2019-11-21T08:00:00+01:00 eOstroleka.pl 10 0 3 3.3
Ostrołęka,

Nowa inspektor w ratuszu. Od podatków i opłat

REKLAMA
REKLAMA
1
2
8
Najlepszy komentarz
~Maryla, 09:39 21-11-2019,   73%
Znam Pania Asie jeszcze za czasów PKS Ostroleka to bardzo kompetentna i sumienna osoba moje gratulacje Pani Asiu.
odpowiedz   •   oceń :  
Zakończył się nabór na stanowisko inspektora ds. poboru, ewidencji, ulg w spłacie należności z innych tytułów oraz kontroli podatków i opłat w ostrołęckim Urzędzie Miasta. Została nim Joanna Krupka, zamieszkała w Drężewie.

-  Pani Joanna Krupka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz zaprezentowana wiedza, uzasadniają wybór ww. osoby na wskazane stanowisko pracy - czytamy w uzasadnieniu naboru.

Czym będzie się zajmować pani inspektor? Do jej obowiązków należeć będzie:

1)prowadzenie księgi głównej jednostki Skarbu Państwa (pełna księgowość),
2)prowadzenie księgowości analitycznej opłat od osób fizycznych i prawnych z tytułu trwałego zarządu, najmu, użytkowania, współużytkowania wieczystego i dzierżawy rocznej gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
3)prowadzenie księgowości analitycznej opłat od osób fizycznych i prawnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wywłaszczenia i sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i miasta,
4)prowadzenie księgowości analitycznej opłat za udostępnione dane osobowe,
5)prowadzenie księgowości analitycznej opłat z tytułu służebności przesyłu za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa ,
6)ewidencja rozliczeń dochodów realizowanych przez jednostki podległe tj. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Środowiskowy Dom Samopomocy z tytułu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa , związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
7)windykacja należności wym. w pkt 2-5 (wezwania do zapłaty),
8)przygotowywanie dokumentacji dla upoważnionej kancelarii prawnej, niezbędnej do wnoszenia pozwów do sądu przeciwko dłużnikom zalegającym z zapłatą należności, o których mowa w pkt 2-5,
9)sporządzanie doraźnych analiz i prognoz wpływów dochodów z poszczególnych należności,
10) rozliczanie i sporządzanie not księgowych dot. odprowadzenia dochodów należnych Skarbowi Państwa i jst,
11) prowadzenie sprawozdawczości związanej z zajmowanym stanowiskiem pracy,
12) prowadzenie księgowości analitycznej opłat za trwały zarząd, najem, dzierżawę, użytkowanie i współużytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność miasta Ostrołęki od osób fizycznych i prawnych,
13) prowadzenie księgowości analitycznej opłat za bezumowne korzystanie z gruntów stanowiących własność miasta Ostrołęki,
14) prowadzenie księgowości analitycznej opłat z tytułu służebności przesyłu na nieruchomościach, stanowiących własność miasta Ostrołęki,
15) wystawianie i rozliczanie faktur VAT,
16) windykacja należności o których mowa w pkt 12-14 (wezwania do zapłaty),
17) przygotowywanie dokumentacji dla upoważnionej kancelarii prawnej, niezbędnej do wnoszenia pozwów do sądu przeciwko dłużnikom zalegającym z zapłatą należności, o których mowa w niniejszym opisie,
18) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji oraz opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawach ulg i umorzeń opłat dot. gospodarowania nieruchomościami miasta Ostrołęki,
19) sporządzanie doraźnych analiz i prognoz wpływów dochodów z poszczególnych należności,
20) dokonywanie kontroli podatków i opłat lokalnych,
21) przygotowywanie decyzji podatkowych prezydenta związanych z przeprowadzonymi kontrolami,
22) przygotowywanie wniosków do organów odwoławczych w związku z toczącymi się postępowaniami odwoławczymi od decyzji podatkowych, wymienionych w pkt 21,
23) przygotowywanie postanowień prezydenta w przedmiocie ulg i zwolnień podatkowych w podatkach stanowiących dochód miasta a pobieranych przez Urzędy Skarbowe,
24) prowadzenie kompletnych postępowań w sprawach ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym przypadających miastu Ostrołęka, w tym przygotowanie stosownych postanowień, wezwań, decyzji i innych pism procesowych z tym związanych,3
25) prowadzenie kompletnych postępowań w sprawach ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym przypadających miastu Ostrołęka, w tym przygotowanie stosownych postanowień, wezwań, decyzji i innych pism procesowych z tym związanych,
26) prowadzenie kompletnych postępowań w sprawach ulg w spłacie należności mających charakter cywilno-prawny przypadających miastu Ostrołęka, w tym przygotowanie stosownych pism oraz projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Ostrołęki z tym związanych,
27) umieszczanie bieżących informacji dotyczących podatków i opłat w Biuletynie Informacji Publicznej na oficjalnej stronie internetowej miasta Ostrołęki,
28) prowadzenie wykazu i zbioru kart informacyjnych oraz wzorów wniosków a także ich bieżąca aktualizacja,
29) przygotowywanie akt do archiwum zakładowego,
30) współudział w kontrolach podatkowych,
31) rozdzielanie i rozliczanie korespondencji podatkowej – decyzji ustalających podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny osobom fizycznym na dany rok podatkowy.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Maryla, 09:39 21-11-2019,   73%
Znam Pania Asie jeszcze za czasów PKS Ostroleka to bardzo kompetentna i sumienna osoba moje gratulacje Pani Asiu.
odpowiedz   •   oceń :  
~Marzena, 10:11 21-11-2019,   73%
Kompetenta osoba, gratulacje
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:57 21-11-2019,   59%
Nie ważne czy kompetentna, ważne że bez znajomości sobie poradziła i tak transparentnie ;)
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:55 21-11-2019,   40%
Skąd wiesz? Byłeś w komisji?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:27 21-11-2019,   84%
Nie trzeba być w komisji, żeby wiedzieć, że teraz jest transparentnie i bez znajomości ;)
odpowiedz   •   oceń :  
~wiesław, 13:49 21-11-2019,   100%
Fajna i sympatyczna babeczka
odpowiedz   •   oceń :  
~Jkkkk, 18:13 21-11-2019,   100%
Przecież już tyle czasu pracuje w tym wydziale w Urzędzie
odpowiedz   •   oceń :  
~Krystyna, 18:51 21-11-2019,   100%
Osoba kompetentna ale wspolczuje jej bo zakres obowiazkow ogromny , zycze Pani Asi by  spelnila oczekiwania pracodawvy ,pomyslnosci
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalnedarz imprez
grudzień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 25  26  27  28  29  30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
 23  24  25 26 27 28 29
 30 31  1  2  3  4  5