2013-09-16T18:33:00+02:00 eOstroleka.pl 2 1 -
,

Płaca minimalna od 1 stycznia 2014 roku

Zobacz ile wyniesie minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy w 2014 roku.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że od 2014 roku płaca minimalna wzrośnie 5% czyli 80 zł do kwoty 1680 zł (brutto).

Kwota 1680 zł została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz.U. poz. 1074).

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679,  z późn. zm.), wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. musi wynosić w 2014 r. co najmniej 1344 zł (brutto).
Zobacz również