zdjecie 7233
zdjecie 7233
2017-06-24T08:29:21+02:00 eOstroleka.pl
Region,

Bogaci w wiedzę i stypendia – 6 mln zł dla uczniów z Mazowsza

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
1
0
0

Są pieniądze dla zdolnej młodzieży z Mazowsza. Już po raz trzeci 1121 uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także zawodowych ma szansę otrzymać stypendia w ramach dwóch projektów.

Są to: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka oraz Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych. Środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Nabór wniosków potrwa do 6 lipca.

– Cieszę się, że po raz kolejny możemy wesprzeć zdolnych, młodych ludzi. Dzięki otrzymanym pieniądzom będą oni mogli kupić niezbędne pomoce naukowe, zapisać się na kurs językowy, kupić komputer czy wziąć udział w seminariach naukowych. To szansa, aby zbudować solidne podstawy przyszłości zawodowej, a także dodatkowa motywacja do dalszej pracy i rozwijania swoich zainteresowań – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Uczniowie mogą się ubiegać o wsparcie na nadchodzący rok szkolny 2017/2018 w ramach dwóch projektów: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka oraz Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych. Głównym kryterium wyboru są ponadprzeciętne wyniki w nauce.

Dla każdej z 1121 wyróżnionych osób przewidziano stypendium w wysokości ponad 477 zł przez 10 miesięcy. Wsparcie będzie wypłacone w dwóch transzach. Otrzymane w ten sposób środki stypendyści będą mogli przeznaczyć m.in. na kursy języków obcych, zakup sprzętu komputerowego, literatury fachowej oraz udział w seminariach czy konferencjach.

Rejestracja on-line do programów stypendialnych właśnie ruszyła i potrwa do 6 lipca. Wniosek należy zarejestrować na stronie internetowej – www.oeiizk.waw.pl/stypendia/ w przypadku stypendiów ogólnych oraz  https://www.oeiizk.waw.pl/stypendiazawodowe/ – w przypadku stypendiów zawodowych.

Do 21 lipca br. (w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) oraz do 20 lipca br. (w przypadku szkół zawodowych) wygenerowaną z systemu wersję papierową wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu) na adres urzędu marszałkowskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
ul. B. Brechta 3
03-472 Warszawa


Dokumenty powinny znajdować się w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko, adres, nazwę projektu oraz numer identyfikacyjny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 59-79-410 (- 413, - 430,- 435, -442, - 447 lub - 449) drogą elektroniczną pod adresem edukacja@mazovia.pl oraz na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce Edukacja i Sport/Stypendia dla uczniów.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Wsparcie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

1281 stypendystów – to efekt poprzednich edycji programu stypendialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tym roku grono to powiększy się o kolejnych 641 uczniów. O stypendia naukowe będą mogli ubiegać się uczniowie dotychczasowych gimnazjów, a także klas dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnich szkołach podstawowych, dotychczasowych trzyletnich liceach ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia.

Stypendia mogą być przeznaczone zarówno na udział w różnego typu zajęciach, warsztatach, wycieczkach edukacyjnych, ale także na zakup literatury fachowej czy niezbędnego sprzętu komputerowego.

Warunki otrzymania pomocy finansowej

Stypendia przyznawane będą młodzieży za wysokie wyniki w nauce. Z programu skorzystać może nawet 641 uczniów (w tym 60 proc. stanowić będzie młodzież zamieszkująca tereny wiejskie). W roku szkolnym 2017/2018 otrzymywać będą stypendia w wysokości nie mniej niż 477 zł miesięcznie. Pomoc wypłacana będzie w dwóch transzach: w IV kwartale 2017 r. i w I/II kwartale 2018 r. Na realizację projektu zarezerwowano 3,5 mln zł.

Aby otrzymać stypendium, uczniowie muszą łącznie spełniać warunki:
w roku szkolnym 2016/2017 otrzymać promocję do następnej klasy/otrzymać świadectwo ukończenia dotychczasowego gimnazjum;
w roku szkolnym 2017/2018 być uczniami dotychczasowych gimnazjów, a także klas dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnich szkołach podstawowych, dotychczasowych trzyletnich liceach ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia zlokalizowanych na terenie Mazowsza.

Ponadto przyszli stypendyści muszą posiadać średnią ocen nie niższą niż 5,33 z trzech dowolnie wybranych przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości oraz średnią nie niższą niż 4,75 z wszystkich przedmiotów na świadectwie. Na dodatkowe punkty mogą liczyć natomiast laureaci i finaliści konkursów lub olimpiad.

Wsparcie dla uczniów szkół zawodowych

Stypendia to duży zastrzyk finansowy, który ułatwi uczniom szkół zawodowych zdobycie cennych umiejętności do pracy w określonym zawodzie. Otrzymane wsparcie stypendyści będą mogli przeznaczyć m.in. na zakup literatury fachowej, udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, konferencjach, seminariach, warsztatach, a także na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu (komputery, oprogramowanie, aparat fotograficzny, kamera itp.).

Warunki otrzymania pomocy finansowej

Wsparcie finansowe w wysokości około 478 zł przez 10 miesięcy może otrzymać aż 480 osób. Na ten cel zarezerwowano 2,5 mln zł w ramach RPO WM 2014-2020.

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:
są uczniami co najmniej II klasy szkoły zawodowej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);
w roku szkolnym 2016/2017 otrzymali promocję do następnej klasy;
w roku szkolnym 2017/2018 będą uczniami szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie Mazowsza;
do dnia 30 czerwca 2018 r. nie ukończą 24 roku życia.

Oprócz spełnienia warunków formalnych uczniowie muszą wyróżniać się ponadprzeciętnymi wynikami w nauce i średnią ocen w roku szkolnym 2016/2017 nie niższą niż 4,00 oraz średnią ocen z trzech dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych lub modułów zawodowych nie niższą niż 5,00. Dodatkowe punkty zostaną przyznane laureatom lub finalistom olimpiad i turniejów dotyczących rozwoju zawodowego ucznia.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
kwiecień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31  1 dk2 dk3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17 dk18
 19  20  21  22  23 dk24  25
 26  27  28  29  30  1  2
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×