zdjecie 9799
zdjecie 9799
2018-01-03T14:21:38+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Gmina Łyse z budżetem na 2018 rok [ZDJĘCIA]

REKLAMA
Zdjęcie głównefot. Urząd Gminy w Łysych
REKLAMA
1
0
0

W 2018 roku samorząd gminy Łyse planuje wydać o blisko 5 milionów więcej niż zarobi – tak wynika z przyjętej pod koniec grudnia uchwały budżetowej. Wójt gminy, Jerzy Ksepka zaplanował na bieżący rok sporo inwestycji, w tym także kilka zadań drogowych.

28 grudnia podczas ostatniej w 2017 roku sesji Rada Gminy Łyse podjęła uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2018-2021 oraz budżetu na 2018 rok. Planowane  w 2018 roku wydatki budżetu gminy stanowią rekordową kwotę 50.431.849 zł, której wysokość wynika z wielu realizowanych oraz planowanych do realizacji przez Gminę Łyse inwestycji. Dochody gminy zaplanowano na kwotę 45,61 mln złotych. Oznacza to około 4,8 milionowy deficyt.

W budżecie Gminy Łyse na 2018 rok zabezpieczone zostały środki na przebudowę drogi gminnej nr 250726W Pupkowizna – Krusza na odcinku blisko 2,5 km oraz budowę dwóch ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Lipniki i Zalas. Gmina Łyse złożyła w 2017 roku wnioski o dofinansowanie realizacji powyższych inwestycji ze środków zewnętrznych. W trakcie realizacji w 2018 roku pozostają następujące zadania:
- budowa Gminnego Centrum Kultury w Łysych. Zmianie uległ jedynie termin zakończenia inwestycji. Powyższa decyzja została podjęta z uwagi na pojawienie się nowych możliwości dofinansowania realizacji zadania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łyse - etap II;
- poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse;
- budowa stacji uzdatniania wody w Lipnikach.

Ponadto Powiat Ostrołęcki wspólnie z Gminą Łyse planuje realizację przebudowy kolejnych odcinków drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse – Łączki w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki na terenie Gminy Łyse”.

W związku z końcem roku drobnym zmianom uległ budżet Gminy Łyse na 2017 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łyse na lata 2017-2022.

Rada Gminy Łyse przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Uchwalone zostały również plany pracy Rady Gminy oraz stałych komisji Rady na 2018 rok.

Następnie Wójt Gminy Łyse - Jerzy Ksepka oraz Przewodniczący Rady Gminy Łyse - Kazimierz Drężek wspólnie złożyli podziękowania na ręce Mirosława Augustyniaka - Radnego Województwa Mazowieckiego, Stanisława Kubła - Starosty Ostrołęckiego oraz dla Zarządu Powiatu Ostrołęckiego za udzielone dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Stosowne podziękowania złożyli również strażacy z OSP Łączki.

Podczas sesji Wójt Gminy Łyse podsumował zrealizowane w 2017 roku inwestycje. Dodał również, iż pomimo ogromnego zaangażowania ze strony samorządu gminy Łyse, brak jest możliwości przebudowy drogi relacji Lipniki-Dęby, która docelowo stanowić miała obwodnicę miejscowości Łyse.

Wśród zakończonych w 2017 roku zadań znalazły się między innymi:
- budowa sali gimnastycznej w Lipnikach,
- rozbudowa ulic Stanisława Krupki i Leśnej w miejscowości Łyse,
- zakończenie przebudowy dróg w miejscowości Serafin,
- przebudowa ciągu dróg gminnych: Lipniki - Baba, Lipniki - Dawia, Szafranki - kol. Kamrodla,
- rozbudowa ciągu dróg w miejscowości Łyse: Kolonia Worek, Kolonia Możdżonek, ul. Piwna i Łąkowa,
- przebudowa ul. Chętnika w miejscowości Łyse,
- przebudowa drogi gminnej Łączki – Piątkowizna,
- budowa budynku garażowo - technicznego dla OSP w Łączkach,
- budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyżega.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
czerwiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×