zdjecie 3152
2020-11-22T09:05:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Dwa lata po zmianie władzy. Co obiecywał Łukasz Kulik?

REKLAMA
zdjecie 3152
4
6
66

22 listopada 2018 roku Łukasz Kulik objął funkcję prezydenta miasta Ostrołęki, zobowiązując się tym samym do wypełniania programu wyborczego, jaki zyskał poparcie zdecydowanej większości mieszkańców miasta. Mija dwa lata z nowym prezydentem, przypominamy więc, co zostało obiecane.

- Urodziłem się i wychowałem w Ostrołęce. To miasto jest częścią mojej historii. Chciałbym, żeby odzyskało dawny blask. Niestety, prognozy demograficzne wskazują, że za 20 lat Ostrołęka będzie liczyła mniej niż 45 tys. mieszkańców. Natomiast za 30 lat mniej niż 40 tys. To oznacza, że stanie się jednym z wielu małych miast powiatowych. Nie zgadzam się tymi prognozami! Nie akceptuję takiej wizji! Nie chcę stać i biernie czekać, aż ten moment nadejdzie - pisał Łukasz Kulik, jako kandydat na prezydenta Ostrołęki w 2018 roku.

Kulik przygotował najbardziej rozbudowany i szczegółowy program wyborczy ze wszystkich kandydatów na prezydenta. Dotyczył on wielu dziedzin życia i zakładał wizję zupełnie innej Ostrołęki niż przed 2018 rokiem. Wizja nowego prezydenta nie ograniczała się tylko do drobnych kwestii. Obiecywane były też potężne projekty, jak budowa parku przy Warszawskiej, przebudowa skrzyżowań ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną i Padlewskiego, nowy dworzec PKS czy uruchomienie oddziału okulistycznego w szpitalu, przed którym miał być darmowy parking.

Po dwóch latach przypominamy, na jaką Ostrołękę postawili w 2018 roku mieszkańcy. Oto obietnice obecnego prezydenta:

Strefa transportu

Darmowe parkingi - Zlikwidujemy strefę płatnego parkowania w całym mieście, ponieważ nie spełnia ona dłużej swojej roli, a większość pieniędzy trafia na konto prywatnej firmy. Ułatwiając dostęp, chcemy ożywić rejon Starego Miasta i zwiększyć liczbę klientów hali targowej Feniks. Likwidacja parkometrów rozwiąże również problem dzikiego parkowania na terenach osiedli, co zwiększy liczbę miejsc postojowych dla mieszkańców.

Wygodny transport powiatowy - Miasto podejmie współpracę z sąsiednim gminami w celu przywrócenia połączeń autobusowych. Jednocześnie będziemy stopniowo przywracać siatkę połączeń z sąsiednimi powiatami i dużymi ośrodkami akademickimi. W pierwszym etapie część z połączeń będzie obsługiwana przez firmy prywatne, natomiast docelowo ich rolę będzie przejmował MZK w Ostrołęce.
 
Nowy Stary rozkład MZK - Wprowadzenie darmowej komunikacji – czyli naszego pomysłu sprzed 4 lat – było dobrym pomysłem, jednak towarzysząca temu zmiana rozkładu jazdy i przebiegu linii była posunięciem fatalnym. Dlatego przywrócimy stary rozkład jazdy i przebieg linii. Jednocześnie we współpracy z ośrodkami akademickimi rozpoczniemy proces jego aktualizacji tak, by odpowiadał aktualnym potrzebom mieszkańców.
 
Trasy wylotowe bez korków - Zrealizujemy inwestycję polegające na przebudowie skrzyżowań ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną i Padlewskiego. Zmierzymy się z największym wyzwaniem, którym są korki przy wjeździe na rondo na ul. Warszawskiej. Przygotowaliśmy kilka tymczasowych rozwiązań związanych z poszerzeniem pasów drogowych i zmianą organizacji ruchu na Starym Mieście. Wprowadzimy je przed upływem roku.
 
Nowy dworzec PKS - W obecnej sytuacji budowa nowego dworca PKS stała się obowiązkiem miasta. Mamy przygotowaną koncepcję budowy dworca w istniejącym miejscu lub przeniesieniu go w inny rejon miasta. To czy on tam powstanie będzie zależało od oczekiwań finansowych właściciela terenu. Jako miasto podejmiemy negocjacje i przed podjęciem ostatecznej decyzji przedstawimy mieszkańcom koszty z tym związane.
 
MZK z CNG - Dokonamy wymiany istniejącego taboru MZK na nowoczesne i ekologiczne autobusy zasilane CNG. Od nowego roku rząd planuje wprowadzić zerową akcyzę na gaz ziemny sprzężony, który będzie dużo tańszym i czystszym paliwem dla autobusów komunikacji miejskiej. Pozwoli to na znaczne oszczędności i zmniejszenie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w Ostrołęce.

Strefa domu

Dobra woda w kranie - Smak wody w Ostrołęckich kranach pozostawia wiele do życzenia. By go poprawić musimy w pierwszej kolejności dokonać modernizacji istniejących linii wodociągowych i wymienić ciągle istniejące rury azbestowe. Następnie zmienimy proces uzdatniania wody z chlorowania na ozonowanie,  wprowadzając jednocześnie nowoczesne technologie filtrowania i dezynfekcji wody pitnej.
 
Czystsze powietrze zimą - Zimą jesteśmy narażeni na smog, co wynika z rozpoczęcia sezonu grzewczego. By skutecznie realizować program wymiany przestarzałych pieców grzewczych, powołamy asystentów projektu, którzy pomogą przygotować niezbędną dokumentację. Natomiast w ramach budżetu miasta stworzymy fundusz celowy, który dzięki pożyczkom, pozwoli sfinansować wymianę pieca, przed otrzymaniem dotacji zewnętrznej.
 
