eOstroleka.pl
Ostrołęka,

„Deklaracje śmieciowe” konieczne czy nie? Ratusz wyjaśnia wątpliwości

REKLAMA
zdjecie 5810
zdjecie 5810
REKLAMA

Kilka dni temu poruszaliśmy na łamach naszego serwisu kwestie konieczności nowych „deklaracji śmieciowych”, które każdy z właścicieli nieruchomości musi złożyć w ratuszu, po zmianie stawek za wywóz śmieci. Internauci poddali w wątpliwość konieczność ponownego składania deklaracji, powołując się na zapisy ustawy o utrzymaniu porządku. Co na to ostrołęcki ratusz?

 Od nowego roku wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Ostrołęki zostali zobligowani do złożenia nowej deklaracji o wysokości stawki za odbiór odpadów komunalnych. Przypomnijmy, że decyzją Rady Miasta, od 1 stycznia płacimy więcej za odbiór śmieci oraz mamy obowiązek segregować je na kilka frakcji.

 Nasi Czytelnicy zauważyli jednak, że w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości istnieje zapis mówiący o tym, że raz złożona deklaracja pozostaje ważna, zaś prezydent, wójt lub burmistrz o zmianach związanych ze sposobem naliczania opłat zawiadamia mieszkańców stosownym pismem. Więcej na ten temat przeczytacie tu:

Interwencja Czytelnika: Nowe deklaracje „śmieciowe” – konieczne czy nie?

 O wyjaśnienie tej kwestii poprosiliśmy Urząd Miasta w Ostrołęce. Z informacji przesłanej nam przez Biuro Prasowe wynika, że niestety, każdy z mieszkańców nową deklarację, na nowym wzorze druku przyjętym uchwałą Rady Miasta Ostrołęki, będzie musiał złożyć i co ważne musi to zrobić jak najszybciej.

 Poniżej pełna treść informacji dotyczącej nowych deklaracji publikujemy poniżej.

 Urząd Miasta Ostrołęki informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 r. przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie Miasta został wprowadzony powszechny obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny, czyli w podziale na 5 frakcji (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, biodpady – odpady ulegające biodegradacji, „odpady zielone" i pozostałości z segregacji jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne).

 Od stycznia 2021 roku wprowadzono także zmiany dotyczące:

 -      możliwości skorzystania przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ze zwolnienia w wysokości 1 zł za mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - od wysokości stawki ustalonej przez Radę Miasta Ostrołęki za odpady zbierane w sposób selektywny,

 -        częściowego zwolnienia za jednego mieszkańca będącego członkiem rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny,

 -        stawki oraz sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

 W związku z powyższym właściciele nieruchomości, na których do tej pory prowadzona była nieselektywna zbiórka odpadów komunalnych; właściciele nieruchomości, którzy korzystali z częściowego zwolnienia w związku z posiadaniem Karty Dużej Rodziny oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych - zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Ponadto nową deklarację powinni złożyć także właściciele nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

 Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 Biorąc pod uwagę uchwalenie przez Radę Miasta Ostrołęki nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Urząd Miasta zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości o złożenie deklaracji na nowym obowiązującym wzorze deklaracji.

 

 

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
czerwiec 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
 10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
 17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26  27  28  29  30
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×