2019-06-26T12:33:47+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Czy prezydent Ostrołęki otrzyma absolutorium z wykonania budżetu? Decyzja radnych już jutro

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
0
3
23
Najlepszy komentarz
~Gość, 12:51 26-06-2019,   63%
1,3 mln złotych zamiast na pielęgnacje zielni trafiło na konta poprzedników w postaci nagród i premii.
odpowiedz   •   oceń :  
Jutro po raz pierwszy w swojej kadencji Łukasz Kulik – prezydent Ostrołęki – poddany zostanie ocenie z wykonania budżetu. Radni zdecydują o udzieleniu  lub nieudzieleniu absolutorium ostrołęckiemu włodarzowi. Sesję oglądać będzie można na żywo.

Jutrzejsza sesja to jedno z najważniejszych w roku posiedzeń samorządu miasta. Radni zapoznają się m.in. ze sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok, zdecydują o jego przyjęciu lub odrzuceniu oraz podejmą decyzję w sprawie absolutorium dla prezydenta Łukasza Kulika. W programie sesji przewidziano także debatę nad raportem o stanie miasta za 2018 rok. Jutro zapadną także decyzje w sprawie utworzenia nowego zakładu budżetowego -  Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.

Transmisję wideo z sesji oglądać będzie można na żywo na łamach naszego serwisu.Poniżej proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wybór sekretarza obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4.    Przyjęcie protokołu z X, XI i XII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5.    Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2018 rok,
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
7.     Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2018 rok,
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Ostrołęki z Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży,
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Olszewo –Borki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków,
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Ostrołęce oraz nadania Statutu,
13    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta,
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki,
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ostrołęki na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
16.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Ostrołęki w zakresie przeprowadzania kampanii „Ostrołęka wolna od plastiku”,
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Kościuszki” w Ostrołęki,
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036,
19    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
20.    Rozpatrzenie Rocznego raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Ostrołęce w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrołęce na lata 2017 – 2023,
21.    Rozpatrzenie Informacji z realizacji uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki w 2018 roku,
22.    Rozpatrzenie Sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce za 2018,
23.    Rozpatrzenie sprawozdania Straży Miejskiej Ostrołęki z zakresu realizacji zadań ustawowych za rok 2018,
24.    Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres od 1 do 31 maja 2019 roku.
25.    Oświadczenia radnych.
26.    Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
27.    Przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki w II półroczu 2019 roku.
28.    Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Gość, 12:42 26-06-2019,   48%
Panie Prezydencie Kulik.!!!
CZEMU OSTROŁĘKA TONIE W BRUDZIE, NIE SA KOSZONE TRAWNIKI, ZIELEN.
CORAZ NIECHLUJNIE WYGLĄDA TO MIASTO.
BRUD SUF, ABSOLUTNY BRAK POELEGNACJI TRAWNIKÓW, ZIELENI, JUŻ PONAD 1M MAJĄ KRZAKI PRZY ULICACH , TRAWA PO Pas.
JEst jeszcze gorzej niż, za poprzednika!!!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:50 26-06-2019,   54%
Poprzednicy zostawili rekordowy dług i kasa jest pusta.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:51 26-06-2019,   63%
1,3 mln złotych zamiast na pielęgnacje zielni trafiło na konta poprzedników w postaci nagród i premii.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:16 26-06-2019,   60%
Czyli sugerujesz ze obecna władza dala nagrody poprzednikom?
Bzdura
Budżet jest na ten rok 2019 i odpowiada za niego tylko władza będąca w rękach obecnych
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:30 26-06-2019,   62%
W tej chwili UM funkcjonuje na budżecie zatwierdzonym przez poprzedników.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:59 26-06-2019,   48%
Czyli radnego kulika
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:21 26-06-2019,   47%
Rekordowy dług? Z czym porównujesz?
Może porównaj z innymi miastami podobnej wielkości np. Łomżą.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:46 26-06-2019,   64%
A ty się z kim porównujesz z dziadem z pod budki z piwem, aby się dowartościować? Widać, że jesteś partyjnym zerem.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 07:46 27-06-2019,   50%
Rekordowe przychody :)
odpowiedz   •   oceń :  
~Wiesław, 12:57 26-06-2019,   53%
Radni biorą na siebie odpowiedzialność za rządy Kulika
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:01 26-06-2019,   48%
kaszana
odpowiedz   •   oceń :  
~Wyborca, 13:31 26-06-2019,   44%
Radni są do przyklepywania to co prezydent przedstawi ,takich wybraliśmy wiec tak mamy.
odpowiedz   •   oceń :  
~Ulka, 14:07 26-06-2019,   53%
Moim skromnym zdaniem, pomijając już "dokonania" Pana Prezydenta, miasto wygląda na zaniedbane, obrośnięte trawą i chwastami, zwłaszcza obwodnica, na prawdę przykro się na to patrzy
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:23 26-06-2019,   53%
@~Ulka masz rację, okropienstwo jest, jeszcze tak nasze miasto nie wygladało. żal patrzec.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:22 26-06-2019,   43%
@~Ulka Jakie gospodarz takie "podwórko"
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:47 26-06-2019,   60%
@~Ulka Nie wygląda gorzej niż w ubiegłych latach.
odpowiedz   •   oceń :  
~Sk/mUTEK, 21:42 26-06-2019,   38%
"nie gorzej"...rozumiem że kulik potrzebuje rocznego rozbiegu... a przed wyborami o tym nie mówił
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:35 27-06-2019,   50%
@~Sk/mUTEK Nie wiedział, że jest tak tragicznie, po to był zrobiony audyt.
odpowiedz   •   oceń :  
~syf, 20:19 26-06-2019,   50%
KONTENER GOWOROWSKA POMIAN TO TRAGEDIA JAK OPK DZIALA OD ROKU NIE OPRÓŻNIANY
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 20:20 26-06-2019,   34%
@~syf Odpady NIEBEZPIECZNE
odpowiedz   •   oceń :  
~Jan, 22:19 26-06-2019,   38%
Ogrodnik jak z koziej duuuupki trąbka.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:49 26-06-2019,   45%
Nie dawać ogrodnikowi absolutorium!!!!!!!!!!! nie ma za co!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:32 27-06-2019,   34%
masz rację
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
luty 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 1 2
 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  1