Niższe opłaty za wodę i ścieki - Łączna opłata za wodę i ścieki w Ostrołęce (9.99 brutto) jest wyższa niż w Warszawie (9.85 brutto) czy Białymstoku (7.28 brutto). Dzięki pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na rozbudowę i modernizację istniejących linii wodociągowych zmniejszymy koszty funkcjonowania OPWiK, co pozwoli na obniżenie opłat i dodatkowe oszczędności w portfelach mieszkańców.
 
Osiedlowe parkingi - Brak miejsc postojowych oraz ich jakość jest problemem wielu lokalnych wspólnot i spółdzielni. Dlatego oprócz dalszej rozbudowy parkingów w ramach budżetu obywatelskiego, wytypujemy kluczowe lokalizacje miejskich stref parkowania, w których powstaną nowe podziemne parkingi, a nad nimi boiska sportowe i tereny do rekreacji.
 
Chodniki i place zabaw - W ramach budżetu obywatelskiego, przypisanego do każdego osiedla, miasto regularnie będzie przedstawiać i realizować tego typu inwestycje wspólnie z mieszkańcami wszystkich osiedli. Razem z mieszkańcami opracujemy program rozwoju osiedli w zakresie budowy dróg, chodników i placów zabaw, który wskaże konkretne daty realizacji tych przedsięwzięć.
 
Likwidacja smrodu - W Ostrołęce śmierdzi od zawsze, co jest negatywną wizytówką naszego miasta. Mimo iż technologia idzie do przodu, powstają bezwonne spalarnie śmieci, to u nas ten problem pozostaje nierozwiązany. Zachęcimy największe zakłady pracy do inwestycji likwidujących uciążliwości. Miasto ma możliwość pośredniego finansowania takich działań, np. zwalniając firmę z podatku od nieruchomości w wysokości odpowiadającej 50% kosztów jej zrealizowania.

Strefa edukacji

Bezpłatna nauka pływania - Wzorem sąsiednich gmin wprowadzimy bezpłatną naukę pływania dla najmłodszych. Będzie się to odbywało w ramach dodatkowych zajęć szkolnych, a dzieci wraz z opiekunem będą dowożone i odbierane bezpośrednio z basenu. W starszych rocznikach zajęcia na basenie zostaną wprowadzone jako jeden z elementów wychowania fizycznego, również pod nadzorem nauczyciela.
 
Posiłki za złotówkę w przedszkolach - Największym kosztem ponoszonym przez rodziców są opłaty za posiłki w przedszkolach miejskich, dlatego zmniejszymy opłaty z tego tytułu do przysłowiowej złotówki. Dodatkowo wydłużymy bezpłatny okres pobytu dzieci w przedszkolach do 8 godzin dziennie, co już przy jednym dziecku pozwoli każdej rodzinie zaoszczędzić ok. 1.5 tysiąca złotych rocznie.
 
Dopłaty do zajęć dodatkowych - Dzięki środkom zewnętrznym wprowadzimy kompleksowy program zajęć dodatkowych. Dzięki temu, uczniowie szkół wszystkich szczebli, będą mieć bezpłatny dostęp do zajęć poszerzających ich wiedzę oraz rozwijających pasje i zainteresowania. Nauczyciele natomiast, zyskają możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia.
 
Stomatolog w szkole - Realizację tego programu rozpoczniemy od kompleksowych badań dentystycznych i określenia skali problemy w szkołach. Posiadając takie dane zdecydujemy, czy w każdej szkole powstanie gabinet dentystyczny, czy tańszym rozwiązaniem będzie zaproponowanie rodzicom bonów zdrowotnych uprawniających do  leczenia w gabinetach prywatnych.
 
Stypendia dla najlepszych - Wprowadzimy nowy system stypendialny dla najlepszych uczniów w Ostrołęce. Ujednolici on kwoty i zamiast jednorazowego świadczenia, będzie wspierał ich rozwój przez cały rok. Dodatkowo wprowadzimy fundusz studencki, w ramach którego absolwenci naszych szkół średnich będą mogli otrzymać od miasta pożyczkę na sfinansowanie kosztów utrzymania przez cały okres studiów, wypłacaną w formie miesięcznych przelewów na konto.
 
Nowe przedszkole i żłobek - Przepełnione szkoły i przedszkola są efektem zaniedbań w zakresie rozbudowy bazy lokalowej. Mamy świadomość iż niezbędna jest budowa co najmniej dwóch nowych przedszkoli. Pierwsze z nich powstanie na terenie osiedla Centrum, a drugie – ze żłobkiem – na terenie dawnej komendy Policji przy ul. Kościuszki. W efekcie zmniejszy to problem zmianowości w szkołach podstawowych i dostosuje system edukacji do oczekiwań rodziców.

Strefa zdrowia

Zakup świadczeń zdrowotnych - Coraz więcej samorządów wykupuje dodatkowe pakiety świadczeń zdrowotnych dla swoich mieszkańców. My też zaczniemy to robić, np. dofinansowując zakup szczepionek przeciw grypie dla seniorów. Jednocześnie wykupimy dodatkowe świadczenia w tych dziedzinach, w których na wizytę u specjalisty czeka się najdłużej, co doprowadzi bezpośrednio do skrócenia czasu oczekiwania.
 
Tężnie solankowe - Doprowadzimy do powstania w Ostrołęce kompleksu tężni solankowych, które będą rekompensowały mieszkańcom fatalną jakość powietrza i poprawią mikroklimat miasta. Godzinna wizyta w tężni zapewnia tyle samo jodu co trzy dni nad morzem. Poza walorami zdrowotnymi, staną się również, jednym z elementów nowej bazy rekreacyjnej nad Narwią.
 
