zdjecie 7501
zdjecie 7501
zdjecie 7501
2021-05-26T14:39:32+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Jutro sesja Rady Miasta i ważne dla mieszkańców decyzje samorządu

REKLAMA
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
4
0
17

W czwartek, 27 maja odbędzie się XLV sesja Rady Miasta. Radni zdecydują o kilku ważnych kwestiach. Jedną z nich będzie budząca wiele kontrowersji uchwała o wprowadzeniu dodatkowego kryterium punktowego podczas rekrutacji do miejskich przedszkoli i żłobka dla dzieci zaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym.

Sesja odbywała będzie się z wykorzystaniem trybu zdalnego. Radni będą m.in. decydowali w sprawach związanych z programem gospodarki odpadami, zmianach w miejscowych planach zagospodarowania, ustalenia opłaty za korzystanie z miejskiego systemu kanalizacji deszczowej.

Pod obrady trafi także projekt uchwały zgłoszony przez klub radnych Bezpartyjne Miasto Ostrołęka, który zakłada wprowadzenie dodatkowego kryterium punktowego dla dzieci zaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym (odra, różyczka, świnka) przy rekrutacji do żłobka miejskiego i miejskich przedszkoli. Więcej na temat tej, budzącej wiele kontrowersji, uchwały znaleźć można w naszym artykule:

 Szczepienia jako kryterium przyjęć do przedszkola? Propozycję oceni rada miasta

Poniżej publikujemy proponowany porządek sesji.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki,

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta Ostrołęki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Ostrołęka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie sposobu ustalenia opłat za korzystanie z miejskiego systemu kanalizacji deszczowej,

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  rejonu „Wilcza 3” w Ostrołęce,

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Ostrowska” w Ostrołęce,

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Kolejowa I” w Ostrołęce,

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Przy Czeczotce” w Ostrołęce,

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia Programu wspierania dla osób zamieszkujących lokale najmu socjalnego w budynkach przy ul. H. Sienkiewicza 46 i 48 oraz ul. gen. Z. Padlewskiego 51A, 51B, 51C,

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania,

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2036,

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

19. Rozpatrzenie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla gminy M. Ostrołęka,

20. Rozpatrzenie informacji z realizacji uchwały Nr 501/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2018 – 2022 za rok 2020,

21. Rozpatrzenie Sprawozdania Prezydenta Miasta Ostrołęki z realizacji „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2020 rok,

22. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc   kwiecień 2021 roku.

23. Oświadczenia radnych.

24. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

25. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

 

REKLAMA
zdjecie 7501

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×