2017-10-25T11:50:52+02:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Powiat ostrołecki,

Strażacy ochotnicy z Żerania Małego dostali nowy wóz ratowniczo-gaśniczy [ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. Urząd Gminy w Olszewo-Borkach
REKLAMA
0
0
0
Do jednostki OSP w Żeraniu Małym trafił nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Przekazanie w pełni wyposażonego w specjalistyczny sprzęt renault odbyło się podczas uroczystego apelu z udziałem władz gminy Olszewo-Borki i powiatu ostrołęckiego.

21 października w miejscowości Żerań Mały odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu strażackiego dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13.00 mszą świętą odprawioną w kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Żebrach-Perosach przez proboszcza parafii ks. Jana Kisłowskiego.

Po mszy świętej nastąpił przejazd pododdziałów, pocztów sztandarowych i zebranych gości na miejsce uroczystego apelu. Na placu przy remizie i garażu OSP w Żeraniu Małym dokonano poświęcenia i przekazania zakupionego samochodu pożarniczego Renault G270 Manager dla OSP Żerań Mały. Samochód został zakupiony w 2016 roku przez Gminę Olszewo-Borki z pomocą finansową Powiatu Ostrołęckiego i zastąpił wysłużonego Stara 29, służącego jednostce przez 19 lat.

Zebranych na placu apelowym przywitał Paweł Rawa - Prezes OSP Żerań Mały, który przedstawił rys historyczny jednostki.  Następnie odczytany został akt przekazania samochodu strażackiego, po czym oficjalnego przekazania samochodu na ręce prezesa OSP dokonali: Wójt Gminy Olszewo-Borki – Krzysztof Szewczyk, Starosta Ostrołęcki – Stanisław Kubeł oraz Przewodniczący Rady Gminy Olszewo-Borki – Paweł Dębski.

Gospodarz parafii ksiądz proboszcz Jan Kisłowski dokonał uroczystego poświęcenia samochodu.

Po wyświęceniu samochodu nastąpiła druga część uroczystości: wręczenie medali i odznaczeń zasłużonym strażakom.

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych „Za zasługę dla pożarnictwa” ZŁOTYM medalem zostali odznaczeni druhowie: Rawa Józef, Buciński Stanisław, Ochenkowski Dariusz, Rupiński Andrzej, Dobrołęcki Roman, Żebrowski Stanisław, Markowski Kazimierz.  SREBRNYM medalem „Za zasługę dla pożarnictwa” odznaczony został Modzelewski Adam.  BRĄZOWE medale otrzymali druhowie: Korczakowski Adam, Rawa Paweł, Rupiński Radosław, Modzelewski Paweł, Żerański Grzegorz.

Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Odznaką „Strażak Wzorowy” zostali odznaczeni druhowie: Rawa Marek, Markowski Tomasz, Ochenkowski Bartosz, Rupiński Arkadiusz, Mosakowski Jarosław, Korczakowski Marek, Korczakowski Marcin, Dobrołęcki Mirosław.

Uchwałą Prezydium Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olszewie-Borkach Odznaką „Za wysługę lat” zostali odznaczeni druhowie:  65 lat – Rupiński Rajmund, 60 lat – Dobrołęcki Franciszek, 45 lat – Rawa Józef, 40 lat – Markowski Kazimierz, 35 lat – Buciński Stanisław, Rupiński Andrzej, Modzelewski Adam, Korczakowski Adam, 30 lat – Żebrowski Stanisław, Ochenkowski Dariusz, Dobrołęcki Roman, 15 lat – Rawa Paweł, Rawa Marek, Korczakowski Marek,  10 lat – Rupiński Radosław, Modzelewski Paweł, Korczakowski Marcin, Żerański Grzegorz.

Uchwałą Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olszewie-Borkach „Wyróżnieniami” za długoletnią działalność zostali odznaczeni druhowie: Rajmund Rupiński, Franciszek Dobrołęcki, Józef Rawa.

Uchwałą Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeraniu Małym „Listami gratulacyjnymi” za długoletnią działalność zostali odznaczeni druhowie: Rajmund Rupiński, Franciszek Dobrołęcki.

Po uroczystym wręczeniu wyróżnień i odznaczeń głos zabrali: Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki, Krzysztof Szewczyk – Wójt Gminy Olszewo-Borki, Janusz Głowacki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Ostrołęce, Dariusz Kossakowski – Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Grzegorz Pragacz – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Ostrołęce.  Rozmówcy dziękowali strażakom za dotychczasowy ofiarny wysiłek i gratulowali zakupu samochodu pożarniczego życząc, by służył druhom jak najlepiej. Nowocześniejszy samochód poprawi w znacznej mierze bezpieczeństwo ratowników i umożliwi skuteczniejsze prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych.

Wśród zaproszonych gości byli obecni m.in.: Waldemar Pędzich – członek Zarządu Powiatu Ostrołęckiego, Dariusz Domian i Wiesław Opęchowski – radni Powiatu Ostrołęckiego, Jan Gadzała – radny Gminy Olszewo-Borki, Aneta Gutowska-Grucelska – Sekretarz Gminy, Ireneusz Siok – dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Teresa Żebrowska – skarbnik Zarządu Gminnego, Ewa Danuta Milewska – sekretarz Zarządu Gminnego Związku OSP, Juliusz Zdanowicz – kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska UG w Olszewie-Borkach.

Uroczystość z honorami strażackimi prowadził Bogdan Święcicki – Komendant Gminny OSP.

Po zakończonej części oficjalnej, Prezes OSP Żerań Mały podziękował wszystkim zebranym za udział w ceremonii poświęcenia samochodu. Zebrani goście i ochotnicy zaproszeni zostali na uroczysty, ciepły obiad przygotowany w remizie strażackiej.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.