zdjecie 5390
zdjecie 5390
zdjecie 5390
2018-12-12T07:00:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Jacek Łuba przewodniczącym Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji

REKLAMA
Zdjęcie główne
REKLAMA
1
0
7

Komisja Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji w radzie miasta Ostrołęki ma już nowe władze. Wybrano je wczoraj na pierwszym posiedzeniu.

Przewodniczącym tej komisji będzie Jacek Łuba z klubu Bezpartyjne Miasto. W składzie komisji znaleźli się również: Grzegorz Gołaś, Mariusz Łuba, Mariusz Mierzejewski, Paweł Niewiadomski, Mariusz Popielarz, Ewa Szatanek i Ryszard Żukowski.

Do przedmiotowego zakresu działania Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji należy w szczególności:

 • pielęgnowanie dziedzictwa narodowego oraz rozwoju i kształtowania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców,
 • upowszechnianie kultury oraz ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego,
 • upowszechnianie piękna języka polskiego w oparciu o ustawę języku polskiego, upowszechnianie historii Polski,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał, opiniowanie na sesję innych projektów uchwał w zakresie przedmiotu działania Komisji,
 • opiniowanie projektów uchwał w zakresie wydatków budżetowych dotyczących kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji,
 • współdziałanie w zakresie promocji miasta z podmiotami gospodarczymi, placówkami kulturalnymi, oświatowymi, turystycznymi i sportowymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami istniejącymi na terenie miasta,
 • inicjowanie współpracy z innymi gminami w zakresie promocji regionu, organizacji festiwali, konkursów, rozgrywek sportowych mającej na celu propagowanie i rozwijanie tradycji lokalnych,
 • współpraca z miastami partnerskimi w zakresie promocji gospodarczej, kulturalnej, sportowej,
 • współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie promocji gospodarczej i kulturalnej miasta,
 • inicjowanie spotkań z ludźmi kultury, historii, konferencji, sesji, sympozjów, festiwali,
 • monitoring pracy instytucji kultury: Ostrołęckiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • rozpatrywanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinach: historia, literatura, sztuki plastyczne, upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego ( w tym twórczość ludowa, muzyka i taniec, teatr i film, opieka nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej),
 • przygotowanie i opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeń resortowych do ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego,
 • rozpatrywanie postulatów mieszkańców dotyczących spraw promocji, kultury i dziedzictwa narodowego.

Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się 11 grudnia br.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalnedarz imprez
czerwiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×