2013-03-17T14:00:00+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Czerwin: Gmina odpowiada na zarzuty posła Bodio o niegospodarność

REKLAMA
Wójt gminy Czerwin Ryszard Gocłowski (fot. J. Pych)

Pod koniec lutego poseł Bartłomiej Bodio (Ruch Palikota) złożył dwa zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników gminy Czerwin. Gmina postanowiła odpowiedzieć na oskarżenia posła.  

Bodio złożył dwa doniesienia, których podstawą jak twierdzi jest niegospodarność i wyrządzenie szkody majątkowej.

Pierwsze dotyczy przetargu na przebudowę dróg gminnych, ogłoszonego w 2010 roku. Przetarg wygrała firma MEGA-KRUSZ. Dla części dróg, które objęte były przetargiem, gmina nie posiadała jeszcze nawet pozwoleń. Co ważniejsze, termin wykonania dróg datowany był na okres 27.09.2010 r. - 30.10.2010 r. (tj.33 dni) a za każdy dzień zwłoki przewidziana była kara umowna wynosząca 0,5%. Dnia 28.10.2010 r. został sporządzony protokół konieczności, który przedłużył termin oddania dróg o 270 dni. W uzasadnieniu protokołu powoływano się na vis maior w postaci „srogiej zimy". Jednak ten fakt jest trudny do zaakceptowania, gdyż drogowcy pracowali jeszcze w grudniu, na co pozwalały warunki atmosferyczne. Powyższe tezy można łatwo udowodnić, przesłuchując okolicznych mieszkańców jako świadków zdarzenia. Jak również sięgając po dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z miesiąca grudnia 2010 roku. Z końcem roku gmina zapłaciła wszystkie należności firmie budowlanej, chociaż pracę nie były jeszcze ukończone, a termin realizacji był znacznie wydłużony. - czytamy w zawiadomieniu posła Bodio.

Co na to gmina Czerwin?
Informacje dostarczone Panu Posłowi, które były przyczynkiem złożenia do Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa są już organom nadzoru administracyjnego doskonale znane. Przytoczone w zawiadomieniu fakty były przedmiotem postępowań prowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie (sygnatura akt: RKO.5011.180.2012 i RKO.5011.150.2012). Należy domniemywać, że Pan Poseł wszedł w posiadanie informacji od złośliwej radnej gminy, która już od 10 lat podejmuje próby ukazania wójta w negatywnym świetle. Gmina na wszystkie drogi objęte przebudową posiadała w wymaganym czasie posiadała stosowne pozwolenia na ich budowę. - czytamy w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji przez Andrzeja Sęka z Urzędu Gminy Czerwin.

Drugie zawiadomienie dotyczy przetargu na „zagospodarowanie centrum wsi Czerwin, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki". Przetarg wygrała firma Usługi remontowo-budowlane, Jerzy Napiórkowski. Całkowita wartość kosztorysowa robót opiewała na kwotę 672096.50 zł z VAT. Bodio stawia zarzuty, że w rzeczywistości koszty wykonania inwestycji były znacznie niższe w związku z wadliwym wykonaniem lub brakiem wykonania wielu postanowień kosztorysu i umowy. Dowodami na nierzetelne wykonanie projektu ma być dokumentacja m.in. projekt (potwierdzony z oryginałem przez Urząd Marszałkowski), umowa o roboty budowlane Nr. 01/ 2010 zawarta w dniu 24.05.2010 r., kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski nr RynCzerw z dnia 20.05.2011r., kosztorys powykonawczy opracowany w listopadzie 2010 r., faktury i inne dokumenty.

Nieprawdą jest to – jakoby Gmina Czerwin nadpłaciła Panu Jerzemu Napiórkowskiemu za prowadzenie robót budowlanych przy odnowie centrum wsi Czerwin. W tej też sprawie przed Sądem Cywilnym w Ostrołęce toczy się postępowanie o zapłatę (nr sygn. akt: IC 986/12). Zatem o tym, czy gmina dopłaci za wykonane roboty budowlane – zdecyduje niezawisły sąd. - odpowiada na zarzuty w oświadczeniu gmina Czerwin.

Na końcu oświadczenia czytamy, że Gminie Czerwin bardzo zależy na szybkim, skutecznym i wszechstronnym wyjaśnieniu okoliczności podanych w zawiadomieniu. Z tego też powodu w niniejszej sprawie przekazano Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce dokumenty, które pozwolą stosownym organom podjąć merytoryczną decyzję.

Pragniemy jednocześnie wyrazić swoje niezadowolenie z pojawiających w niektórych mediach lokalnych nagłówków prasowych  np. Poseł na Sejm RP Bartłomiej Bodio (Ruch Palikota) 1 marca złożył do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez urzędników gminy Czerwin. Nietrudno zauważyć, iż tego rodzaju tytuły ferują wyroki skazujące zanim jeszcze w tej kwestii wypowiedzą się powołane do tego organy - dodaje Andrzej Sęk.

Zobacz również
Kalnedarz imprez
kwiecień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31  1  2  3  4 5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16 17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30  1  2  3
Dzisiaj:
Brak wydarzeń