2016-01-22T18:17:16+01:00 eOstroleka.pl
Region,

 Rodzina 500 plus - konsultacje programu na Mazowszu

REKLAMA
W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się konsultacje społeczne dotyczące programu "Rodzina 500 plus"
REKLAMA

Założenia programu oraz warunki jego realizacji to główne tematy poruszone podczas konsultacji społecznych rządowego programu "Rodzina 500 plus" w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Z przedstawicielami mazowieckich samorządów, ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych rozmawiali Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki. W planie budżetu wojewody na wypłatę tych świadczeń są środki w wys. 1,9 mld zł1.

Według planów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program "Rodzina 500 plus" ruszy w kwietniu 2016 r. Jego celem jest wsparcie rodzin w wychowaniu dzieci oraz przeciwdziałanie spadkowi demograficznemu w kraju. Pierwsze świadczenia mają być wypłacane w II kwartale tego roku.

Świadczenie wychowawcze 500 zł otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód. Mniej zamożni z dochodem do 800 zł na członka rodziny (1,2 tys. zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego) dostaną wsparcie także na pierwsze dziecko. Wsparciem mogą być również objęte rodziny zastępcze.

O prawo do świadczeń może ubiegać się matka, ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka. Wnioski będzie można składać papierowo lub drogą elektroniczną. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na rok od 1 października do 30 września następnego roku. W ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus" wsparciem w Polsce objętych zostanie 2,7 mln rodzin, które otrzymają 500 zł na 3,8 mln dzieci.

Projekt Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci jest obecnie konsultowany społecznie. Spotkania były organizowane od 15 stycznia we wszystkich województwach. W konsultacjach z przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych uczestniczyli minister lub wiceministrowie rodziny, pracy i polityki społecznej. Więcej informacji na temat programu na stronie www.mpips.gov.pl.

Zobacz również
Kalnedarz imprez
wrzesień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  1  2  3  4