2012-12-25T11:02:00+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Rada powiatu uchwaliła budżet na 2013 rok [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 239
zdjecie 239
fot. powiatostrolecki.plfot. powiatostrolecki.pl
REKLAMA

Po raz ostatni w tym roku radni podejmowali ważne dla mieszkańców powiatu decyzje. XXVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce odbyła się 20 grudnia w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Obrady zakończyły się wspólnym śpiewaniem kolęd oraz życzeniami przy opłatku.

Uroczystą, przedświąteczną sesję rozpoczęła gra radnego Witolda Kuczyńskiego na ligawce. Następnie starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz wicestarosta Krzysztof Parzychowski otrzymali, od środowiska kombatanckiego, odznaki za zasługi dla kombatantów i byłych więźniów politycznych. Uroczyście pożegnano także odchodzącą na emeryturę Hannę Kowalczyk, pracownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

Wśród przyjętych podczas sesji projektów uchwał była ta najważniejsza, dotycząca przyszłorocznego budżetu. I tak, planowany dochód  wynosi– 56 111 043 zł. Po stronie wydatków jest to kwota– 60 791 543 zł. Największe wydatki, ponad 18 mln 800 tys. zł. związane są z transportem i łącznością. Na drugiej pozycji znalazła się oświata- jest to prawie 13, 5 mln zł.  

W przyszłym roku powiat zamierza przebudować cztery drogi powiatowe - w łącznej kwocie  11 510 016 zł. Będą to fragmenty tras: Olszewo Borki- Nakły- Działyń- Skrzypek - 1 000 000 zł (kontynuacja); Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej – etap II - 710 016 zł (kontynuacja); Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka – II etap - 4 500 000 zł (NPPDL); Grodzisk-Goworowo - 5 300 000 zł (NPPDL).

Wśród planowanych przez powiat wydatków przewidziane są również te, związane z  realizacją projektów: „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła celem poprawy środowiska naturalnego Gminy Myszyniec” – 92 721 zł;  „Termomodernizacja budynku, modernizacja pomieszczeń biurowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej siedziby PUP w Ostrołęce” - 235 535 zł (kontynuacja); „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 303 109 zł; „dotacja dla gminy Troszyn jako udział w realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość- Troszyn- Kleczkowo- Radgoszcz” – 1 607 442 zł. oraz  „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 11 640 zł.

Ponadto powiat zamierza zakupić maszyny i urządzenia do remontów dróg i pielęgnacji poboczy– 66 000 zł. oraz udzielić pomocy finansowej na dofinansowanie zadań  drogowych dla gmin
Goworowo i Łyse– 40 000 zł.

Plan przyszłorocznego budżetu nie jest ostateczny, chociażby przez fakt, iż nie jest jeszcze znana wysokość subwencji. Nowe zadania (do których prawdopodobnie przystąpi powiat) z wykorzystaniem środków zewnętrznych także wymuszą wprowadzenie kolejnych modyfikacji.

Ponadto decyzją radnych zostały nadane statuty: placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego „ASY” w Nowej Wsi Wschodniej oraz  placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego „OAZA” w Myszyńcu.

Podjęto także uchwałę o przystąpieniu powiatu ostrołęckiego do realizacji projektu partnerskiego
pn. „Kurpiowski Park Kulturowy”.

Projekt zakłada popularyzację różnorodnych form kultury ludowej, wsparcie działalności twórców i artystów ludowych. Ma on pomóc stworzyć ofertę biznesową, w zakresie rzemiosła ludowego. Tym samym umożliwić twórcom promocję i sprzedaż swoich produktów. Projekt realizowany będzie przez powiat ostrołęcki w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostrołęce oraz Lokalną Organizacją Turystyczną Północnego Mazowsza w Krasnym. Współfinansowany jest przez UE. Trwać będzie od grudnia 2012 r. do stycznia 2014 r.

Uroczystą sesję zakończyły: modlitwa (prowadzili ją ks. kan. Jan Świerad, ks. kan. Wiesław Białczak) oraz , świąteczne życzenia oraz śpiewanie kolęd. W tej części spotkania uczestniczyli także pracownicy starostwa oraz zaprzyjaźnione z powiatem osoby, wśród nich poseł RP Arkadiusz Czartoryski, dyr. Muzeum Kultury Kurpiowskiej Maria Samsel, prezes Związku Kurpiów Mirosław Grzyb, prezes TPO Jadwiga Nowicka i inni.

REKLAMA
Kalendarz imprez
październik 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8  9
dk10 dk11 dk12  13  14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22  23
dk24  25 dk26  27  28  29  30
dk31  1  2  3  4  5  6
×