eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Czerwin: Gmina odpowiada na zarzuty posła Bodio o niegospodarność

REKLAMA
zdjecie 5871
zdjecie 5871
Wójt gminy Czerwin Ryszard Gocłowski (fot. J. Pych)Wójt gminy Czerwin Ryszard Gocłowski (fot. J. Pych)
REKLAMA

Pod koniec lutego poseł Bartłomiej Bodio (Ruch Palikota) złożył dwa zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników gminy Czerwin. Gmina postanowiła odpowiedzieć na oskarżenia posła.  

Bodio złożył dwa doniesienia, których podstawą jak twierdzi jest niegospodarność i wyrządzenie szkody majątkowej.

Pierwsze dotyczy przetargu na przebudowę dróg gminnych, ogłoszonego w 2010 roku. Przetarg wygrała firma MEGA-KRUSZ. Dla części dróg, które objęte były przetargiem, gmina nie posiadała jeszcze nawet pozwoleń. Co ważniejsze, termin wykonania dróg datowany był na okres 27.09.2010 r. - 30.10.2010 r. (tj.33 dni) a za każdy dzień zwłoki przewidziana była kara umowna wynosząca 0,5%. Dnia 28.10.2010 r. został sporządzony protokół konieczności, który przedłużył termin oddania dróg o 270 dni. W uzasadnieniu protokołu powoływano się na vis maior w postaci „srogiej zimy". Jednak ten fakt jest trudny do zaakceptowania, gdyż drogowcy pracowali jeszcze w grudniu, na co pozwalały warunki atmosferyczne. Powyższe tezy można łatwo udowodnić, przesłuchując okolicznych mieszkańców jako świadków zdarzenia. Jak również sięgając po dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z miesiąca grudnia 2010 roku. Z końcem roku gmina zapłaciła wszystkie należności firmie budowlanej, chociaż pracę nie były jeszcze ukończone, a termin realizacji był znacznie wydłużony. - czytamy w zawiadomieniu posła Bodio.

Co na to gmina Czerwin?
Informacje dostarczone Panu Posłowi, które były przyczynkiem złożenia do Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa są już organom nadzoru administracyjnego doskonale znane. Przytoczone w zawiadomieniu fakty były przedmiotem postępowań prowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie (sygnatura akt: RKO.5011.180.2012 i RKO.5011.150.2012). Należy domniemywać, że Pan Poseł wszedł w posiadanie informacji od złośliwej radnej gminy, która już od 10 lat podejmuje próby ukazania wójta w negatywnym świetle. Gmina na wszystkie drogi objęte przebudową posiadała w wymaganym czasie posiadała stosowne pozwolenia na ich budowę. - czytamy w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji przez Andrzeja Sęka z Urzędu Gminy Czerwin.

Drugie zawiadomienie dotyczy przetargu na „zagospodarowanie centrum wsi Czerwin, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki". Przetarg wygrała firma Usługi remontowo-budowlane, Jerzy Napiórkowski. Całkowita wartość kosztorysowa robót opiewała na kwotę 672096.50 zł z VAT. Bodio stawia zarzuty, że w rzeczywistości koszty wykonania inwestycji były znacznie niższe w związku z wadliwym wykonaniem lub brakiem wykonania wielu postanowień kosztorysu i umowy. Dowodami na nierzetelne wykonanie projektu ma być dokumentacja m.in. projekt (potwierdzony z oryginałem przez Urząd Marszałkowski), umowa o roboty budowlane Nr. 01/ 2010 zawarta w dniu 24.05.2010 r., kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski nr RynCzerw z dnia 20.05.2011r., kosztorys powykonawczy opracowany w listopadzie 2010 r., faktury i inne dokumenty.

Nieprawdą jest to – jakoby Gmina Czerwin nadpłaciła Panu Jerzemu Napiórkowskiemu za prowadzenie robót budowlanych przy odnowie centrum wsi Czerwin. W tej też sprawie przed Sądem Cywilnym w Ostrołęce toczy się postępowanie o zapłatę (nr sygn. akt: IC 986/12). Zatem o tym, czy gmina dopłaci za wykonane roboty budowlane – zdecyduje niezawisły sąd. - odpowiada na zarzuty w oświadczeniu gmina Czerwin.

Na końcu oświadczenia czytamy, że Gminie Czerwin bardzo zależy na szybkim, skutecznym i wszechstronnym wyjaśnieniu okoliczności podanych w zawiadomieniu. Z tego też powodu w niniejszej sprawie przekazano Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce dokumenty, które pozwolą stosownym organom podjąć merytoryczną decyzję.

Pragniemy jednocześnie wyrazić swoje niezadowolenie z pojawiających w niektórych mediach lokalnych nagłówków prasowych  np. Poseł na Sejm RP Bartłomiej Bodio (Ruch Palikota) 1 marca złożył do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez urzędników gminy Czerwin. Nietrudno zauważyć, iż tego rodzaju tytuły ferują wyroki skazujące zanim jeszcze w tej kwestii wypowiedzą się powołane do tego organy - dodaje Andrzej Sęk.

Kalendarz imprez
kwiecień 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29  30  1  2  3  4  5
×