2013-12-17T08:36:00+01:00 eOstroleka.pl
Region,

Mazowsze: Budżet na 2014 rok przyjęty. "Janosikowe" ponad 600 mln zł

REKLAMA
Marszałek Mazowsza Adam Struzik, mazovia.plMarszałek Mazowsza Adam Struzik, mazovia.pl
REKLAMA

Mazowsze przyjęło budżet na przyszły rok – skrojony na miarę „janosikowego”, które w przyszłym roku wyniesie 646 mln zł. To właśnie ono jest w nim największą pozycją.

Pozytywną informacją jest fakt, że udało się uniknąć zmniejszenia liczby połączeń Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. – Budżet opracowano tak, aby region mógł zapłacić „janosikowe” innym województwom. Niestety, dla nas oznacza to drakońskie cięcia – podsumowuje skarbnik Marek Miesztalski. Żaden inny region nie musiał tak drastycznie ograniczyć wydatków i niemal do zera zmniejszyć inwestycji czy dotacji. Nie musiał, bo dostaje pewne pieniądze z Mazowsza.

Przyszłoroczny budżet oznacza oszczędności. Nie jest to jednak nowość. Od trzech lat Mazowsze wprowadza drastyczne ograniczenia wydatków bieżących i majątkowych. W sumie w latach 2009-2013 zostały one zmniejszone aż o jedną czwartą. Roczne koszty funkcjonowania urzędu marszałkowskiego to w tym roku zaledwie 4 proc., a w przyszłym niecałe 3 proc. budżetu województwa. Analizując dane ze sprawozdań finansowych województw za rok 2012, a w nim kosztów administracji w przeliczeniu na jednego mieszkańca, okazuje się, że Mazowsze znajduje się w końcówce rankingu. Podczas, gdy w województwie lubuskim koszty te wynoszą 57,76 zł na jednego mieszkańca, w województwie mazowieckim jest to 33,61 zł. Należy przy tym pamiętać, że na Mazowszu na 1 urzędnika przypada największa liczba potencjalnych interesantów. Jest to aż blisko 5 tys. potencjalnych klientów, podczas gdy w województwie podlaskim (będącym na 5. miejscu w rankingu kosztów administracyjnych) niecałe 2 tys.

Dochody województwa w 2014 r. szacowane są na 2,6 mld zł, a wydatki na 2,9 mld zł. Największą pozycję w przyszłorocznym budżecie będzie janosikowe. Pochłonie ono co drugą złotówkę przekazaną do budżetu województwa przez podatników z Mazowsza. Biorąc pod uwagę założenia dochodów podatkowych – wysokość „janosikowego” będzie stanowić ich 47 proc.– Niestety, można odnieść wrażenie, że naszym podstawowym celem jest płacenie „janosikowego” – komentuje przyszłoroczny budżet skarbnik województwa Marek Miesztalski. – Pozostały w nim w większości inwestycje współfinansowane ze środków unijnych. Nie będziemy już także w stanie wykładać za skarb państwa środków na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej – dodaje. Będą one realizowane tylko w takim zakresie, na jaki pozwolą dotacje przekazane od wojewody.

Z punktu widzenia mieszkańców Mazowsza jednym z ważniejszych wydatków jest 280,25 mln zł na przewozy kolejowe (to o 12,8 mln zł więcej niż obecnie). Kwota całej dotacji jest dużo wyższa niż kwota ewentualnej, przyszłorocznej pożyczki z budżetu państwa na „janosikowe” (246 mln zł). Jak widać, podstawowe zadania Mazowsza wymagają dużych nakładów finansowych, bo dotyczą ogromnej liczby mieszkańców i rozległego powierzchniowo województwa. O 800 tys. zł wzrosną wydatki na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich (zaplanowano 67,6 mln zł). Niestety, jednocześnie spadną o 41 mln zł środki na inwestycje drogowe. O podobną kwotę zmniejszone zostaną wydatki na inwestycje w ochronę zdrowia.

Według założeń, dotacje dla mazowieckich instytucji kultury mają być utrzymane na poziomie z 2013 r. Również wydatki na zadania oświatowe w 2014 r. planuje się w wysokości takiej, jak w tym roku – choć subwencja oświatowa od państwa jest o ok. 6 mln zł mniejsza.

Wśród planowanych inwestycji własnych pojawiły się m.in. modernizacja i rozbudowa pawilonu B w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, modernizacja obiektu oddziału IV „Zameczek" w Zagórzu, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 wraz z rozbiórką istniejącego oraz budową nowoprojektowanego mostu przez rzekę Czarna, budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka (droga wojewódzka nr 719).

Przyszły rok przyniesie niestety ograniczenia w dotacji dla organizacji pozarządowych – współpraca z NGO będzie odbywać się w zakresie środków z opłat uzyskiwanych za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz środków z dotacji państwowych.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej będą realizowane tylko na poziomie otrzymanej z budżetu państwa dotacji.

Przepisy o „janosikowym” wprowadziły Mazowsze w najtrudniejszą od lat sytuację finansową. Region musi oddawać pieniądze innym województwom, choć ich fizycznie nie ma. Posłowie i Senatorowie RP dostrzegli problem i ostatecznie umożliwili samorządowi województwa mazowieckiego ubieganie się w przyszłym roku o pożyczkę z budżetu państwa na zapłacenie „janosikowego”. Niestety, pożyczka udzielona będzie na obowiązujących zasadach, co oznacza że Mazowsze będzie musiało oddać ponad 100 mln zł odsetek. Jest to zatem doraźna pomoc.

W Sejmie cały czas toczą się wznowione prace nad zmianą przepisów o „janosikowym”. Powołana do tego specjalna podkomisja pracuje nad zmianą wadliwego algorytmu. W posiedzeniach podkomisji zawsze biorą udział marszałek Adam Struzik i skarbnik Marek Miesztalski, prezentując sytuację Mazowsza. Choć posłowie wrócili do wypracowanego rok temu projektu, muszą go uzupełnić o aktualne realia. Ponieważ prace cały czas trwają, nowe przepisy będą mogły obowiązywać dopiero w 2015 r. Dlatego do tego czasu Mazowsze zmuszone jest ograniczać się do podstawowej działalności i dokonywać kolejnych oszczędności.

Do tej pory (w latach 2004-13) Mazowsze oddało innym województwom 6,4 mld zł. W tym czasie najwięcej pieniędzy od podatników z Mazowsza dostały województwa podkarpackie – ponad 754 mln zł, lubelskie – 665,4 mln zł, warmińsko-mazurskie – ponad 526 mln zł, kujawsko-pomorskie – ponad 523 mln zł, a dolnośląskie – 421,7 mln zł.

REKLAMA
Kalendarz imprez
grudzień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11
dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18
dk19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30 dk31  1
×