2017-07-25T17:00:00+02:00 eOstroleka.pl 2 1 6 33.3%
Region,

Oświadczenie wojewody mazowieckiego „Musimy pozyskać nowe powierzchnie biurowe”

REKLAMA
REKLAMA
2
4
0
W związku z wypowiedzeniem umowy najmu pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Urząd Marszałkowski, wojewoda mazowiecki, Zdzisław Sipiera wydał oświadczenie, w którym wyjaśnia powody swojej decyzji. „Sejmik będzie mógł nadal korzystać z sali obrad” - czytamy w oświadczeniu.

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia wojewody mazowieckiego, Zdzisława Sipiery:

„W związku z przejęciem przez Wojewodę od samorządu województwa zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, konieczne było wypowiedzenie (z  trzymiesięcznym okresem, który rozpoczyna się od 1 sierpnia) umowy ws. użytkowania pomieszczeń przez Urząd Marszałkowski. Wypowiedzenie dotyczy pomieszczeń biurowych (wedle naszych informacji pracuje w nich ok. 20 osób), a nie sali posiedzeń Sejmiku – DEKLARUJEMY, ŻE MOGĄ SIĘ ONE NIEZMIENNIE ODBYWAĆ W SALI IM. S. STARZYŃSKIEGO.

Przygotowanie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do realizacji nowych obowiązków obejmuje m.in.: zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych dla pracowników. W tym celu NIEZBĘDNE JEST POZYSKANIE NOWEJ POWIERZCHNI BIUROWEJ. Urząd wojewódzki nie dysponuje wystarczającą liczbą pomieszczeń i nie ma środków na wynajem nowej powierzchni.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Wojewoda zaproponował możliwość zagospodarowania przez Urząd Marszałkowski innej powierzchni biurowej w budynku trzypiętrowym w Warszawie, należącym do Skarbu Państwa. Ma on większą powierzchnię niż dotychczas zajmowane pomieszczania. Ponadto Urząd Marszałkowski może przejąć go na własność, tak więc jest to korzystniejsze niż umowa użyczenia, dotycząca powierzchni przy pl. Bankowym.

Od stycznia 2018 r. Wojewoda Mazowiecki przejmie od samorządu województwa zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Koordynacja zabezpieczenia społecznego dotyczy osób, które mieszkają i wykonują pracę w jednym z państw członkowskich  UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii. Realizacja tego zadania przez wojewodów ma zapewnić lepszą organizację i terminowe rozpatrywanie spraw o świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Po zmianie przepisów Wojewoda Mazowiecki będzie realizował sprawy z zakresu: świadczeń rodzinnych i wychowawczych, formularzy SED (dokumenty ułatwiające kontakty między instytucjami  zabezpieczenia społecznego między państwami), pobranych świadczeń (w tym umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia spłat), obsługi informatycznej oraz sprawozdawczości.”

REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również