2013-06-24T20:03:02+02:00 eOstroleka.pl
Region,

Absolutorium dla marszałka

REKLAMA
REKLAMA

Dziś radni województwa udzielili absolutorium zarządowi województwa mazowieckiego za wykonanie budżetu w roku 2012. – Dziękuję radnym województwa za zaufanie, tym bardziej, że nie był to rok łatwy. Musieliśmy się zmierzyć ze skutkami kryzysu, dostosować budżet do nowych, twardszych realiów i podejmować szereg trudnych interwencji – czy to w sprawie finansowania naszych szpitali, czy też „janosikowego”. Mimo mało korzystnych okoliczności udało nam się ustabilizować sytuację i zrealizować budżet na poziomie 96,49 proc. Priorytetem było dla nas sprawne realizowanie inwestycji dofinansowanych z funduszy unijnych – podsumował marszałek Adam Struzik.

W 2012 r. budżet województwa, który wyniósł 2,5 mld zł, został zrealizowany na poziomie 96,49 proc. Mimo trudnej sytuacji finansowej spowodowanej skutkami kryzysu udało się kontynuować szereg ważnych inwestycji – w służbie zdrowia, kulturze czy infrastrukturze drogowej. Plan na zadania inwestycyjne został wykonany na poziomie 92,97 proc.

– Walka o interesy regionu w realiach kryzysu jest prawdziwym sprawdzianem dla każdego samorządowca. To czas trudnych decyzji dla rządzących i łatwej, często populistycznej krytyki ze strony oponentów. Łatwiej jest bowiem negować, aniżeli konstruktywnie wspierać. Przed nami kolejne wyzwania. Dalsza walka ze skutkami kryzysu i niezwykle ważne negocjacje wsparcia unijnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 – dodał marszałek.

Dzięki podjętym przez zarząd województwa oszczędnościom, sytuacja finansowa województwa w 2012 r. była stabilna. Niestety, ciągle dużym obciążeniem dla budżetu było „janosikowe”. Region musiał oddać innym województwom aż 658 mln zł. Również wskaźniki zadłużenia ustabilizowały się i poziom zadłużenia nie osiągnął ustawowego progu 60 proc. Z uwagi na dynamiczne zmiany wpływów podatkowych z tytułu CIT i PIT, budżet województwa musiał być na bieżąco dostosowywany do zmiennej koniunktury. Nie spełniły się bowiem pierwotne optymistyczne założenia Rady Ministrów dotyczące wzrostu dochodów budżetu państwa, w oparciu o które konstruowany był pierwotny plan. Ostatecznie wykonanie CIT w 2012 r. było o 1,5 proc. niższe w stosunku do 2011 r. Przyczyną spadku wpływów była pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorców, a to właśnie wpływy z tytułu CIT stanowią fundament dochodów województwa.

Mimo niesprzyjającej koniunktury udało się jednak kontynuować szereg ważnych inwestycji. – Choć kryzys uderzył w nas i nasze instytucje, te jednak, co należy wyraźnie podkreślić, potrafiły odnaleźć się w trudnej rzeczywistości i skutecznie sięgały po środki unijne – podkreśla marszałek Adam Struzik. – W sumie pozyskały ponad 915 mln zł na 104 projekty, zarówno inwestycyjne, jak i społeczne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej województwa na lata 2012-2034 w dziale drogi ujęto 35 przedsięwzięć. Ich planowana wartość w 2012 r. wyniosła 163 624 760 zł, z czego środki własne województwa mazowieckiego stanowiły 61 000 361 zł, a z UE – 75 003 693 zł. Ponad 25 mln zł to dotacja z budżetu państwa. Do końca 2012 r. zrealizowano 91,87 proc. planu – wydatkowano 150 322 739 zł.

W 2012 r. zakończono m.in. rozbudowę dróg wojewódzkich: nr 732 relacji Stary Gózd – Przytyk oraz nr 724 relacji Warszawa – Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w Konstancinie Jeziornie. Odbudowano także drogę wojewódzką nr 575 wraz z odbudową mostu na rzece Bzura oraz przebudowano drogę wojewódzką nr 787 – przejście przez m. Sucha.

W 2012 roku kontynuowano m.in. rozbudowę dróg wojewódzkich: nr 637 relacji Warszawa – Węgrów, nr 719 relacji Warszawa – Kamion, nr 579 relacji Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice, budowę obwodnicy Żuromina, przebudowę dróg wojewódzkich nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Warszawa, nr 580 na odcinku Leszno – granica gm. Kampinos, nr 727 Klwów – Szydłowiec oraz nr 575 Płock – Kazuń Nowy.

Na realizację przedsięwzięć w służbie zdrowia w 2012 r. zaplanowano 75 431 911 zł. Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 95,95 proc. Plan składał się w 92 proc. ze środków własnych województwa mazowieckiego – 69 446 340 zł, w 5 proc. – Unii Europejskiej – 4 098 845 zł. 1 proc. stanowiły środki z budżetu państwa – 723 326 zł, a 2 proc. z innych źródeł finansowania 1 163 400 zł. Do 31 grudnia 2012 r. wydatkowano 72 379 407 zł.

W 2012 r. udało się także zakończyć szereg inwestycji ważnych dla pacjentów. W Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie mali pacjenci otrzymali do dyspozycji odnowiony Oddział Patologii Noworodka i Niemowlęcia. W SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym zakończono trwającą od 2006 r. modernizację Pawilonu I, a w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku po dwóch latach zakończono inwestycję dotyczącą rozbudowy Pawilonu Głównego. Do użytku oddane zostały także kolejne oddziały Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Dokończono także modernizację obiektu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, w którym prowadzona będzie m.in. rehabilitacja, a także rozbudowę pawilonu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu.

Realizowane w 2012 r. inwestycje to m.in.: modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć oraz utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie, modernizacja i rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku, budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie oraz budynku C w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o., doposażenie Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego.

Jeśli chodzi o rozwój kultury w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034, umieszczonych jest 21 przedsięwzięć. Na ich realizację zaplanowano 33 976 626 zł – całość stanowiły środki własne województwa mazowieckiego. Do końca 2012 r. wydatkowano 33 688 659 zł, co stanowi 99,15 proc. wydatków planowanych.

Do największych inwestycji w kulturze zakończonych na Mazowszu w 2012 r. zaliczyć można przebudowę zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie, modernizację Muzeum Etnograficznego w Warszawie, rozbudowę Muzeum Wsi Kurpiowskiej – mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku, rewitalizację kompleksu dworsko-pałacowego – Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz zakończenie pierwszego etapu prac przy rozbudowie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Ponadto Muzeum Archeologiczne w Warszawie wzbogaciło się o nową pracownię konserwacji drewna archeologicznego.

Dodatkowo w 2012 r. realizowane były następujące inwestycje: budowa trasy turystycznej w Muzeum Wsi Radomskiej, rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie na cele muzealne – Muzeum Regionalne w Siedlcach oraz rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
maj 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
18  19  20  21  22  23  24
25  26  27  28  29  30  31
Dzisiaj:
Brak wydarzeń