2015-12-29T19:00:00+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Gmina Kadzidło z budżetem na 2016 rok [ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. UG w Kadzidlefot. UG w Kadzidle
REKLAMA

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Kadzidło, radni na wniosek wójta Dariusza Łukaszewskiego, uchwalili przyszłoroczny budżet. Projekt poparło 14 radnych, jeden był przeciwny.

Budżetowa sesja Rady Gminy Kadzidło odbyła się we wtorek, 29 grudnia. Dyskusję nad budżetem oraz samo głosowanie poprzedziło odczytanie, przez Bożenę Grzyb - skarbnik Gminy Kadzidło, uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinie pozytywne dotyczyły projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024 oraz projektu samej uchwały budżetowej Gminy Kadzidło.

W budżecie ustalono dochody Gminy Kadzidło na 34 279 616 zł, zaś wydatki na 32 937 828 zł. Przedłożony przez wójta projekt uchwały budżetowej zawierał wszystkie, obligatoryjne elementy określone ustawą o finansach publicznych: przeznaczenie nadwyżki budżetowej, rozchody budżetu, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotacje udzielane z budżetu gminy, rezerwę ogólną i rezerwę na zarządzanie kryzysowe oraz zadanie inwestycyjne, w szczególności drogowe, związane z rozbudową wodociągów i kanalizacji, utrzymania dróg gminnych, oświaty, bezpieczeństwa.

Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. W projekcie budżetu spełniony został wymóg wynikający z ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym zaplanowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. Ponadto została zachowana relacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca wskaźnika spłaty zobowiązań.

Radni przyjęli budżet większością 14 głosów. Jeden głos był przeciwny przyjęciu budżetu. Wójt Dariusz Łukaszewski podziękował radnym za zaufanie oraz dobrą współpracę w roku minionym. Podkreślił, że zgoda w Radzie Gminy daje nadzieję na dalsze sukcesy i owocną pracę na rzecz społeczności gminnej. Podziękowania zostały złożone również na ręce skarbnik Bożeny Grzyb, sołtysów wszystkich wsi, kierowników jednostek organizacyjnych, urzędników Urzędu Gminy.

Podczas sesji radni podjęli również uchwałę o współpracy pomiędzy Gminą Kadzidło a Powiatem Mrągowskim. Krzysztof Mróz - Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił propozycje dalszej współpracy pomiędzy Gminą Kadzidło a Powiatem Ostrołęckim. W sesji wzięli również udział Anna Śniadach - radna powiatowa oraz policjant Krzysztof Kolator, który podziękował wójtowi oraz radnym za tegoroczne wsparcie finansowe zakupu radiowozu dla kadzidlańskiego posterunku.

Na zakończenie życzenia noworoczne złożyli także Jan Kulasik - Przewodniczący Rady Gminy, radni, sołtysi i zaproszeni goście.

REKLAMA
Kalendarz imprez
styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×