2019-02-08T08:00:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Jest praca w ratuszu. To stanowisko jest wolne

REKLAMA
Zdjęcie główne
REKLAMA
0
0
6

Prezydent Ostrołęki ogłosił konkurs na stanowisko podinspektora ds. pracowniczych w Urzędzie Miasta. Ujawniamy, czym będzie zajmować się taka osoba, jakie są wymagania i do kiedy można składać dokumenty.

W zakresie obowiązków osoby na tym stanowisku będzie m.in. prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, w tym czynności związane ze zwalnianiem z pracy w ratuszu: wystawianie świadectw pracy i dostarczanie ich zainteresowanym we właściwym terminie, ustalanie innych świadczeń związanych z ustaniem stosunku pracy (np. odprawy emerytalne, rentowe) czy rozwiązanie stosunku pracy.

To nie koniec obowiązków podinspektora do spraw pracowniczych. Będzie on odpowiadał także za organizowanie prac związanych z przebiegiem procesu naborów kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz naborów kandydatów na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Kolejne obowiązki to m.in. przygotowywanie list uprawnionych do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, koordynowanie spraw z zakresu ocen okresowych pracowników urzędu czy przygotowywanie propozycji planów budżetu miasta w zakresie m.in. wydatków osobowych czy dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Skoro już wiadomo, co taka osoba będzie robić, to spójrzmy na wymagania.

Wymagania niezbędne:

1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
3. Wykształcenie: wyższe, kierunki: ekonomiczne, administracja, prawo.
4. Doświadczenie zawodowe: staż pracy - 5 lat, w tym 2 lata przy wykonywaniu podobnych czynności tj.
prowadzenie spraw kadrowych.

Wymagania dodatkowe:

Znajomość regulacji prawnych z zakresu:
a) kodeksu pracy i aktów wykonawczych do kodeksu,
b) ustawy o samorządzie gminnym,
c) ustawy o ochronie informacji niejawnych,
d) ustawy o ochronie danych osobowych,
e) Karty Nauczyciela,
f) ustawy o pracownikach samorządowych,
g) ustawy o zaliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
h) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
i) ustawy o związkach zawodowych,
j) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
k) ustawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym z zakresu emerytur i rent z tyt. niezdolności do pracy, rent
rodzinnych,
l) rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych ,
ł) rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobem prowadzenia akt osobowych pracownika.

Wymagane cechy osobowe:
opanowanie, kreatywność, rzetelność, dyspozycyjność, lojalność.

Wymagane umiejętności:
obsługa komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office (Word i Excel), LEX OMEGA,
interpretowania przepisów i wykorzystanie ich w praktyce, podejmowania decyzji.

Zgłoszenia kandydatów potrwają do 15 lutego do godz. 12.00. Szczegóły naboru znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalnedarz imprez
maj 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  1  2
dk3  4  5 dk6  7  8  9
 10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×