Oddział Okulistyczny - Tak jak miasto może wykupywać świadczenia zdrowotne, tak samo może finansować powstanie oddziału okulistycznego w Ostrołęckim szpitalu. Mimo braku oficjalnego kontraktu z NFZ, jesteśmy w stanie sfinansować uruchomienie tego oddziału ze środków miasta i dzięki temu podnieść konkurencyjność naszej placówki w całym regionie.
 
Bezpłatny parking pod szpitalem - Nie może tak być, że pacjenci którzy mają zagwarantowany bezpłatny dostęp do służby zdrowia, muszą płacić za parkowanie pod szpitalem. Dlatego, we współpracy z samorządem województwa, doprowadzimy do sytuacji w której będzie on darmowy (ten dla pracowników również).
 
Profilaktyka miejska - Wzorem innych polskich miast, chcemy wprowadzić miejskie programy profilaktyki wad postawy, schorzeń wzroku i słuchu u dzieci oraz profilaktyki cukrzycy i kardiologicznej wśród dorosłych. Pozwoli to na szybsze wykrywanie zagrożeń i poprawi stan zdrowia wielu osób.
 
Walka z otyłością w szkołach - Chcemy walczyć z otyłością wprowadzając programy informacyjne i żywieniowe, które zwiększają świadomość wśród uczniów, oraz wprowadzić dodatkowe i bezpłatne zajęcia sportowe z różnych dyscyplin. Przywrócimy program corocznych rozgrywek szkolnych i zawodów o Mistrzostwo Ostrołęki, a dzięki zaangażowaniu nauczycieli i klubów sportowych przekonamy młodzież, że warto postawić na sportowy tryb życia.

Strefa seniorów

Centrum Aktywności Seniorów - W budynku dawnego kasyna stworzymy Centrum Aktywności Seniorów, w którym będzie funkcjonował dom dziennego pobytu seniora wraz z salą do zajęć rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Stanie się ono siedzibą Rady Seniorów i innych organizacji ich zrzeszających. Będzie miejscem wykorzystywanym przez kluby seniora do organizacji spotkań integracyjnych i wszelkich innych form aktywności.
 
Uniwersytet Trzeciego Wieku - Największym problemem obecnie funkcjonującego Uniwersytetu III Wieku są wysokie opłaty za zajęcia dla słuchaczy,  od 25 do 100 złotych za dany przedmiot miesięcznie. Dlatego obniżymy je o 50% i rozszerzymy liczbę zajęć o uzgodnione ze słuchaczami tematy. Do czasu stworzenia Centrum Aktywności Seniorów bezpłatnie udostępnimy słuchaczom sale OCK do organizacji różnych spotkań.
 
Karta Seniora - Wprowadzimy Kartę Seniora ze zniżkami na różnego rodzaju usługi, takie jak basen i kino, a także rabatami w wybranych sklepach (tak jak ma to miejsce z Kartą Wielkiej Rodziny), po to by aktywni seniorzy mogli brać udział w życiu społecznym miasta.
 
Projekt „Złota Rączka” - Chcemy wykorzystać wiedzę i umiejętności wielu seniorów, którzy mimo przejścia na emeryturę, ciągle są w stanie pomóc wielu osobom. Dlatego uruchomimy projekt „Złota Rączka”, który pozwoli wszystkim mieszkańcom korzystać z ich doświadczenia. Podstawą programu będzie stworzenie Spółdzielni Socjalnej, by seniorzy współdecydowali o tym, jak ten program ma wyglądać.
 
Lato dla Seniora - Program „Lato dla Seniora”, dzięki współpracy instytucji miejskich i zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, będzie w okresie letnim oferował seniorom możliwość spędzenia wolnego czasu na powietrzu. Chcemy wykorzystać istniejące pomieszczenia i tereny ogrodów do organizacji spotkań integracyjnych na świeżym powietrzu.
 
Opieka 75+ - W Ostrołęce z każdym rokiem przybywa seniorów, dlatego wprowadzimy program opieka 75+, którego zadaniem jest pomoc seniorom w miejscu zamieszkania i monitorowanie ich sytuacji zdrowotnej. Nowo zatrudnieni asystenci seniora będą odwiedzać ich raz na dwa tygodnie, sprawdzać stan zdrowia i w razie potrzeby pomagać w załatwianiu różnych spraw.

Strefa rekreacji

Rozbudowa stadionu - Rozbudowę stadionu będziemy prowadzili etapami. Na początku wymienimy bieżnię lekkoatletyczną, rozbiegi do skoku w dal i wzwyż oraz rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i oszczepem. W tym samym czasie wybudujemy w miejscu tzw. „żylety” nową trybunę pod którą będą znajdowały się szatnie dla zawodników i magazyny klubowe. Kolejnym etapem będzie budowa boiska trawiastego w sąsiedztwie istniejącego „sztucznego”, które na zimę będzie przykrywane balonem.
 
Ścieżki rowerowe - Brak długofalowej koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych doprowadził do sytuacji w której są one budowane po kawałku, i nie tworzą spójnej sieci. Dlatego na początku połączymy istniejące trasy z drogami wylotowymi z miasta po obu stronach rzeki. Dalej, na bazie istniejących dróg gruntowych, zaproponujemy mieszkańcom ciekawe trasy wycieczkowe.
 
Dostęp do obiektów - Zapewnimy otwarty dostęp wszystkim mieszkańcom i klubom sportowym do obiektów w naszym mieście za symboliczną opłatą, dzięki czemu zwiększymy ofertę zajęć sportowych dostępnych dla każdej grupy wiekowej. Dodatkowo będziemy motywowali kluby, by szerzej propagowały swoją działalność, poprzez treningi i zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych.
 
Przejrzysty podział środków - Wprowadzimy przejrzysty podział środków, którego podstawą będzie jawność wniosków o dofinansowanie. Wydział sportu będzie rozdzielał środki na sport dziecięcy i młodzieżowy, a wydział promocji będzie odpowiadał za sport seniorów. Chcemy ujednolicić kwoty wsparcia, w zależności od grup wiekowych, oraz tego czy jest to sport zespołowy czy indywidualny.
 
