zdjecie 1325
zdjecie 1325
zdjecie 1325
2021-09-02T15:46:34+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki, NASZ NEWS

Mieszkańcy Ław obawiają się rozbudowy zakładu MPK. Firma zapewnia: Uciążliwości się zmniejszą

REKLAMA
REKLAMA
1
1
6

Mieszkańcy wsi Ławy obawiają się, że zakład MPK w Ławach zostanie rozbudowany i prowadzona będzie tam instalacja pozwalająca na przetwarzanie ponad 75 ton odpadów na dobę. Firma odpowiada: prowadzimy modernizację, ale uciążliwości zmniejszą się do minimum. MPK zapewnia, że będzie na ten temat rozmawiać z mieszkańcami.

Mieszkańcy się skarżą...

Dotarliśmy do pisma, jakie mieszkańcy Ław złożyli do Urzędu Marszałkowskiego, sprzeciwiając się wydaniu pozwolenia na prowadzenie instalacji dotyczącej odpadów.

- Jako mieszkańcy wsi, na której zlokalizowana jest inwestycja wskazana we wniosku, a tym samym bliskie sąsiedztwo, składamy również kategoryczny sprzeciw przeciwko wydaniu pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów o zdolności przetwarzania powyżej 75 ton na dobę dla firmy MPK Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 5, dla obiektu zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 45 w miejscowości Ławy, gm. Rzekuń, powiat ostrołęcki - napisali mieszkańcy Ław w piśmie do Urzędu Marszałkowskiego.

Mieszkańcy piszą dalej, że mieli utrudniony dostęp do informacji o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego, m.in. "ze względu na brak takiej informacji na terenie przedmiotowej instalacji zlokalizowanej na ul. Przemysłowej 45 w Ławach". Dlaczego mieszkańcy sprzeciwiają się inwestycji? Piszą dalej:

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w bardzo bliskiej odległości od budynków mieszkalnych we wsiach Goworki i Ławy i wpływa niekorzystnie na zdrowie, funkcjonowanie i samopoczucie mieszkańców, zarówno z bliższego jak i dalszego sąsiedztwa z przedmiotową inwestycją we wsi Ławy. Dotychczasowa działalność firmy MPK na ul. Przemysłowej 45 w Ławach związana z odpadami wystarczająco uciążliwie wpływa na nasze codzienne życie i zdrowie. Unoszący się wszechobecny smród (odory wyczuwalne są także w odległości kilometra, a może i więcej) nie pozwala nam normalnie oddychać i funkcjonować. Nie można przez to otwierać okien, ani pracować czy też odpoczywać na świeżym powietrzu. W dni wietrzne po okolicy fruwają śmieci zanieczyszczając okoliczny las i posesje mieszkańców. Działalność firmy związana z odpadami spowodowała, że w okolicy pojawiły się szczury, które niestety docierają także do zabudowań mieszkalnych, będąc naszą zmorą i stanowiąc zagrożenie sanitarne.

- Znaczną uciążliwością, w szczególności w godzinach nocnych są również hałasy dobiegające z przedmiotowego przedsiębiorstwa wynikające z pracy maszyn lub też transportu odpadów, zakłócające ciszę i odpoczynek nocny. Hałasy te są słyszalne i uciążliwe nawet dla mieszkańców ze znacznie oddalonych zabudowań - podkreślili mieszkańcy Ław. W piśmie wymieniają też kwestie niebezpieczeństwa pożarowego i sanitarnego. Wnioskują do Urzędu Marszałkowskiego o odmowę udzielenia pozwolenie zintegrowanego dotyczącego wniosku złożonego przez MPK Sp. z o.o.

zdjecie

zdjecie

... MPK odpowiada

Skontaktowaliśmy się z firmą MPK, by wyjaśnić kwestie podnoszone przez mieszkańców. Otrzymaliśmy oficjalne oświadczenie dyrektora produkcji, które publikujemy poniżej w całości:

W imieniu spółki MPK Pure Home, chciałbym podziękować za możliwość zabrania głosu w związku z nieporozumieniem, które narasta wokół działalności naszego zakładu, prowadzonego w Ławach w gminie Rzekuń.

Dotarły do nas pogłoski, iż mieszkańcy domów położonych w pobliżu zakładu w Ławach obawiają się jego rozbudowy. Chciałbym to stanowczo zdementować: nie mamy takich planów. Owszem, prowadzimy tu prace modernizacyjne. Po ich zakończeniu zakład MPK Pure Home w Ławach będzie jednym z najnowocześniejszych zakładów przetwarzania odpadów w Polsce. Oznacza to m.in., że uciążliwości związane z jego funkcjonowaniem – które od lat systematycznie ograniczamy – zmniejszą się wtedy do minimum. Co więcej, po modernizacji odpadów na terenie zakładu będzie mniej i będą przebywały tu znacznie krócej – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Obecnie firma zbiera ponad 250 000 ton odpadów komunalnych, które magazynuje i przekazuje do dalszego zagospodarowania, natomiast po uzyskaniu pozwolenia będzie przetwarzać 36 000 ton odpadów komunalnych osiągając bardzo wysokie poziomy recyklingu.

