zdjecie 9336
2015-03-16T08:50:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Jan Paweł II patronem Ostrołęki. Sąd oddalił skargę Aleksandry Nowak

REKLAMA
Aleksandra Nowak
REKLAMA

W kwietniu ubiegłego roku Rada Miasta Ostrołęki przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Ojca Świętego Jana Pawła II Patronem Miasta Ostrołęki. Skargę na uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosła Aleksandra Nowak.

Skarżąca zarzuciła uchwale m.in. naruszenie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Praw Podstawowych i Konstytucji RP poprzez naruszenie wolności sumienia i wyznania. W związku z tym Aleksandra Nowak wniosła o stwierdzenie nieważności wspomnianej uchwały.

Aleksandra Nowak uważa, że ustanowienie patrona dla miasta nie należy do kompetencji gminy i stanowi niedopuszczalną próbę kształtowania przez radę miasta światopoglądu skarżącej.

Rada Miasta wniosła o oddalenie skargi wskazując, że zaskarżona uchwał nie nakłada na skarżącą ani na mieszkańców miasta żadnych obowiązków i nie ogranicza konstytucyjnie chronionych praw takich jak wolność sumienia i wyznania. Nie zmienia też sytuacji prawnej skarżącej i nie narusza jej prawa do wyboru wzorów światopoglądowych. Nie jest aktem religijnym ani prawem miejscowym, lecz ma charakter intencyjny.

WSA oddalił skargę Aleksandry Nowak

Sąd po analizie treści kwestionowanej uchwały uznał, że nie można z niej wywnioskować, że ma na celu ingerencję w jakikolwiek sposób w sferę indywidualnych uprawnień i obowiązków mieszkańców Ostrołęki. Nie wynika z niej ani obowiązek ani zakaz czynienia czegokolwiek, tym bardziej praktykowania określonej religii, czy manifestowania swoich poglądów, przekonań religijnych bądź ich braku.

Sąd wskazał na brak przesłanek do przyjęcia, że uchwał negatywnie wpływa na prawnie gwarantowaną wolności sumienia i wyznania. Podsumowując WSA stwierdził, że Aleksandra Nowak nie wykazała naruszenia uchwałą w sprawie ustanowienia Ojca Świętego Jana Pawła II Patronem Miasta Ostrołęki jej interesu prawnego.

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
luty 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 1  2  3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28