Sport amatorski - W naszym mieście coraz prężniej działają stowarzyszenia zrzeszające miłośników różnych dyscyplin, np. biegania czy kolarstwa. Te oddolne inicjatywy również wymagają naszego wsparcia, gdyż oferują mieszkańcom ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. Dlatego damy im możliwość ubiegania się o dotacje na szersze propagowanie swojej działalności.
 
Basen zewnętrzny - Już w 2014 roku proponowaliśmy budowę w sąsiedztwie istniejącego stadionu kompleksu składającego się z basenu zewnętrznego, parku wodnego i miejsc do leżakowania. Ciągle podtrzymujemy ten pomysł. Uważamy, że szczególnie w okresie letnim będzie on bardzo pożądaną atrakcją, co zresztą widać po funkcjonującym od jakiegoś czasu basenie w Długosiodle. Skoro tam się udało, to u nas taki obiekt również może powstać.

Strefa wypoczynku

Park i nabrzeże nad Narwią - Co cztery lata, przed wyborami, każdy z kandydatów mówi o zagospodarowaniu terenu nad Narwią. Po czterech latach okazuje się, że dalej go nie ma. Dlatego naszym priorytetem będzie w pierwszej kolejności budowa parku przy ul. Warszawskiej. Ten park, wraz z tężniami solankowymi i promenadą po drugiej stronie rzeki stanie się wizytówką Ostrołęki.
 
Program „Zielone Miasto” - Obecnie miasto stawia na beton. Wycina drzewa, a w ich miejsce buduje infrastrukturę, zaś jak wyglądają nowe nasadzenia, możemy zobaczyć na obwodnicy. „Zielone Miasto” to koncepcja budowy chodników, ulic i skwerów z wykorzystaniem istniejącej zieleni oraz zwiększenie ilości nowo nasadzanych drzew po to, by powstały tzw. zielone korytarze, czyli naturalne bariery antysmogowe.
 
Bezpłatne linie „eventowe” - W naszym regionie jest szereg imprez kulturalnych o dużej popularności, np. Miodobranie w Myszyńcu czy Grzybobranie w Długosiodle. Chcemy we współpracy z tymi gminami utworzyć bezpłatne linie „eventowe”, które zapewnią wszystkim chętnym dojazd bez konieczności posiadania auta. Dzięki temu zwiększymy liczbę atrakcji dostępnych dla naszych mieszkańców w ciągu roku.
 
RODy z prądem - Rodzinne Ogrody Działkowe to dla wielu mieszkańców miejsce do wypoczynku i relaksu. Największą niedogodnością jest dla nich brak prądu, dlatego miasto podejmie się realizacji tego przedsięwzięcia. Dzięki temu będziemy w stanie zamontować dodatkowe oświetlenie w alejach a w przyszłości zainstalować monitoring miejski.
 
Nowoczesne parki miejskie - W Ostrołęce mamy jeden park miejski, który jest zaniedbany, mimo iż od wielu lat przygotowana jest dokumentacja dotycząca jego remontu. My to w końcu zrobimy. Dodatkowo zwiększymy powierzchnię placów zabaw, odnowimy fontannę i stworzymy miejsca do wyprowadzania czworonogów. Chcemy również by powstał co najmniej jeden nowy park na osiedlu Centrum.
 
Rozrywka dla mieszkańców - Dobre warunki do życia, to nie tylko niskie koszty utrzymania, czy ładne otoczenie, ale również miasto które proponuje ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. Sylwester czy Dni Ostrołęki to za mało, dlatego w ramach budżetu obywatelskiego będziemy zachęcać kreatywne osoby do realizacji interesujących wydarzeń o charakterze rozrywkowym.
 

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Przed śniadaniem, 09:14 22-11-2020,   68%
Litości,,,, proszę inne zdjecie
odpowiedz   •   oceń :  
~tak trzymać, 09:14 22-11-2020,   27%
Choć miasto jest zadłużone na rekordową kwotę, mimo wszystko miasto realizuje inwestycje na miarę swoich możliwości, na dodatek wychodzimy z długów, które narastały przez ostatnie 16 lat. Dokończone zostały inwestycje, których poprzednicy nie potrafili zrealizować w terminach. Większość mieszkańców widzi pozytywne różnice w zarzadzaniu miastem, jedynie Ci co zostali odsunięci od władzy krytykują, a sami nie potrafią wybudować elektrowni czy otworzyć muzeum, teraz chcą zlikwidować dyspozytornie karetek w Ostrołęce oraz przenieść stolicę województwa do Radomia, aby tam trafiały pieniądze zamiast na odbudowę Ostrołęki. Brawo panie prezydencie.
odpowiedz   •   oceń :  
~Tyszka duża łyźka, 10:18 22-11-2020,   72%
@~tak trzymać mi SIĘ wydaje że z tego wszystkiego
To Wyszła jedna

WIELKA KASZANAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DO REFERENDUM I ODWOŁĄĆ go