W wyniku modernizacji, którą prowadzimy, już wkrótce aż 90% terenu zakładu w Ławach obejmie jednorodna hala produkcyjna. Przykryje ona wszystkie magazyny oraz linię produkcyjną, wewnątrz hali. Rozwiązanie to skutecznie wyeliminuje ryzyko rozwiewania lżejszych śmieci w czasie porywistych wiatrów. Obecnie i tak zjawisko rozwiewania np. foliowych reklamówek ze śmieci zdarza się tu bardzo rzadko ponieważ odpady są magazynowane w zamkniętych i zadaszonych boksach. W ostatnim roku takie epizody zdarzyły się jedynie 2-3 razy, i to w dniach gdy wichury łamały w okolicy drzewa. Dzięki zaplanowanemu zadaszeniu, rozładunek odpadów będzie się odbywał w hali, więc zjawisko to całkowicie przestanie występować.

Cała hala produkcyjna wyposażona zostanie w zintegrowany system wentylacji mechanicznej z filtrami węglowymi oraz natryskiem preparatu antyodorowego. Problem złych zapachów praktycznie zniknie. Już dziś większość odpadów trafia na terenie zakładu do szczelnych boksów, z bramami szybkobieżnymi. Po zakończeniu modernizacji, samochód z odpadami wjedzie pod dach, tam będzie rozładowany, a przed wyjazdem – zostanie zdezynfekowany w specjalnej śluzie. Tak zaawansowane rozwiązania, eliminujące do minimum uciążliwości odorowe, stosowane są np. w Niemczech i Wielkiej Brytanii, w najnowocześniejszych zakładach przetwarzania odpadów.

Jeśli chodzi o uciążliwość dźwiękową: ekspertyzy i badania natężenia hałasu na terenie zakładu prowadziły certyfikowane firmy. Żadne z badań nie stwierdziło przekroczenia poziomu obowiązujących norm. Pomimo tego, przeprowadziliśmy w ubiegłym roku generalny remont separatora Vesteria , potencjalnie uciążliwego dla naszych sąsiadów oraz wygłuszyliśmy większość ścian w hali produkcyjnej. Pomogło to nam zmniejszyć natężenie hałasu o dodatkowe 20 dB. Pracujące na terenie zakładu ładowarki spełniają normy emisji hałasu ustalone dla tego typu urządzeń.

Teren zakładu jest regularnie kontrolowany przez WIOŚ i nadzorowany przez Urząd Marszałkowski. Żadna z kontroli przeprowadzonych w ostatnich latach nie wykazała przekroczenia norm odorowych lub norm hałasu. Na terenie zakładu nie występuje też problem gryzoni – regularnie, zgodnie z przyjętym grafikiem, przeprowadzamy tu dezynsekcje i deratyzacje. Przypuszczamy, że problemy, zgłaszane przez okolicznych mieszkańców, mogą wynikać m.in. z sąsiedztwa innych zakładów produkcyjnych.

Na koniec chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie: MPK Pure Home zatrudnia obecnie około 300 osób. Wielu z naszych pracowników mieszka właśnie w gminie Rzekuń. Wiedzą oni, jak solidnym jesteśmy pracodawcą. Mogą potwierdzić, jak dbamy na co dzień o przestrzeganie norm środowiskowych, a nawet wyprzedzamy obowiązujące regulacje.

Jesteśmy otwarci na dialog z mieszkańcami. Mamy nadzieję, że z czasem uda się nam ich przekonać do naszych dobrych intencji. Wszyscy wiemy, że rozwój oznacza również generowanie odpadów, a te powinny być zagospodarowane w efektywny sposób, z poszanowaniem środowiska naturalnego. Dlatego właśnie podjęliśmy się modernizacji zakładu w Ławach. Liczymy na to, że gdy emocje opadną, wielu przedstawicieli lokalnej społeczności będzie podzielało nasz punkt widzenia.

Arkadiusz Pliszka

Dyrektor Produkcji w MPK Pure Home

W planach spotkanie i rozmowy

Jak się dowiedzieliśmy, firma MPK zamierza jeszcze dziś spotkać się z mieszkańcami Ław, by wyjaśnić kwestie sporne podnoszone m.in. w piśmie do Urzędu Marszałkowskiego. Do tematu wrócimy.

REKLAMA
zdjecie 1325
Więcej o: MPK, Ławy

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×