2013-06-03T19:55:19+02:00 eOstroleka.pl 10 0 -
Powiat ostrołecki,

Chcą odwołać wójta i radę gminy Czerwin

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
Taką decyzję podjął Komitet Protestacyjny przeciwko budowie farm wiatrowych na terenie gminy Czerwin, po tym jak Rada Gminy w dniu 19 kwietnia 2013 r. na XXVIII Sesji Rady po raz drugi nie przychyliła się do woli mieszkańców, którzy kategorycznie sprzeciwiają się takiemu rozwiązaniu i domagają się w tej sprawie referendum.

2 lipca 2013 r. minie rok, jak mieszkańcy gminy Czerwin starają się powstrzymać budowę elektrowni wiatrowych na terenie swojej gminy. Bardzo wiele próśb kierowanych w tym czasie na ręce Pana Wójta i do Rady Gminy nic nie dało. Zarówno Pan Wójt i Pan Przewodniczący w jednym ze swoich pism stanowczo stwierdzili, że nie zrezygnują z rozpoczętego przedsięwzięcia. Postanowiono więc wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie referendum.  Pod wnioskiem podpisało się 460 osób. 20 lutego 2013 r. na XXV Sesji Rada Gminy wniosek odrzuciła. Komitet Protestacyjny złożył ponownie wniosek o referendum, który tym razem podpisało 610 osób. Niestety, mimo braku zastrzeżeń merytorycznych do wniosku –  Rada Gminy  19 kwietnia 2013 r. na XXVIII Sesji,  ponownie nie podjęła decyzji o przeprowadzeniu referendum. Takie niezrozumiałe zachowanie Rady Komitet Protestacyjny zaskarżył  w dniu 30 kwietnia 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

- Nie można pozwolić aby nierozważna decyzja naszych Władz Samorządowych, której skutki będziemy ponosić przez dziesiątki lat, zniszczyła naszą Gminę i spokojne życie jej mieszkańców. Na terenie gminy Czerwin uznaniowo przyjęto minimalną odległość wiatraka od zabudowań ludzkich 500 m. Stanowczo sprzeciwiamy się tak bliskiej lokalizacji wiatraków. Obecnie w Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt Ustawy, w którym ta odległość nie może być mniejsza niż 3 km - mówi Zbigniew Gołąbek, członek komitetu protestacyjnego.

Tak długa walka z lokalną Władzą i jej nieprzychylnością względem mieszkańców oraz informacja zawarta w Obwieszczeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr WOOŚ-II.4210.8.2013.TR z dnia 17 maja 2013 r., z której wynika, że strefą elektrowni wiatrowych objęto kolejne miejscowości: Wojsze, Janki Młode i Jarnuty,  przesądziła o ostatniej decyzji Komitetu Protestacyjnego. - Szkoda, że zarówno Pan Wójt i Rada Gminy zapomnieli, że ich świętym obowiązkiem było i jest służba dla dobra Gminy i jej Mieszkańców. Nie szanując woli swoich mieszkańców zarówno Pan Wójt Ryszard Gocłowski, jak i Rada Gminy Czerwin sami pozbawili się mandatu zaufania, jaki otrzymali podczas ostatnich Wyborów Samorządowych - dodaje.

W powiadomieniu Komisarza Wyborczego w Ostrołęce oraz Urzędu Gminy Czerwin o wystąpieniu z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania przed upływem kadencji:

-Wójta Gminy Czerwin Ryszarda Gocłowskiego
-Rady Gminy w Czerwinie – in gremio [w całości], które złożono w dniu 3 czerwca 2013 r. podano w uzasadnieniu, że Podmioty te:

- utraciły społeczne zaufanie znaczącej części wyborców Gminy Czerwin,
- sprzeniewierzyły się przedwyborczym obietnicom, składanemu ślubowaniu oraz powinnościom zapisanym w Statucie Gminy Czerwin jak i Ustawie z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (art. 1, 2, 7 ust. 1 pkt.: 5, 8, 17, 19; art. 23 ust. 1, art. 23a ust. 1),zaniechaniem lub złą wolą tłumiły oddolne inicjatywy lokalnej Wspólnoty,
- działały w sposób zaprzeczający budowaniu społecznego zaufania obywateli do organów administracji publicznej (dotyczy szczególnie planowanej lokalizacji na obszarze gminy Czerwin tzw. farmy/parku wiatrowego oraz odmowy mieszkańcom prawa do referendum zagwarantowanego obywatelom w art. 170 Konstytucji RP),
- prowadziły złą politykę finansową, która doprowadziła Gminę na skraj bankructwa
- rozbijały wspólnotowe więzi poprzez podsycanie środowiskowych antagonizmów,
- działały metodami sprzyjającymi tworzeniu się lokalnych koterii.

W skład Inicjatora Referendum weszli: Michał Młodzianowski, Grażyna Wrzosek Junkrowska, Ryszard Stanisław Płóciennik, Anna Klec, oraz Zbigniew Gołąbek.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31  1  2  3