zdjecie 2486
zdjecie 2486
zdjecie 2486
zdjecie 2486
2019-01-31T09:34:13+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

5 lutego w Ostrołęce rusza kwalifikacja wojskowa dla rocznika 2000

REKLAMA
Zdjęcie głównefot. eOstroleka.pl
REKLAMA
1
0
1

Mężczyźni urodzeni w 2000 roku zamieszkujący na terenie Ostrołęki wzywani są do udziału w kwalifikacjach wojskowych w WKU. Kwalifikacja rozpoczyna się 5 lutego.

Urząd Miasta w Ostrołęce w oparciu o  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2018r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019r. ( Dz.U. z 2018r. Poz. 1982) oraz Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019r. na terenie województwa mazowieckiego informuje, że w okresie od  dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa mazowieckiego kwalifikacja wojskowa.
  
Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Ostrołęce dla miasta na prawach powiatu będzie pracowała  w dniach od 5 lutego do 21 lutego 2019r. (za wyjątkiem sobót i niedziel) w Ostrołęce w siedzibie  Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) ul. Sienkiewicza 45. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed Prezydentem Miasta, Powiatową Komisją Lekarską oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień.

Do stawienia  się do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku wzywa się :

1. mężczyzn urodzonych w 2000r., zamieszkałych na terenie m. Ostrołęki;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które :
    a) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    b) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu       kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4.  kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku
     szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub     absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz.U. poz. 944);
5.  osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo  do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
1.  dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2.  posiadaną dokumentację medyczną- w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
3.  aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm. bez nakrycia głowy;
4.  dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe( świadectwo ukończenia lub zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki).

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. W razie niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie powinny niezwłocznie skontaktować się z powiatową komisja lekarską w celu uzgodnienia innego terminu stawiennictwa.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny prezydent miasta z urzędu lub na wniosek przewodniczącego PKL lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (tj. Dz. U. 2018, poz. 1459 ze zm.)

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
lipiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11
dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18
dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25
dk26 dk27 dk28 dk29 dk30 dk31  1
×