2020-07-01T09:48:00+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Najładniejsza posesja gminy Rzekuń w 2020 roku

REKLAMA
REKLAMA
1
0
10

Wójt Gminy Rzekuń zaprasza do udziału w konkursie "Najładniejsza posesja gminy Rzekuń w 2020 roku".

W inicjatywie mogą wziąć udział wszyscy właściciele prywatnych posesji z terenu gminy Rzekuń oraz użytkownicy posiadający prawo do dysponowania nieruchomością. Konkurs będzie trwał od 30 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy z pasją dbają o swoje ogrody i najbliższe otoczenie.

Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia nieruchomości do dnia 13 lipca 2020 r. Karty zgłoszeniowe należy złożyć w biurze podawczym (I piętro) Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

zarzadzenie.pdf

regulamin.pdf

Karta_zgloszenia.pdf

Karta_oceny.pdf

Klauzula_informacyjna_w_zwi__zku_z_RODO.pdf

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Eda, 15:25 01-07-2020,   34%
Kinia.  Było się kultury  szacunku i uczciwosci w szkole od poprzednika uczyć a nie pwielasz

Bezwstydny nieudacznik
odpowiedz   •   oceń :  
~absolwent, 11:25 02-07-2020,   -
@~Eda Widzę, że do samej szkoły chodziłeś, tylko lekcje opuszczone.  
odpowiedz   •   oceń :  
~BYWALEC, 15:51 01-07-2020,   34%
MYŚLĘ ZE ON SAM WYGRA ZIELSKO PO PACHY.HAHA
odpowiedz   •   oceń :  
~inwestycje, 17:19 01-07-2020,   0%
Proszę porównać te budki i oko na ptaka z prawdziwymi inwestycjami
Wnioski wyciągnie każdy sam sobie
Gmina w liczbach 2011 2018

Drogi asfaltowe 2011r.ok. 53 km - 2018r ok. 86 km
Sieć kanalizacji sanitarnej 2011r ok. 8,5 km - 20018r. ok. 62,5 km

Liczba budynków przyłączonych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej
2011r 225 - 2018r. ok. 626,
natomiast wybudowano: ok. 1550 przyłączy kan.
Sieć wodociągowa ok. 2011r. 156 km - 2018r. ok. 187 km
Liczba budynków przyłączonych do sieci wodociągowej 2011r. 2 052 - 2018r. 3 016

Liczba punktów oświetlenia ulicznego ok. 2011r 970 - 2018rok. 1 350 oraz wymiana na nowe ok 330 szt
W powyższym zestawieniu nie ujęto dróg powiatowych do których gmina w latach 2011 - 2018 dołożyła ok 15 mln złotych a które sa ważne dla komunikacji gminy


Rzekuń
1. Bieżące utrzymywanie dróg żwirowych.
2. Remont nawierzchni bitumicznych.
3. Wymiana i rozbudowa oświetlenia ulicznego.
4. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej.
5. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w msc. Rzekuń i Czarnowiec III-IV etap. 6. Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzekuniu w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012.
7. Przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie brakujących przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kościuszki i Mazowieckiej w Rzekuniu.
8. Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc. Rzekuń poprzez przebudowę i termomodernizację Urzędu Gminy w Rzekuniu.
9. Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego - mleczarnia.
10. Wyposażenie boiska piłkarskiego w Rzekuniu w urządzenia spełniające wymogi licencyjne uprawniające do rozgrywek Ligi Okręgowej Polskiego Związku Piłki nożnej. 11.Monitoring budynku OSP Rzekuń.
12. Remont ul. Kościuszki w Rzekuniu wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej.
13. Przebudowa ul. Złotej i ul. Srebrnej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.
14. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzekuń.
15. Dostawa iluminacji świątecznych.
16. Przebudowa ul. Kawaleryjskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.
Rzekuń
17. Przebudowa dróg gminnych ulic: Polnej, Malinowej, Agrestowej, Porzeczkowej w msc. Rzekuń wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.
18. Przebudowa ul. Pogodnej, Dobrej, Małej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.
19. Przebudowa ul. Jaśminowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.
20. Przebudowa ul. Topolowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.
21. Przebudowa ulicy Cichej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. 22. Urządzenie placu zabaw w Rzekuniu.
23. Przebudowa ul. Sadowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.
24. Przebudowa ul. Platynowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.
25. Budowa siłowni zewnętrznej – miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku w msc. Rzekuń.
26. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Rzekuniu przy gimnazjum.
27. Rozbudowa przedszkola samorządowego w miejscowości Rzekuń.
28. Budowa placu zabaw przy przedszkolu samorządowym w msc. Rzekuń.
29. Przebudowa ul. Jarzębinowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.
30. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej.
31. Przebudowa dr. ozn. nr ewid. 667 w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.
32. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu – ulica Ostrowska I i II etap.
33. Budowa studni na SUW w Rzekuniu.
34. Przebudowa ul. Ks. Skłodowskiego wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej i oświetleniem (wymiana sieci wodociągowej i studni kanalizacyjnej).
35. Renowacja elewacji SP w Rzekuniu.
36. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie skweru w centrum msc. Rzekuń.
37. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Rzekuniu.
38. Budowa siłowni napowietrznej w msc. Rzekuń przy ul. Mazowieckiej.
39. Przebudowa ul. Miłej i ul. Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej (wymiana sieci wodociągowej)
40. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu – ul. Baśniowa.
41. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Bema w Rzekuniu.
42. Przebudowa drogi ozn. nr geod. 662/1, 662/2 w msc. Rzekuń.
43. Zakup samochodu operacyjnego dla OSP w Rzekuniu.
44. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.
45. Przebudowa ul. Miłej i Jana Pawła II w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.
46. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę gminnych sieci wodociągowych.
47. Przebudowa ulicy Radosnej i Pięknej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.
48. Partycypacja w kosztach przebudowy drogi powiatowej przez msc. Rzekuń.
49. Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Kościuszki, Ogrodowej w Rzekuniu.
50. Wykonanie tablicy informacyjno-turystycznej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013.


