eOstroleka.pl
Region,

Łomża przed szansą na kolejną wielomilionową dotację

REKLAMA
zdjecie 1524
zdjecie 1524
fot. lomza.plfot. lomza.pl
REKLAMA

Prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski złożył wniosek o dotację na budowę dwujezdniowej ulicy Zawadzkiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej. Wniosek dotyczy realizowanej właśnie inwestycji a także budowy przedłużenia ulicy Zawadzkiej do Szosy do Mężenina. Ogłoszony został też przetarg na wyłonienie wykonawcy brakującego odcinka.

Roboty budowlane pomiędzy ulicą Piłsudskiego i Przykoszarową ruszyły w sierpniu 2016 roku. Do końca ubiegłego roku przeprowadzono większość prac na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ulicami por. Łagody i Niemcewicza. Obecnie trwają roboty od tego skrzyżowania do ul. Przykoszarowej. Stan zaawansowania inwestycji kosztującej 3,5 mln zł szacowany jest na prawie 40 proc.

Na trwające już prace, podobnie jak na brakujący odcinek ulicy Zawadzkiej, Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski stara się pozyskać  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Poprawa dostępności transportowej; Działanie 4.1. Mobilność regionalna; Poddziałanie 4.1.1 Mobilność regionalna. Wartość zadania o nazwie „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ulica Zawadzka odc. I i II” szacowana jest na kwotę ponad 21 mln zł, zaś planowany poziom dofinansowania wynosi 15,5 mln zł (85 proc. środków kwalifikowalnych). - Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym i uzupełnienie luki w ważnych połączeniach transgranicznych – informuje Prezydent Mariusz Chrzanowski. Dodaje, że kolejną szansę wielomilionowego dofinansowania z RPO chce wykorzystać również na inne drogi. - Dlatego oprócz powyższego zadania zgłaszamy także przebudowę ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. Sikorskiego do granic miasta, modernizację ul. Poligonowej i ul. Glogera. Łączna wartość tych trzech przedsięwzięć wynosi około 18 mln zł, zaś wsparcie które chcemy pozyskać wynosi 15 mln zł – informuje włodarz miasta przypominając, że na początku roku udało się pozyskać ponad 16,8 mln zł na przebudowę układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63, czyli dwóch odcinków ulicy Sikorskiego i fragmentu Szosy Zambrowskiej.

Trwająca już rozbudowa odcinka I ul. Zawadzkiej obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni,  przebudowę skrzyżowań, budowę chodników, ciągów pieszo – rowerowych i ścieżki rowerowej, budowę zatok autobusowych. Prace obejmują także roboty sanitarne, teletechniczne i elektryczne oraz budowę sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Zawadzkiej z ul. Niemcewicza i ul. Porucznika Łagody.

Planowany do realizacji II odcinek ulicy Zawadzkiej obejmuje budowę nowej dwujezdniowej drogi wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. W ramach prac powstanie rondo na skrzyżowaniu z ul. Chmielną, chodniki, ciągi pieszo – rowerowe, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe i zjazdy na posesje. Inwestycja obejmuje również  roboty branży sanitarnej i elektrycznej, w tym oświetlenie i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Przykoszarową.

I właśnie w związku z planami budowy II odcinka, do Urzędu Miejskiego w ubiegłym tygodniu wpłynął wniosek 41 mieszkańców protestujących przeciwko tej inwestycji. Wczoraj natomiast złożony został kontrwniosek popierający realizację tego zadania, podpisany przez 158 osób, władze spółdzielni mieszkaniowych i dewelopera, domagających się budowy tej drogi. Prezydent Łomży przypomina, że plan zagospodarowania przestrzennego określający przebieg przedłużenia ulicy Zawadzkiej został uchwalony przez Radę Miejską w 2011 roku. – Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odległość zabudowy od krawędzi jezdni drogi powiatowej w terenie zabudowanym powinna wynosić co najmniej 8 metrów, zaś plan zagospodarowania wskazał linie zabudowy w odległości co najmniej 12 metrów od granicy pasa drogowego tej ulicy – informuje Mariusz Chrzanowski, dodając że budowa przedłużenia ulicy Zawadzkiej jest istotna dla organizacji ruchu w Łomży. Zdaniem Prezydenta dynamicznie rozwijająca się zabudowa jedno- i wielorodzinna w rejonie ulic Bursztynowej, Sybiraków, Szmaragdowej i Wiosennej powoduje, że konieczne jest właściwe skomunikowanie tej części miasta, by zapobiec utrudnieniom komunikacyjnym w przyszłości. Podkreśla również, że natężenie ruchu nie zależy od rozwiązań technicznych drogi, tylko potrzeb jej użytkowników. – Lepsze parametry drogi dwujezdniowej spowodują jej większą przepustowość, co pozytywnie wpłynie na emisję spalin i poziom hałasu – informuje Prezydent Mariusz Chrzanowski.

Źródło: lomza.pl

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
maj 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27  28 dk29 dk30  31  1  2
×