2017-01-18T10:00:00+01:00 eOstroleka.pl 2 1 7 14.3%
Kościół i społeczeństwo,

Rozpoczynamy tydzień modlitw o jedność chrześcijan

REKLAMA
REKLAMA
1
6
0
W Kościele Katolickim obchodzimy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Słowo do wiernych diecezji łomżyńskiej skierowali ks. Jacek Czaplicki - przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego oraz ks. Sławomir Bartnicki - duszpasterz ds. ekumenizmu.

Komunikat na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
18-25 stycznia 2017 r.

Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan towarzyszyć nam będą słowa „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”. Stanowią one nawiązanie do tekstu z Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian 5,14-20, podkreślającego, że pojednanie jest darem od Boga przeznaczonym dla całego stworzenia. Na skutek Bożego działania osoba, która została pojednana w Chrystusie, jest wezwana do głoszenia tego pojednania słowem i czynem. Tekst ten podkreśla, że pojednanie dokonuje się dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, który oddaje swoje życie za wszystkich. Chrześcijanie są wezwani w imię Jezusa do oddawania, tak jak On, swego życia. Nie żyją już bowiem dla samych siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł na krzyżu. Fakt, że Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą, jest powodem do radości. Zanim jednak zaczerpniemy z głębokiego źródła Bożego przebaczenia musimy wyznać nasze grzechy. Dopiero wówczas jesteśmy w stanie świadczyć wobec świata, że pojednanie jest możliwe. Świat potrzebuje posługi pojednania, która przełamie bariery, zbuduje mosty, wprowadzi pokój i otworzy drzwi do nowego sposobu życia w imię Tego, który pojednał nas z Bogiem – Jezusa Chrystusa. Jego Duch Święty prowadzi nas do pojednania w Jego imię.

Obecny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan skłania nas do wdzięczności Bogu za Jego miłość i łaskę, ale równocześnie podkreśla ból spowodowany głębokimi podziałami, które dotknęły Kościół. Daje nam to jednak sposobność do wykonania kroków w stronę pojednania.

Dlatego też duszpasterstwo ds. ekumenizmu Diecezji Łomżyńskiej zaprasza na nabożeństwo w intencji jedności chrześcijan, które odbędzie się 20 stycznia br. w piątek o godz. 17.00 w kościele przyseminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży, Pl. Papieża Jana Pawła II 1. Liturgii będzie przewodniczył Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. Pierwszą część nabożeństwa będzie stanowiła Liturgia Słowa Bożego, drugą natomiast Adoracja Krzyża w duchu ekumenicznych spotkań modlitewnych Taizé. Nabożeństwo to ma charakter otwarty.

Proponujemy także do wykorzystania w liturgii podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan teksty modlitwy powszechnej oraz modlitwy o jedność chrześcijan, zaakceptowane przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną.

Modlitwa wiernych

C – Miłość Chrystusa przynagla nas do modlitwy. Przedstawmy Panu nasze prośby.
L – Jesteśmy posłani w imię Chrystusa. Módlmy się za Pasterzy Kościoła, by swoją misję sprawowali jak najgorliwiej według Chrystusowej Ewangelii. Ciebie prosimy:
Z – Wysłuchaj nas, Panie!
L – Chrystus umarł za wszystkich, aby ci, co żyją, nie żyli już dłużej dla siebie. Módlmy się za rządzących, aby sprawowali władzę w duchu służby. Ciebie prosimy:
Z – Wysłuchaj nas, Panie!
L – W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! Módlmy się za niewierzących
i odchodzących od Boga, aby zwyciężyła w nich miłość Chrystusa. Ciebie prosimy:
Z – Wysłuchaj nas, Panie!
L – Jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Módlmy się za cierpiących, aby w Chrystusowym krzyżu i zmartwychwstaniu znaleźli pocieszenie i siłę. Ciebie prosimy:
Z – Wysłuchaj nas, Panie!
L – To, co dawne, przeminęło, a nastało nowe. Módlmy się za nas samych, abyśmy każdego dnia czerpali z nowości Chrystusowego odkupienia i świadczyli o Panu słowem i czynem. Ciebie prosimy:
Z – Wysłuchaj nas, Panie!
C – Miłosierny Panie, wysłuchaj nasze prośby, które wspólnie zanosimy do Ciebie, pokładając ufność w dziele Chrystusa, który umarł za wszystkich i zmartwychwstał do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Z – Amen.

Modlitwa

Boże, nasz Ojcze, Dałeś nam Swojego Syna, który umarł za wszystkich. On żył naszym życiem i umarł naszą śmiercią. Ty przyjąłeś Jego ofiarę i wskrzesiłeś Go do nowego życia
z Tobą. Spraw, byśmy z Nim mogli stać się jednością przez Ducha Świętego i żyć w obfitości Twojej Boskiej obecności teraz i na wieki wieków. Amen.
REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również