tzn kulika
odpowiedz   •   oceń :  
~tak trzymać, 10:35 22-11-2020,   29%
@~Tyszka duża łyźka Mi się wydaje, że prezydent jest lepszy niż wszyscy poprzednicy, więc nie ma alternatywy dla miasta, a kandydaci z poprzednich wyborów są słabi i nic wielkiego w życiu nie osiągnęli. Nawet jako radni się nie sprawdzili.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Brawo prezydent, 10:50 22-11-2020,   39%
@~tak trzymać Najważniejsze, że nie zdradza żony i dba o rodzinę, dobry gospodarz, nie zadłuża, a spłaca długi i poprawia po poprzednikach.  
odpowiedz   •   oceń :  
~i co, 11:33 22-11-2020,   73%
@~Brawo prezydent a skąd wiesz ???
odpowiedz   •   oceń :  
~69, 11:42 22-11-2020,   60%
@~Brawo prezydent A co ma zona i kochanki do rzadzenia miastem?
odpowiedz   •   oceń :  
~Sss, 11:48 22-11-2020,   66%
@~Brawo prezydent A co z sekretarzową miasta,czy to tylko plotki?
odpowiedz   •   oceń :  
~taka prawda, 12:00 22-11-2020,   67%
@~tak trzymać gościu chyba przed publikacją tych głupot nie przeczytałeś tego, piszesz , że dokończył inwestycje w terminie dwóch lat opóźnienia !!!! no ale to nie była jego inwestycja. Które duże inwestycje ze swojego programu zrealizował lub przynajmniej zaczął ? ŻADNEJ
Nie mówie o inwestycjach typu : zlecenie wydrukowania jakiejś karty seniora czy dużej rodziny , co oczywiście jest ważne ale nie wymaga żadnego dużego wysiłku.
Po dwóch latach nie ma dworca , ani stadionu , ani skrzyżowania z wiaduktem , ani prawdziwego ronda , ani parku nad narwią , ani tężni , ani portu jachtowego. Totalne nic , takie są fakty.
odpowiedz   •   oceń :  
~MZK, 12:19 22-11-2020,   70%
@~tak trzymać Chyba dorwałeś się do koryta gościu,  
odpowiedz   •   oceń :  
~Olaf, 14:09 22-11-2020,   25%
@~taka prawda Odpowiedz sobie, jak ma realizować, jak spłaca długi po poprzedniku. Chyba ze swoich, lub z kieszeni przedsiębiorców lokalnych...?
odpowiedz   •   oceń :  
~fakty, 14:34 22-11-2020,   34%
@~taka prawda Wszystkie inwestycje miały zostać oddane przez PIS przed wyborami. Dworzec jest gdzie był należy do kościoła, stadion jest gdzie był, estakady nie zbudował rząd, rond pełno w Ostrołęce, park nad Narwią to wymysł opozycji, port jachtowy to dla tych co posiadają jachty i zasiadają w sejmie.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Fred, 17:29 22-11-2020,   62%
@~Sss Pytasz o to,czy kulik ma romans z sekretarzową?Chodzą takie sluchy w urzedzie,ale nie wiem czy któraś polecialaby na takiego grubego chlopa?Wątpie w to
odpowiedz   •   oceń :  
~Um, 09:15 22-11-2020,   70%
Walka z otyłością  
odpowiedz   •   oceń :  
~Olo 1, 09:29 22-11-2020,   70%
Jest takie powiedzenie" nie ma tak zle żeby gorzej nie mogło być" i ono w naszym mieście niestety się zrealizuje. I jest to niestety zasługa tego pana z fotki wyżej
odpowiedz   •   oceń :  
~Ewa, 11:39 22-11-2020,   23%
@~Olo 1 Ogarnąć bałagan po poprzednikach trzeba kilka lat
odpowiedz   •   oceń :  
~gh, 13:32 22-11-2020,   76%
@~Ewa jaki bałagan, bałagan to jest teraz
odpowiedz   •   oceń :  
~ziomek, 09:47 22-11-2020,   74%
po tych dwóch latach to najbardziej zauważalna zmiana to zmiana wagi naszego Prezydenta.az strach pomyśleć jak będzie wyglądał na koniec swojej kadencji
odpowiedz   •   oceń :  
~Elo, 10:08 22-11-2020,   32%
morawiecki obiecywał estakadę a szydło elektrownię i gdzie to jest?
odpowiedz   •   oceń :  
~obiecanki, 10:50 22-11-2020,   27%
@~Elo Epidemia jest w odwrocie.  
odpowiedz   •   oceń :  
~juu, 11:34 22-11-2020,   63%
@~Elo a tu akurat piszemy o kuliku
jaki ma sens pisaniu o wszystkich ?
odpowiedz   •   oceń :  
~gf, 13:33 22-11-2020,   63%
@~Elo wszystko by było gdyby nie kulik
odpowiedz   •   oceń :  
~paw, 13:57 22-11-2020,   69%
@~Elo Nie Morawiecki, a Kotowski. Morawiecki obiecał jedynie wesprzeć inwestycję. Dobrze o tym wiesz ale kłamiesz bezczelnie jak każdy komuch.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Ludek, 10:59 22-11-2020,   74%
Z tego wszystkiego, jeden z punktów jest realizowany nadprogramowo: Rozrywka dla mieszkańców, w przeróżnych dziedzinach, od budowlanej, przez gastronomiczną do wieczornych seansów z podkładem disco polo:)
odpowiedz   •   oceń :  
~Ulla, 11:00 22-11-2020,   50%
A dlaczego byłego prezydenta nikt nie rozliczył nikt ze 100 milionowego długu, dlaczego CBA nikt nie powiadomił, dlaczego bank upadl w którym były składane pieniądze Urzędu Miasta nikt nie powiadomił CBA i nikt tego nie rozliczyl. Panie obecny Prezydencie czas najwyższy to zrobić.

