2013-07-18T10:00:00+02:00 eOstroleka.pl 10 0 -
Powiat ostrołecki,

Czerwin: Zawiadomienie posła Bodio w sprawie niegospodarności wójta umorzone

REKLAMA
Wójt gminy Czerwin Ryszard Gocłowski (fot. eOstroleka.pl)
REKLAMA
Pod koniec lutego poseł Bartłomiej Bodio złożył dwa zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników gminy Czerwin.  

Bodio złożył dwa doniesienia, których podstawą jak twierdzi jest niegospodarność i wyrządzenie szkody majątkowej.

Pierwsze dotyczyło przetargu na przebudowę dróg gminnych, ogłoszonego w 2010 roku. Przetarg wygrała firma MEGA-KRUSZ. Dla części dróg, które objęte były przetargiem, gmina nie posiadała jeszcze nawet pozwoleń. Co ważniejsze, termin wykonania dróg datowany był na okres 27.09.2010 r. - 30.10.2010 r. (tj.33 dni) a za każdy dzień zwłoki przewidziana była kara umowna wynosząca 0,5%. Dnia 28.10.2010 r. został sporządzony protokół konieczności, który przedłużył termin oddania dróg o 270 dni. W uzasadnieniu protokołu powoływano się na vis maior w postaci „srogiej zimy". Jednak ten fakt jest trudny do zaakceptowania, gdyż drogowcy pracowali jeszcze w grudniu, na co pozwalały warunki atmosferyczne. Powyższe tezy można łatwo udowodnić, przesłuchując okolicznych mieszkańców jako świadków zdarzenia. Jak również sięgając po dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z miesiąca grudnia 2010 roku. Z końcem roku gmina zapłaciła wszystkie należności firmie budowlanej, chociaż pracę nie były jeszcze ukończone, a termin realizacji był znacznie wydłużony. - czytamy w zawiadomieniu posła Bodio.

Drugie zawiadomienie dotyczyło przetargu na „zagospodarowanie centrum wsi Czerwin, gmina Czerwin, powiat ostrołęcki". Przetarg wygrała firma Usługi remontowo-budowlane, Jerzy Napiórkowski. Całkowita wartość kosztorysowa robót opiewała na kwotę 672096.50 zł z VAT. Bodio stawia zarzuty, że w rzeczywistości koszty wykonania inwestycji były znacznie niższe w związku z wadliwym wykonaniem lub brakiem wykonania wielu postanowień kosztorysu i umowy. Dowodami na nierzetelne wykonanie projektu ma być dokumentacja m.in. projekt (potwierdzony z oryginałem przez Urząd Marszałkowski), umowa o roboty budowlane Nr. 01/ 2010 zawarta w dniu 24.05.2010 r., kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski nr RynCzerw z dnia 20.05.2011r., kosztorys powykonawczy opracowany w listopadzie 2010 r., faktury i inne dokumenty.

- W nawiązaniu do złożonego w dniu 1 marca 2013 r. przez Pana posła Bartłomieja Bodio z Ruchu Palikota zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników gminy Czerwin, chcielibyśmy ponownie zabrać głos w tej sprawie. Otóż, zgodnie z naszą wcześniejszą deklaracją w celu wszechstronnego wyjaśnienia podnoszonych zarzutów współpracowaliśmy z organami ścigania. Postępowanie  oznaczone numerem PO-PG-493/13 prowadziła Komenda Miejska Policji w Ostrołęce. Od momentu pojawienia się w lokalnych mediach informacji na ten temat, nie mieliśmy żadnych wątpliwości co do wyniku postepowania. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w tej sprawie organy ścigania odmówiły wszczęcia postępowania. Zatem po raz kolejny zachowanie przeciwników Pana Wójta Gminy Czerwin, w tym jednej radnej okazało się być dalekie od rzeczywistości. Nie możemy jednak dziwić się zachowaniu Pana posła. Szkoda tylko, że przed złożeniem przedmiotowego zawiadomienia Pan poseł  nie zweryfikował z organami gminy fałszywie przekazanych informacji - czytamy w oświadczeniu Andrzeja Sęka z Urzędu Gminy w Czerwinie.
REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31  1  2  3