zdjecie 7844
zdjecie 7844
2017-06-21T17:53:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Jutro absolutoryjna sesja Rady Miasta i decyzja w sprawie zmian nazw ulic [PORZĄDEK OBRAD]

REKLAMA
Zdjęcie głównefot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
2
2
2

Czy prezydent Ostrołęki, Janusz Kotowski otrzyma absolutorium z wykonania budżetu? Jutro zdecydują o tym miejscy radni. Podczas sesji zapadnie także decyzja w sprawie zmiany nazw ulic.

XLVIII sesja Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się w czwartek, 22 czerwca. Początek obrad o godzinie 10:00. Będzie to jedna z najważniejszych w roku sesji, podczas której radni „rozliczą” prezydenta Kotowskiego z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Wcześniej pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym i projekcie uchwały w sprawie absolutorium wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz wszystkie komisje stałe Rady Miasta Ostrołęki.

Ponadto radni zdecydują jutro o zmianie nazw 13 ulic w Ostrołęce. Jest to konieczne ze względu na wprowadzoną przez parlament ustawę zakazującą wszelkich form promocji i upowszechniania ustrojów totalitarnych.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Przyjęcie protokołu XLVI i XLVII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016    rok,
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Miasta Ostrołęki sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok,
b) zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz    informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 r.,
c) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Miasta Ostrołęki za rok 2016,
d) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rewizyjnej,
e) opinia Komisji:
Budżetu i Finansów,
Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
Oświaty,
Sportu i Turystyki,
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
f) rozpatrzenie sprawozdań, opinii komisji oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
g) dyskusja,
h) podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrołęki absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2016    rok,
a) przedstawienie wniosku i sprawozdania Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za    2016 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku sporządzonego przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia absolutorium    Prezydentowi Miasta Ostrołęki za 2016 rok,
c) opinia Komisji:
Budżetu i Finansów,
Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
Oświaty,
Sportu i Turystyki,
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
d) rozpatrzenie sprawozdania, opinii komisji oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Miasta Ostrołęki na lata 2017 – 2023”,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej,    stanowiącej własność Miasta Ostrołęki,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic w mieście Ostrołęka (dot. ul. kpt. Stanisława Kosko),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka (dot. zmiany nazwy ul. gen. Zygmunta      Berlinga),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka (dot. zmiany nazwy ul. Bielik i     Tatiany Makarowej),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka (dot. zmiany nazwy ul. gen.     Aleksandra Gorbatowa),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka (dot. zmiany nazwy ul. Bojowników),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka (dot. zmiany nazwy ul. Braterstwa     Broni),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka (dot. zmiany nazwy ul. Mariana     Buczka),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka (dot. zmiany nazwy ul. Jana
    Kędzierskiego),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka (dot. zmiany nazwy ul. Jana
    Krasickiego),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka (dot. zmiany nazwy ul. Wincentego     Pstrowskiego),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka (dot. zmiany nazwy ul. Hanki     Sawickiej),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka (dot. zmiany nazwy ul. 6 Września),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka (dot. zmiany nazwy ul. Batalionu     Czwartaków),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka (dot. zmiany nazwy ul. I Armii Wojska     Polskiego),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2036,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
Oświaty,
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
Oświaty,
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

25. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w 2016 roku,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.

26. Rozpatrzenie informacji z realizacji uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy     warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki w 2016 roku,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.

27. Rozpatrzenie raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinnie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w     Ostrołęce za 2016 rok,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie raportu.

28. Rozpatrzenie sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce za rok 2016,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.

29. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o         działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok,
a) wniosek Komisji:
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
Sportu i Turystyki,
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.

30. Rozpatrzenie informacji o realizacji uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania zasobem     mieszkaniowym miasta Ostrołęki w latach 2013 – 2017, za rok 2016,
a) wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.

31. Rozpatrzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku za lata 2015 – 2016,
a) wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie raportu.

32. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 maja do 31 maja 2017 roku.
33. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.
34. Oświadczenia radnych.
35. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
a) przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki w II półroczu 2017 roku.
36. Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
czerwiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
Dzisiaj:
Koncerty
Galeria
Kino JANTAR
×