zdjecie 5390
zdjecie 5390
zdjecie 5390
2019-02-12T16:15:09+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Kto stanie za sterami OPWiK?

REKLAMA
Zdjęcie głównefot. eOstroleka.pl
REKLAMA
2
1
18

Rada Nadzorcza Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa zarządu spółki. Obecnie obowiązki te, po niedawnym odwołaniu Dariusza Olkowskiego, powierzono Andrzejowi Grzybowi.

18 stycznia z funkcji prezesa zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa i Kanalizacji odwołany został Dariusz Olkowski. Spółką zarządzał on od 2007 roku. Po odwołaniu obowiązki te przejął jego zastępca – Andrzej Grzyb.

Jak wynika ze szczegółów ogłoszonego przez Radę Nadzorczą postępowania konkursowego, na posadę prezesa nie mogą liczyć m.in. członkowie organów jakichkolwiek partii politycznych i osoby reprezentujące i zatrudnione przez partie polityczne, asystenci społeczni i pracownicy biur parlamentarzystów i eurodeputowanych.

Indywidualne rozmowy z kandydatami przeprowadzone zostaną 26 lutego od godz. 14:00. Wcześniej każdy z kandydatów zakwalifikowany do kolejnego etapu otrzyma powiadomienie sms oraz e-mail.

Nowy prezes, którego w postępowaniu konkursowym wyłoni Rada Nadzorcza spełniać ma następujące wymagania:

1.  Wykształcenie wyższe (menadżerskie, prawnicze, ekonomiczne lub techniczne) lub wykształcenie wyższe (menadżerskie, prawnicze, ekonomiczne lub techniczne) uzyskane za granicą, uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów,
2.     Co najmniej 5 letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na postawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3.   Co najmniej 3 letnie doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4.     Spełnianie innych niż wymienione w ppkt 1-3 wymogów określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności nie podleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego lub w spółce, w której dotyczy postępowanie,
5.     Korzystanie z pełni praw publicznych,
6.     Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
7.     Niekaralność,
8.     Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe:
1.     Znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
2.     Znajomość kodeksu spółek handlowych,
3.     Znajomość prawa w zakresie zadań realizowanych przez spółkę, w tym ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
4.     Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
5.     Znajomość prawa zamówień publicznych,
6.     Znajomość przygotowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych,
7.     Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.

Wymagane cechy osobowe:
Zdolność do podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, zmysł organizacyjny i analityczny, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Wymagane umiejętności:
a)     Obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft, Office, Word i Excel,
b)     Interpretowania przepisów i wykorzystania ich w praktyce.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
czerwiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×