odpowiedz   •   oceń :  
~Colombo, 17:09 22-11-2020,   60%
@~Ulla I dlaczego Chińczycy nam przywieźli COVID-19 do Ostrołęki i nikt w tej sprawie nie skontaktował się z CIA?
odpowiedz   •   oceń :  
~+++, 11:12 22-11-2020,   59%
Dwa lata a +20kg aż strach co będzie  za kolejne trzy :)
odpowiedz   •   oceń :  
~Franciszek, 11:39 22-11-2020,   63%
@~+++ Kolejne dzieci i 50 kg
odpowiedz   •   oceń :  
~Podatnik, 11:16 22-11-2020,   73%
Jak na razie to nic nie zrobił, jedynie ma postawione zarzuty prokuratorskie, dawno miasto nie miało takiego włodarza, stracony czas
odpowiedz   •   oceń :  
~Rysiek, 11:48 22-11-2020,   36%
@~Podatnik Jak narazie CBA stuka do innych dzwi
odpowiedz   •   oceń :  
~Natalia, 11:33 22-11-2020,   71%
Moim skromnym zdaniem najgorszy prezydent miasta w historii, wybrany zupełnie przypadkowo bo ludziom po 12 latach rządzenie po prostu znudził się Kotowski. A szkoda bo jak rządził Kotowski a w kraju rządził PIS to strumien pieniędzy skierowany byl do nas.
Minęły 2 lata a jakoś nie widzę mega przyspieszenia inwestycji w mieście, nie widzę by więcej pieniędzy wpłynęło z UE, wizerunkowo jest dramatycznie, gdy prezio i vice mają postawione zarzuty.
Wystarczy rzucić okiem za miedze, malutka gmina rzekun.fantastyczny pumptruck, ogromna inwestycja jak teżnia, nowoczesny zlobek jeden z lepszych w Europie...
W Ostrołęce powinno być kilka razy więcej podobnych inwestycji biorąc skalę wielkości....
Wystarczy polsuchac np vice i jego poziom merytoryczny wypowiedzi na jego kanale. W kółko to sami, witaj Marta witaj, witaj Janek witaj, pozdrawiamy, życie jest piękne hej...
Proszę rzucić okiem na prezia, wygląd określa w pewnym sensie masz charakter...
Dla mnie to Ci panowie idealnie do siebie pasuja, ale w ogóle nie pasują do tak odpowiedzialnego miejsca jakim jest prezydentura miasta, czy nawet gminy czy wsi chociażby...
Takie jest moje zdanie. Dziękuję.  
odpowiedz   •   oceń :  
~jan, 11:36 22-11-2020,   75%
@~Natalia i to jest wyrażenie swojego zdania...
i zgadzam się z nim  
odpowiedz   •   oceń :  
~Heh, 16:38 22-11-2020,   74%
@~Natalia Sam bym lepiej tego nie ujął ... :)
odpowiedz   •   oceń :  
~Krótko, 11:41 22-11-2020,   71%
Po dwóch latach to tylko można zaliczyć
- wyświetlenie kleru.. ( ale to było dość łatwe, każdy przyzna )
- wprowadzenie bezpłatnych parkingów ( tak dla jaj na chwilkę )

czyli co ?
KASZANA

dobry i jeden punkt ale film to szmira
I NIE LICZYŁ BYM NA WIĘCEJ ZA TEJ PREZYDENTURY
chyba, że nakręcą kler 2
odpowiedz   •   oceń :  
~Kinomaniak, 11:44 22-11-2020,   27%
@~Krótko Raczej na wyswietlenie kleru juz nie licz bo kino zamkniete
odpowiedz   •   oceń :  
~Olaf, 14:11 22-11-2020,   24%
@~Krótko Zastanów się do kogo pijesz... Z tego tytułu możesz mieć zarzuty...
odpowiedz   •   oceń :  
~Ania, 16:14 22-11-2020,   80%
@~Olaf Do Olafa.
Koleś, chyba się osikałeś?!

odpowiedz   •   oceń :  
~tylko oni, 11:46 22-11-2020,   48%
Najbardziej zasłużoną grupą społeczną dla zwycięstwa w wyborach Kulika byli nauczyciele.

I chyba Oni najbardziej zyskali na zmianie władzy.
Są najbardziej zadowoleni i doceniani.
Tylko pozazdrościć.
I życzyć jeszcze więcej słodyczy.
odpowiedz   •   oceń :  
~Kulik nigdy nie powinien , 11:46 22-11-2020,   70%

Po pierwsze to trzeba zauważyć,ze kulik został prezydentem przez przypadek.Ludzie mieli juz dość poprzednika (z różnych powodow, czasem po prostu ze znudzenia-bo ileż kadencji mozna rządzić),tak więc zaglosowali nie za kulikiem,a przeciw Kotowskiemu!Kulik nigdy nie powinien zostać prezydentem,bo po prostu nie nadaje sie do tego z kilku powodów.Nie zna sie na przedsiębiorczości, nie potrafi zarządzać, nie jest komunikatywny i asertywny, nie ma honoru, nie potrafi rozmawiać z ludźmi,nie ma do nich szacunku, nie jest mądry.Ogrom faktów, podejrzeń i okoliczności wskazuje natomiast,ze jest to czlowiek nieszczery, niekulturalny, nietaktowny, podstępny, arogancki, butny, bezwzględny,konfliktowy, zarozumiały, wulgarny, mściwy, niekompetentny, kłótliwy, egocentryczny, nieodpowiedzialny...Uwazam,ze to fatalnie dla miasta i dla jego mieszkańców,ze ten czlowiek jest prezydentem.Mam nadzieje,ze podczas przyszlych wyborow jakas partia (obojetnie jaka) wystawi kandydata, ktory po prostu bedzie dobrym czlowiekiem, ktory w swych decyzjach bedzie sie kierowal dobrem dla tego miasta i dla ludzi tu mieszkajacych.
odpowiedz   •   oceń :  
~Super, 12:10 22-11-2020,   65%
@~Kulik nigdy nie powinien ŚWIĘTE SŁOWA  
odpowiedz   •   oceń :  
~lubi i robi, 11:48 22-11-2020,   63%
no na pewno to umie

