2012-03-20T17:36:53+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Komisje przed sesją Rady Miasta

REKLAMA
zdjecie 9814
zdjecie 9814
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA

Ustalono harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Ostrołęki przed (XXII) sesją, która odbędzie się w czwartek, 29 marca br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (nr 9) przy placu gen. J. Bema 1.

Rada Miasta Ostrołęki zajmie się jedenastoma projektami uchwał. Najważniejszym, ze społecznego punktu widzenia, jest projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (na okres od 1 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku). Radni będą obradować nad zmianą „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok” oraz nad uchyleniem uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej. Kilka projektów uchwał dotyczy ustalenia nazw ulic (Sztandarowa – w rejonie ulic Fortowej, Sztabowej i Szańcowej; Owsiana – prostopadła do ulicy Pomian; Łubinowa – biegnąca od ulicy Żniwnej do torów kolejowych; Zbigniewa Herberta – w rejonie ulicy Wypychy). Rada Miasta zajmie się także sprawą przyznania odznaki honorowej „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” dla Stanisława Józefa Załuski (m.in. działacz społeczny, organizator turniejów szachowych). Radni rozpatrzą również informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki” w 2012 roku.


Terminy posiedzeń Komisji, które odbędą się w Urzędzie Miasta Ostrołęki przy placu gen. J. Bema 1:
- spotkanie Przewodniczących Samorządów Osiedlowych, 19 marca (poniedziałek), godz. 16.15, sala 113,
- Sportu i Turystyki oraz Kultury Narodowej i Promocji (obrady wspólne), 20 marca (wtorek), godz. 17.15, sala 113,
- Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Oświaty (obrady wspólne), 21 marca (środa), godz. 16.15, sala 9,
- Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 22 marca (czwartek), godz. 16.15, sala 113,
- Inwentaryzacyjna, 23 marca (piątek), godz. 16.15, sala 113,
- Rewizyjna, 23 marca (piątek), godz. 16.30, sala 113,
- Budżetu i Finansów, 26 marca (poniedziałek), godz. 16.15, sala 9,
- Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 27 marca (wtorek), godz. 17.15.

Zapraszamy do uczestnictwa w posiedzeniach Komisji oraz w obradach sesji Rady Miasta. Obrady sesji Rady Miasta można oglądać na bieżąco na stronie: www.eostroleka.pl

Dariusz Maciak
Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki

REKLAMA
Kalendarz imprez
styczeń 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
 2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22
dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29
dk30 dk31  1  2  3  4  5
Dzisiaj:
Wydarzenia
Kino JANTAR
×