2022-05-30T13:30:44+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta Ostrołęka

REKLAMA
zdjecie 9814
zdjecie 9814
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
0
0
3

Na wtorek, 31 maja zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęka. Radni spotkają się, by rozpatrzyć uchwały uchylone wcześniej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Jeden z projektów, który zostanie poddany pod głosowanie dotyczy warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Mieście Ostrołęka. 31 marca bieżącego roku Rada Miasta przyjęła uchwałę w tej sprawie, jednak została ona uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową z powodu naruszenia art. 27 ust.2 ustawy o sporcie, który mówi, że „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa w ust. 1, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.” oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który mówi, że „tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.”.

W uzasadnieniu RIO wskazano, że Rada Miasta powinna podjąć dwie uchwały dotyczące przyznawania dotacji klubom sportowym oraz zawrzeć w nich warunki i tryb finansowania zadania własnego. Bazując na przesłanym uzasadnieniu, przygotowano nowy projekt uchwały.

Poprawiony projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym, w wyznaczonym terminie nie wpłynęły do niego żadne uwagi.

Podobnie sytuacja wyglądała z drugą uchwałą uchyloną przez RIO w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji klubom sportowym, niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w uzasadnieniu do uchwały nr 11.193.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr 559/LIX/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Mieście Ostrołęka wskazało, że Rada Miasta Ostrołęki powinna podjąć osobną uchwałę, w której uwzględnione zostaną zapisy art. 221 ustawy o finansach publicznych. Bazując na przesłanym uzasadnieniu, przygotowano projekt uchwały.

Sesja nadzwyczajna odbędzie się tym razem w trybie zdalnym. Początek obrad o godzinie 16:15.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Mieście Ostrołęka,
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji klubom sportowym, niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
  6. Zakończenie obrad LXIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

 

REKLAMA
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
styczeń 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
 2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22
dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29
dk30 dk31  1  2  3  4  5
×