ZWALNIAĆ LUDZI

umie i lubi  
odpowiedz   •   oceń :  
~Oppppp, 12:02 22-11-2020,   67%
Panie Prezydencie Kulik ogłosi Pan że w Ostrołęce będą skrobanki darmo na koszt Ostrołęki to zobaczy Pan jakie będzie miał duże poparcie i nie będą w tedy mordami.  
odpowiedz   •   oceń :  
~mieszkaniec, 12:07 22-11-2020,   66%
tak  trzymać -  Zmiłuj się. Sam nie wierzysz w to co wypisujesz. jak raczyłeś napisać, tylko ci się wydaje Jęzor zedrzesz od tego lizania du....py. Liczysz na większą premię czy podwyżkę. Jak na razie to dwa lata wycięte z historii, a zanosi się na pięć,
odpowiedz   •   oceń :  
~1234, 12:26 22-11-2020,   62%
Posiłki w szkołach i przedszkolach  za 1 zł , to kanapka bez masła bo zabrali ze  szkól i przedszkoli masło i pozostałe produkty  
odpowiedz   •   oceń :  
~Kornik, 12:31 22-11-2020,   59%
Pamiętajcie, nie róbcie zakupów w ogrodniczym przy rondzie,
odpowiedz   •   oceń :  
~Skrzat, 12:32 22-11-2020,   68%
Mściwy mały człowieczek, chociaż waga monstrum  
odpowiedz   •   oceń :  
~Wybierzeta go, 13:03 22-11-2020,   53%
na drugą kadencyję, to na pewno cuś z obiecanek zrealizuje. :p
odpowiedz   •   oceń :  
~aaa, 13:26 22-11-2020,   59%
Pozytywne komentarze o Panu Prezydencie to zaklinanie rzeczywistości. Chyba to z kręgu adoratorów i ostatnio zatrudnionych fachowców, tu i tam np. w spółkach miejskich. Po co było składać tyle obietnic i ich nie realizować? Aby wygrać wybory?
Zadania i zarządzanie miastem przerosło Pana Kulika, co przecież mieszkańcy widzą. Ponadto konflikty z prawem. Tu brakuje wiedzy i doświadczenia, co widać na każdym kroku gołym okiem z pozycji mieszkańców tego miasta, Ale wybór należało uszanować. A czy doczekamy się realizacji obietnic i efektów tej prezydentury? Raczej wątpię, co nie oznacza, że chwalę poprzednika. Absolutnie. Do zarządzania trzeba mieć wiedzę,umiejętności i zdolności.
odpowiedz   •   oceń :  
~Olaf, 14:14 22-11-2020,   41%
@~aaa Jestem ciekaw, jakie kwalifikacje mieli poprzednicy zatrudnieni w UM Ostrołęka, Ja wiem,a Wy? Niedługo poproszę o oświadczenie majątkowe do publikacji, Panów Radnych Popielarz, Czartoryski, Zarzycki, i innych.
odpowiedz   •   oceń :  
~Daj na luz Łuba, 14:15 22-11-2020,   38%
@~aaa Oczywiście. Tak jak były dyrektor z aquaparku, rozdziawijapa z tego portalu i  kandydat na prezydenta robiący wieczorówki na tajnych kompletach ksywa prezes, lub bankowiec. Tu są fachowcy.  
odpowiedz   •   oceń :  
~oby, 15:00 22-11-2020,   67%
Chyba nie wypada aby byly radny a obecny prezydent wciaz skladal swoja nieudolnosc w zarzadzaniu miastem na zadluzenie poprzednika , chyba jako radny to powinien wiedziec jaka jest sytuacja w miescie i jak uwazal,ze jest jego zdaniem zla to powinien program wyborczy dostosowac do jego i swoicj mozlowosci a nie manic mieszkancow tylko po to aby glosowali na niego.
odpowiedz   •   oceń :  
~ostrołęczanin, 15:33 22-11-2020,   63%
Pan prezydent jaki jest każdy widzi. Zero prezentacji, zero kultury osobistej, zero pomysłów na Ostrołękę. Kompetencje co najwyżej do zarządzania folwarkiem.  
odpowiedz   •   oceń :  
~aaa, 16:51 22-11-2020,   67%
@~ostrołęczanin No właśnie. Jak coś jest nie do obrony to nie ma się co wysilać i wyszukiwać pseudo argumentów. /to do niektórych komentujących/. Jaki był poprzedni prezydent to wszyscy wiedzą, bo poznawali go przez 12 lat i ....to już historia.Się nie wróci. Warto sobie dać z tym spokój.  Ważne co tu i teraz. Miało być tak dobrze, a tu porażka za porażką i to boli wyborców!
odpowiedz   •   oceń :  
~Ooo, 10:11 23-11-2020,   34%
@~aaa Człowieku! Myśl! 12 lat zostawiło znamię dla tego miasta. Teraz trzeba kolejnych 12 aby wrócić do normalnego stanu. A raptem miasto ma za sobą 2lata nowych rządów! 12-2=10. Rządy samodzielne bo radni leżą i kwiczą! Ale forsę NASZĄ biorą!!!
odpowiedz   •   oceń :  
~aaa, 11:52 23-11-2020,   34%
@~Ooo Nie ma co biadolić o znamionach i o minionych 12 latach, bo najłatwiej krytykować poprzedników niż samemu się wykazać, co znamy na różnych szczeblach.Tutaj potrzebna jest zdolność Pana Prezydenta do sprawnego realizowania pomysłów na Ostrołękę i mądrego zarządzania miastem, którego przez te 2 lata brakowało. Dodam tylko, że  małe są szanse na widoczne efekty tej prezydentury po 5-ciu latach. Na koniec dodam, że mam krytyczną ocenę poprzednika, ale obecny Prezydent był wcześniej radnym i powinien wiedzieć w co wchodzi. Powinien umieć ocenić czy podoła temu zadaniu. Wygląda to blado, a zaklinanie rzeczywistości i zasłanianie się poprzednikiem niczego nie poprawi. Efekty, a raczej ich brak przecież widzą mieszkańcy i są zawiedzeni,  nawet Ci co głosowali na Pana Kulika.
odpowiedz   •   oceń :  
~Borell, 17:01 22-11-2020,   64%
Jak narazie to widać, że spełnił jedną z tych obietnic i to w dodatku tak nie w całości.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Mat fiz, 11:47 23-11-2020,   0%
@~Borell I ok. 1x12=12 będzie 12. Bez pechowej 13!
odpowiedz   •   oceń :  
~Ania - Pannica jak Łania, 17:45 22-11-2020,   67%
Dzień dobry!

