2019-06-26T12:33:47+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Czy prezydent Ostrołęki otrzyma absolutorium z wykonania budżetu? Decyzja radnych już jutro

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
0
3
23

Jutro po raz pierwszy w swojej kadencji Łukasz Kulik – prezydent Ostrołęki – poddany zostanie ocenie z wykonania budżetu. Radni zdecydują o udzieleniu  lub nieudzieleniu absolutorium ostrołęckiemu włodarzowi. Sesję oglądać będzie można na żywo.

Jutrzejsza sesja to jedno z najważniejszych w roku posiedzeń samorządu miasta. Radni zapoznają się m.in. ze sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok, zdecydują o jego przyjęciu lub odrzuceniu oraz podejmą decyzję w sprawie absolutorium dla prezydenta Łukasza Kulika. W programie sesji przewidziano także debatę nad raportem o stanie miasta za 2018 rok. Jutro zapadną także decyzje w sprawie utworzenia nowego zakładu budżetowego -  Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.

Transmisję wideo z sesji oglądać będzie można na żywo na łamach naszego serwisu.Poniżej proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wybór sekretarza obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4.    Przyjęcie protokołu z X, XI i XII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5.    Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2018 rok,
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
7.     Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2018 rok,
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Ostrołęki z Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży,
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Olszewo –Borki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków,
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Ostrołęce oraz nadania Statutu,
13    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta,
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki,
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ostrołęki na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
16.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Ostrołęki w zakresie przeprowadzania kampanii „Ostrołęka wolna od plastiku”,
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Kościuszki” w Ostrołęki,
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036,
19    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
20.    Rozpatrzenie Rocznego raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Ostrołęce w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrołęce na lata 2017 – 2023,
21.    Rozpatrzenie Informacji z realizacji uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki w 2018 roku,
22.    Rozpatrzenie Sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce za 2018,
23.    Rozpatrzenie sprawozdania Straży Miejskiej Ostrołęki z zakresu realizacji zadań ustawowych za rok 2018,
24.    Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres od 1 do 31 maja 2019 roku.
25.    Oświadczenia radnych.
26.    Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
27.    Przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki w II półroczu 2019 roku.
28.    Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Gość, 12:42 26-06-2019,   48%
Panie Prezydencie Kulik.!!!
CZEMU OSTROŁĘKA TONIE W BRUDZIE, NIE SA KOSZONE TRAWNIKI, ZIELEN.
CORAZ NIECHLUJNIE WYGLĄDA TO MIASTO.
BRUD SUF, ABSOLUTNY BRAK POELEGNACJI TRAWNIKÓW, ZIELENI, JUŻ PONAD 1M MAJĄ KRZAKI PRZY ULICACH , TRAWA PO Pas.
JEst jeszcze gorzej niż, za poprzednika!!!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:50 26-06-2019,   54%
Poprzednicy zostawili rekordowy dług i kasa jest pusta.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:51 26-06-2019,   63%
1,3 mln złotych zamiast na pielęgnacje zielni trafiło na konta poprzedników w postaci nagród i premii.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:16 26-06-2019,   60%
Czyli sugerujesz ze obecna władza dala nagrody poprzednikom?
Bzdura
Budżet jest na ten rok 2019 i odpowiada za niego tylko władza będąca w rękach obecnych
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:30 26-06-2019,   62%
W tej chwili UM funkcjonuje na budżecie zatwierdzonym przez poprzedników.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:59 26-06-2019,   48%
Czyli radnego kulika
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:21 26-06-2019,   47%
Rekordowy dług? Z czym porównujesz?
Może porównaj z innymi miastami podobnej wielkości np. Łomżą.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:46 26-06-2019,   64%
A ty się z kim porównujesz z dziadem z pod budki z piwem, aby się dowartościować? Widać, że jesteś partyjnym zerem.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 07:46 27-06-2019,   50%
Rekordowe przychody :)
odpowiedz   •   oceń :  
~Wiesław, 12:57 26-06-2019,   53%
Radni biorą na siebie odpowiedzialność za rządy Kulika
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:01 26-06-2019,   48%
kaszana
odpowiedz   •   oceń :  
~Wyborca, 13:31 26-06-2019,   44%
Radni są do przyklepywania to co prezydent przedstawi ,takich wybraliśmy wiec tak mamy.
odpowiedz   •   oceń :  
~Ulka, 14:07 26-06-2019,   53%
Moim skromnym zdaniem, pomijając już "dokonania" Pana Prezydenta, miasto wygląda na zaniedbane, obrośnięte trawą i chwastami, zwłaszcza obwodnica, na prawdę przykro się na to patrzy
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:23 26-06-2019,   53%
@~Ulka masz rację, okropienstwo jest, jeszcze tak nasze miasto nie wygladało. żal patrzec.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:22 26-06-2019,   43%
@~Ulka Jakie gospodarz takie "podwórko"
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:47 26-06-2019,   60%
@~Ulka Nie wygląda gorzej niż w ubiegłych latach.
odpowiedz   •   oceń :  
~Sk/mUTEK, 21:42 26-06-2019,   38%
"nie gorzej"...rozumiem że kulik potrzebuje rocznego rozbiegu... a przed wyborami o tym nie mówił
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:35 27-06-2019,   50%
@~Sk/mUTEK Nie wiedział, że jest tak tragicznie, po to był zrobiony audyt.
odpowiedz   •   oceń :  
~syf, 20:19 26-06-2019,   50%
KONTENER GOWOROWSKA POMIAN TO TRAGEDIA JAK OPK DZIALA OD ROKU NIE OPRÓŻNIANY
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 20:20 26-06-2019,   34%
@~syf Odpady NIEBEZPIECZNE
odpowiedz   •   oceń :  
~Jan, 22:19 26-06-2019,   38%
Ogrodnik jak z koziej duuuupki trąbka.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:49 26-06-2019,   45%
Nie dawać ogrodnikowi absolutorium!!!!!!!!!!! nie ma za co!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:32 27-06-2019,   34%
masz rację
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30  31  1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22 dk23  24
 25  26  27  28  29  30  31
Dzisiaj:
Brak wydarzeń