L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego Lata realizacji
Długość przebudowy [mb] 1 Przebudowa drogi gminnej w msc. Drwęczy 2011 198,6
2
Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowa Wieś Wschodnia działki nr ewidencyjny geod. 432, 397/1, 451/1, 430/1 – I etap
2011 715
3 Przebudowa drogi gminnej w msc. Tobolice-Czarnowiec 2011 171,9 4 Przebudowa drogi na działce 521 w Dzbeninie 2011 542 5 Przebudowa ul. Spokojnej w Rzekuniu 2011 118,5 6 Remont drogi gminnej nr 353 w Susku Nowym 2011 212
7
Remont nawierzchni ul. Wrzosowa i ul. Kochanowskiego w Nowa Wieś Wschodnia osiedle Leśniewo
2011 238
8 Remont drogi na działkach o numerach geodezyjnych 1328, 1326, 1336 1327 w msc Borawe 2011 760
10 Wykonanie dokumentacji i remont ulic Składowa, Objazdowa i Osiedlowa w Ławach 2011-2012 914 11 Budowa ul. Leśnej w msc. Laskowiec 2011-2013 1225 12 Budowa drogi gminnej relacji Goworki – Ławy – Nowa Wieś Wschodnia 2011-2013 2346 13 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Susk Stary 2011-2014 2200
14
Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowa Wieś Wschodnia działki nr ewidencyjny geodezyjny 432, 397/1, 451/1, 430/1 - II etap
2012 840
15 Remont ul. Kościuszki w Rzekuniu wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej 2012 732,5
odpowiedz   •   oceń :  
~inw, 17:20 01-07-2020,   -
to tylko sam Rzekuń a przecież dziąło sie w całej gminie
odpowiedz   •   oceń :  
~obs, 11:23 02-07-2020,   -
@~inw Chłopie, weź przestań już sypać ten zeszłoroczny śnieg. Osiem lat tu wyliczasz, to jeszcze policz z czego to szło i ile było zewnętrznego dofinansowania. To się zdziwisz. A jakie inwestycje przez ostatnie półtora roku zrobiono, to popatrz w raporcie o stanie gminy. I na wynik absolutorium.  
odpowiedz   •   oceń :  
~un, 11:29 02-07-2020,   -
@~inw Na żłobek prawie półtora miliona dotacji, w sumie na wszystkie inwestycje przez rok wydano grubo ponad 12 w tym 4 miliony dotacji. Czyli więcej, niż przez całą poprzednią kadencję. Wystarczy poczytać ranking dotacji w gminach powiatu ostrołęckiego. Za poprzedniej ekipy Rzekuń na szarym końcu.
odpowiedz   •   oceń :  
~mieszkaniec, 11:28 02-07-2020,   -
 Co tu pisać, krótka pamięć – wystarczy podsumować pierwszy rok kadencji. W samym Rzekuniu dla młodych: pumptrack, ścieżka edukacyjna. Na sam żłobek dotacja 1,5 mln. Otwarta Strefa Aktywności. Przebudowa i remont budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 1 w Rzekuniu. Książki i zestawy do monitoringu życia ptaków dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Nowa pracownia językowa w Szkole Podstawowej. Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do szkół i przedszkoli. Dla starszych Dzienny Dom Seniora. Doświetlenie przejść dla pieszych. Nowy sprzęt dla ZOG. Przebudowa ul. Ławskiej i innych ulic, przygotowanie do budowy tężni. Chyba na jeden rok to nieźle. I to wszystko z dotacjami. Więcej funduszy zewnętrznych niż w całej poprzedniej kadencji. W całej gminie inwestycje łącznie: 12 852,979,10 zł. Dofinansowania łącznie: 4 018,869,40 zł.  
odpowiedz   •   oceń :  
~ds, 11:29 02-07-2020,   -
@~mieszkaniec Dzbenin – w nowej kadencji samorządu powstały: ścieżka edukacyjna, plac zabaw, ćwiczeń i spotkań – za ok. 150 tysięcy, przebudowa ul. Wspólnej i innych, w tym ok 120 m z kostki, rozbudowa kanalizacji 1508 mb - 1 290 000,00 zł.
odpowiedz   •   oceń :  
~bz, 11:31 02-07-2020,   -
Laskowiec – pierwsze chodniki, bo wcześniej jakoś się nie dawało, ścieżka edukacyjna przy ul. Długiej, Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Kościelnej w Laskowcu – za ponad 210 tys (w tym 50 tys. dofinansowanie), pętla autobusowa – 150 tys zł, przebudowa ul. Nowej (850 tys), budowa zjazdu do rzeki, przebudowa ulic Brzozowej i Świerkowej, budowa sieci kanalizacyjnej (X etap - 1 835 831,48 zł). Została też przebudowana droga do placu wiejskiego w Teodorowie.
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  1  2