2013-11-05T10:23:00+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Goworowo: Radni określą nowe stawki podatku od środków transportu

REKLAMA
Urząd Gminy Goworowo, fot. eOstroleka.pl
REKLAMA

Goworowo: Podczas najbliższej sesji, radni zajmą się m.in. określeniem stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy. Wręczą również nagród laureatom konkursu „Moja rodzina jest ekozakręcona”.

Porządek XXXVIII sesji Rady Gminy Goworowo, która odbędzie się 8 listopada o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji rady gminy.
4. Wręczenie nagród laureatom konkursu „Moja rodzina jest ekozakręcona” dofinansowanego z WFOŚiGW w Warszawie.
5. Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2013 – 2021,
2) zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 r.,
3) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy,
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo na rok podatkowy 2014,
5) określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie,
6) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,
7) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2016,
8) przyjęcia lokalnych programów pomocy społecznej,
9) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez  radę w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania.
9. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
10. Zakończenie obrad sesji.
  

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
sierpień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31  1  2  3  4  5  6