zdjecie 3111
zdjecie 3111
2018-12-12T18:05:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Mariusz Popielarz przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów

REKLAMA
REKLAMA
1
5
9
Komisja Budżetu i Finansów w radzie miasta na pierwszym posiedzeniu wybrała prezydium komisji. Pokieruje nią radny Koalicji Obywatelskiej Mariusz Popielarz.
 
Przewodniczącym komisji budżetu i finansów został radny Mariusz Popielarz. Wiceprzewodniczącym będzie Jacek Łuba z Bezpartyjnego Miasta. Członkami komisji będą radni: Jakub Frydryk, Adam Kurpiewski, Stanisław Szatanek, Wojciech Zarzycki i Ewa Żebrowska-Rosak.
 
Do przedmiotowego zakresu działania Komisji Budżetu i Finansów należy w szczególności:
 
  • problematyka budżetu Miasta, opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej Miasta,
  • opiniowanie spraw podatków i opłat lokalnych, opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach gospodarki finansowej, a w szczególności dotyczących:
1. nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich nabywania, zbywania i wykupu przez Prezydenta,
3.  zaciągania długoterminowych pożyczek,
4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych, zaciągniętych przez Prezydenta w roku budżetowym,
5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów akcji przez Prezydenta,
 
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
  • opiniowanie spraw z zakresu określenia wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  • opiniowanie spraw z zakresu współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku,
  • kontrola Prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarki finansowej.
Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się 11 grudnia br.
REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalnedarz imprez
kwiecień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31  1 dk2 dk3  4
 5  6  7  8  9  10  11
dk12  13  14  15  16 dk17 dk18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  1  2
×