2022-01-21T08:40:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

CPK a kolej przez Ostrołękę. Wiceminister o kulisach inwestycji

REKLAMA
REKLAMA

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała zabrał głos w sprawie inwestycji kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego, które obejmować mają również Ostrołękę. Polityk wyjaśnił, na jakim etapie znajduje się cały projekt oraz skąd będzie pochodzić finansowanie.

Poseł Stefan Krajewski z PSL zainteresował się sprawą kolei z Ostrołęki do Łomży. Do ministra infrastruktury skierował kilka pytań dotyczących inwestycji planowanej w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pisaliśmy o tym w naszym serwisie.

zdjecie 300

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała wyjaśnił, że szprycha nr 3 obejmująca CPK – Warszawa – Tłuszcz – Wyszków – Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko składa się z następujących odcinków:

  • CPK – Warszawa – Tłuszcz bazujący na podstawowym układzie istniejących i zmodernizowanych linii kolejowych,
  • Tłuszcz – Wyszków – Ostrołęka, który obejmuje modernizację i dostosowanie istniejącej linii kolejowej nr 29 do potrzeb kolei dużych prędkości, odcinek ten jest czynną linią kolejową zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i jego modernizacja do parametrów kolei dużych prędkości jest realizowana przez PKP PLK S.A., z zachowaniem ścisłej współpracy technicznej i organizacyjnej z pozostałą częścią projektów realizowanych przez CPK Sp. z o.o.
  • Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko, który zakłada budowę linii kolejowych częściowo w nowym śladzie, z uwzględnieniem powiązań z istniejącą siecią kolejową. Jest to odcinek planowany do realizacji przez CPK Sp. z o.o

Na jakim etapie znajduje się obecnie przygotowywanie inwestycji? - pytał w interpelacji do ministra infrastruktury poseł Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Odpowiedział wiceminister Marcin Horała:

W dniu 05.08.2021 r., została podpisana umowa na Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla Zadania: „Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko”. Celem opracowania jest przeprowadzenie wielobranżowych analiz mających na celu wybór optymalnego wariantu inwestorskiego. Jest to nadal wczesny etap realizacji inwestycji, gdzie zaproponowane warianty przebiegów podlegają uszczegółowieniu i mogą ulec zmianie na przykład na podstawie uwag zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych. Opracowanie przebiegu wariantów wymaga wykonania wielu prac o charakterze inwentaryzacyjno-rozpoznawczym, między innymi badań geologicznych czy wizji terenowych. Aktualnie przeprowadzane są prace w zakresie inwentaryzacji geodezyjnych nieruchomości, inwentaryzacji przyrodniczych, archeologicznych czy społecznych oraz pozyskiwane i aktualizowane są mapy zasadnicze. Wykonawca opracował wstępne propozycje wariantów przebiegu linii kolejowych, które zostały przedstawione jednostkom samorządu terytorialnego, lokalnym interesariuszom projektu, czyli przedstawicielom zarządców dróg, sieci energetycznych, wodnych, kanalizacyjnych etc. oraz mieszkańcom wszystkich miast i gmin leżących w obszarze oddziaływania projektu. Wspomniane cykle spotkań odbyły się w miesiącach: październiku, listopadzie i grudniu br.

Z jakich źrodeł będzie pochodzić finansowanie inwestycji?

- Finansowanie przedsięwzięć w latach 2021-2023 zostało zabezpieczone Uchwałą Rady Ministrów nr 156 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020–2023”, której publikacja nastąpiła w Monitorze Polskim pod poz. 1050. Program CPK wszedł w życie w dniu 19 listopada 2020 roku. Ponadto spółka CPK ubiega się o środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej dla budowy linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka - Łomża - Pisz – Giżycko” - wskazał wiceminister Marcin Horała, dodając, że "proces inwestycyjny CPK prowadzony jest w sposób transparentny, a mieszkańcy są na bieżąco informowani o zamierzeniach i rozwiązaniach technicznych".

Jednocześnie chciałbym zapewnić, iż jesteśmy świadomi faktu, że planowane inwestycje w wielu przypadkach będą miały wpływ na sposób użytkowania gruntów rolnych, sposób funkcjonowania miast i wsi oraz wpłyną na system transportu osób i dóbr w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, jak i międzynarodowej. Dlatego też trasowanie linii kolejowych odbywa się ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia wywłaszczeń domów i gospodarstw, omijania gruntów rolnych wysokich klas bonitacyjnych, zabytków, cennych siedlisk zwierząt i kompleksów ochrony środowiska naturalnego. W procesie projektowym uwzględniane są także warunki krzyżowania z liniami kolejowymi (zamiast przejazdów planowane są wyłącznie wiadukty i tunele w ciągach dróg publicznych a także dojazdy do wszystkich działek po obu stronach linii kolejowej). Z drugiej strony każde rozwiązanie jest oceniane pod kątem kosztowym i technicznym. Pod uwagę brane są także korzyści wynikające z rozwiązań danego wariantu – np. potencjalne potoki ruchu pasażerskiego czy towarowego. Na bazie zebranych w ten sposób argumentów Wykonawca, w toku analizy wielokryterialnej, wskaże najkorzystniejszy wariant realizacji inwestycji

- podkreślił Horała.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
zdjecie 7344
Kalendarz imprez
wrzesień 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30  31 dk1 dk2 dk3
dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10
dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17
dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24
dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30  1
×