2014-07-18T14:30:00+02:00 eOstroleka.pl
Region,

Nie najlepsze oznakowanie i organizacja ruchu na mazowieckich drogach

REKLAMA
fot. eOstrołęka.plfot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

Zła widoczność i nieczytelność oznakowania oraz brak zatwierdzonych projektów organizacji ruchu to najistotniejsze nieprawidłowości wynikające z przeprowadzonej analizy stanu zarządzania komunikacją na drogach Mazowsza. Raport na ten temat przygotował Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Sprawdzono przede wszystkim: projekty organizacji ruchu, realizację obowiązków kontrolnych oraz oznakowanie dróg. Oceniano także działania organu zarządzającego ruchem oraz zgodność z przepisami istniejącej organizacji ruchu i jej wpływu na bezpieczeństwo. Najmniej zastrzeżeń budził obowiązek kontroli wykonania zadań związanych z wprowadzaniem organizacji ruchu (tzw. „odbiór oznakowania”). Negatywnie najczęściej oceniano zaniedbanie obowiązku kontrolowania stanu znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej (co najmniej raz na 6 miesięcy) – tak było w 50 proc. przypadków. Jedynie Marszałek Województwa Mazowieckiego nadzorował oznakowanie na wszystkich odcinkach dróg wojewódzkich z zachowaniem wymaganej częstotliwości. Kontrolerzy najczęściej wystawili oceny pozytywne z nieprawidłowościami (46), w 12 przypadkach nie dopatrzono się żadnych uchybień, natomiast w 15 wydano opinię negatywną.

Pracownicy urzędu wojewódzkiego dokonali także oględzin wybranych odcinków dróg, mając na uwadze przede wszystkim wpływ oznakowania na bezpieczeństwo użytkowników. Najczęstszymi nieprawidłowościami były: nieczytelność lub zła widoczność oznakowania (80 proc. odcinków, na których stwierdzono przynajmniej jedną nieprawidłowość), umieszczenie oznakowania niezgodnie z warunkami technicznymi (75 proc.), niezgodność oznakowania z projektem (73 proc.) oraz brak zatwierdzonej organizacji ruchu (42 proc.). W odpowiedzi na kontrole organy zarządzające ruchem mają obowiązek odniesienia się do wskazanych nieprawidłowości.

We wnioskach autorzy raportu wskazują na konieczność współpracy pomiędzy samorządem powiatowym i gminnym, a także policją, która posiada dane i wiedzę na temat najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach. Brakuje również przepisów, które jednoznacznie wskazywałyby podmiot odpowiedzialny za objęcie wszystkich dróg na danym terenie projektami organizacji ruchu (które powinny być jedynym legalnym dokumentem określającym rozmieszczenie znaków drogowych czy sygnalizacji) oraz sankcji za nieprzestrzeganie tego wymogu.

- Istotne jest budowanie świadomości współodpowiedzialności wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces zarządzania ruchem na drogach, ponieważ właściwa organizacja jest ważna dla bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Należy jednak pamiętać, że poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym uwarunkowany jest przede wszystkim zachowaniem uczestników ruchu drogowego oraz stanem technicznym dróg i pojazdów – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Raport powstał na podstawie kontroli przeprowadzonych w latach 2012-2013. Objęły one 13 spośród 43 samorządów (30 proc.) z województwa mazowieckiego. Oględzinom poddano 106 odcinków dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich ze szczególnym uwzględnieniem miejsc najbardziej niebezpiecznych. W latach 2014-2015 planowane są dalsze wzmożone kontrole w tym zakresie. Tematyką oznakowania dróg i organizacji ruchu była również zainteresowana Najwyższa Izba Kontroli, która 20 kwietnia br. wydała raport o „Organizacji ruchu na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich”.

źródło: www.mazowieckie.pl

REKLAMA
Kalendarz imprez
styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×