Moi drodzy!

Widzę tutaj pewną, niezbyt budująca, prawidłowość. Otóż wypowiadają się tutaj abo wazeliniarscy klakierzy pana prezydęta, albo jego zdeklarowani przeciwnicy. Skutkuje to zupełnym oderwaniem komentarzy od rzeczywistości. Obiektywizmu i wypośrodkowanych ocen, brak nawet na lekarstwo...

Postaram się w krótkich, żołnierskich słowach (czas goni),  podsumować obiektywnie aż do bólu, owe 2 lata nowego włodarza naszego Magistratu.

Najpierw pozytywy. Tutaj nie ma chyba żadnych wątpliwości, niepewności czy rozterek:
1) wiekopomny Kler w naszym Iluzjonie
2) Sylwek przy Stadionie

Po stronie negatywów lista jest nieco dłuższa, ale za to zdecydowanie o znacznie mniejszym ciężarze gatunkowym:
1) Strefa transportu -  lament, łkanie i jęki...
2) Strefa domu - boleści, żale, apatia...
3) Strefa edukacji - płacz, zgrzytanie zębów, niemy ból...
4) Strefa zdrowia - czarna rozpacz, szlochy i żałosne fochy...
5) Strefa seniorów - nieszczęsne zawodzenia, żałosne pojękiwania, płaczliwe łkania...
6) Strefa rekreacji - bezsilne biadania, zawodzące utyskiwania i rąk załamywania...

Jak widać, negatywów jest znacznie więcej niż pozytywów, ale za to pozytywy są zdecydowanie, rzekłabym - większego kalibru. (Sam Kler w naszym, rodzimym iluzjonie "pokrywa" i niweluje, przynajmniej 3-4 nieudane Strefy z programu wyborczego pana prezydęta).

Podsumowanie? Pierwsze dwa lata prezydętury dobre, szczęśliwe, udane..., na ocenę, dajmy na to - cztery z małym minusem. Liczę, że druga część prezydętury będzie jeszcze lepsza, wydajniejsza, przyjaźniejsza ludowi ostrołęckiemu...

Pozdrawiam...
odpowiedz   •   oceń :  
~Faun, 11:02 23-11-2020,   0%
@~Ania - Pannica jak Łania Łanie z natury są łagodne i miłe dla oka" smukła jak... zgrabna jak... Zamozwańcza...jak ..kipi jadem pianą bitą kłamstwem. Hańba dla świata zwierząt  
odpowiedz   •   oceń :  
~Ania - Pannica jak Łania, 13:39 23-11-2020,   0%
@~Faun Dzień dobry, miły Faunie!

Jestem dziewczyną jak łania, bo mam nóżki jak łania. Niestety, nie tak zgrabne i smukłe jak u łani, lecz tak gęsto owłosione...

Pozdrawiam... Życzę miłego popołudnia...
odpowiedz   •   oceń :  
~Iga, 18:13 22-11-2020,   69%
Co Wy chcecie od takiego dobrego prezydenta.Taki uczciwy i sprawiedliwy pracodawca,docenia pracowników według zasług i przynaleznosci.W każdym wydziale ma swojego szpiega i na tej podstawie ocenia ludzi.Donosicielstwo i gnojenie innych, to jest dewiza naszego włodarza.Juz niedługo dosiegnie go ręka sprawiedliwości.
odpowiedz   •   oceń :  
~Ppp, 18:49 22-11-2020,   100%
Colombo co ma piernik do wiatraka, czy ty przypadkiem nie dostałeś parasolką przy porodzie, bo takie bzdury piszesz  w dekiel ci wali.  
odpowiedz   •   oceń :  
~ccc, 20:18 22-11-2020,   80%
Ma talent do zwalniania ludzi i obsadzania swoich .
Ma dziką satysfakcję z dreczenia i podsluchiwania pracownikow .
odpowiedz   •   oceń :  
~Aaa, 09:15 23-11-2020,   50%
@~ccc Sięgnij pamięcią wstecz do lat 206-2018. Mieli talent OGROMNY do zwalniania ludzi i obsadzania swoich. A jaką satysfakcję mieli z dręczenia tych upokorzonych. Może nie podłuchiwali(tego nie wiemy) ale donosicieli mieli wszędzie tzw.sygnalistów. Pamiętasz ccc?
odpowiedz   •   oceń :  
~aaa, 12:00 23-11-2020,   0%
@~Aaa Ale to już historia. Jak było źle to nie warto  tego bez przerwy przytaczać, tylko zabrać się do roboty i pokazać coś dobrego. Pokazać efekt i wtedy zadać pytanie:
" Można inaczej?" Wtedy odpowiemy my mieszkańcy Ostrołęki pozytywnie. Tylko trzeba to umieć zrobić, a to już trudniejsze niż krytyka.
odpowiedz   •   oceń :  
~Ok, 09:11 23-11-2020,   67%
Sztuka dziennikarska i rzetelność wymagają pokazania całości obrazu pracy na rzecz miasta. A tu brakuje oceny pracy radnych. Oj byłoby o czym pisać! Ale nie wypada! Bo i o sobie trzeba wspomnieć. No i komentarze byłyby różne. I kasacja poszłaby w ruch. Radni dziwni! Votum wobec oceny RIO?
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
grudzień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  1  2  3  4  5  6
dk7  8  9  10  11  12  13
dk14  15  16  17  18  19  20
dk21  22  23  24  25  26  27
dk28  29  30  31  1  2  3
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
zdjecie 3152