2013-09-27T10:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Odezwa do mieszkańców gminy Czerwin

REKLAMA
Protestujący mieszkańcy gminy Czerwin
REKLAMA
Do mieszkańców gminy Czerwin za pośrednictwem poczty polskiej wysyłana jest "odezwa". List trafi do 1900 adresatów a dotyczy planowanego na 6 października referendum w sprawie odwołania wójta Ryszarda Gocłowskiego.

Szanowni Mieszkańcy gminy Czerwin

6 października 2013 r. weźmiemy udział w bardzo ważnym w naszym życiu głosowaniu. Staniemy w obronie naszej godności i honoru, zadecydujemy o przyszłym naszym losie na kilkadziesiąt lat. Obecna władza, poprzez swoją arogancję, brak poszanowania mieszkańców, straciła mandat zaufania i prawo do dalszego nas reprezentowania.

Wcześniejsze apele do wójta i rady gminy w sprawie zaniechania budowy farm wiatrowych nic nie dały. Rada gminy podczas XXXI Sesji 10 września br. podjęła uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwin. Tym samym otworzyła kolejną furtkę w kierunku budowy elektrowni wiatrowych, lekceważąc nasze głosy sprzeciwu, a troszcząc się wyłącznie o własne sprawy. Mieszkańców miejscowości: Styląg, Grodziska, Buczyna, Gumek, Dąbku, Dobek Starych, Załusk, Wólki Czerwińskiej, Seroczyna, Sokołowa, Lask – bez ich zgody narazili w przyszłości na utratę zdrowia, poczucia bezpieczeństwa, szansy na lepsze jutro.

W przyjętym dokumencie jest stwierdzenie, że od elektrowni wiatrowych wyznaczono granice strefy ochronnej (strefa VII), w której zakazuje się lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej (patrz mapa z drugiej strony). Ciekawe, że poza tą strefą znaleźli się mieszkańcy Zaorza! Skoro w tej strefie nie można będzie się pobudować, to tym samym nie powinni tam mieszkać ludzie. Jest to dowód na to, jakim zagrożeniem dla ludzi i środowiska są turbiny wiatrowe. Dodatkowo ziemie te dużo stracą na wartości. Możemy to powstrzymać, odwołując w referendum obecną władzę!

Na terenie naszej gminy przyjęto minimalną odległość budynku od wiatraka 500 m, co jest niezgodne z postanowieniem Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia (pismo znak MZ-ZP-Ś-078-21233-13/EM/12 z 27 lutego 2012 r.), w którym zaleca się lokalizowanie elektrowni wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 2 km od ludzkich siedzib. Ponadto w Sejmie czeka projekt Ustawy, w którym ta odległość wynosi 3 km. To, co robi nasza władza jest nieodpowiedzialne i bardzo szkodzi gminie i jej mieszkańcom.
Gmina jest na skraju bankructwa. Niegospodarność obecnych władz finansami gminy (przepłacone inwestycje, umarzanie podatku dużym firmom, znajomym - dziesiątki tysięcy złotych), wpłynęła negatywnie na jej rozwój.

Szanowni Mieszkańcy!
Podpisując się pod wnioskiem w sprawie referendum daliście wyraz swojej odwagi i troski o życie swoje i swoich najbliższych. Władza ma być dla nas i troszczyć się o nasze jutro. Obecna władza o tym zapomniała. Pokażmy swoją siłę, mówiąc 6 października stanowcze „NIE” rządom Pana Wójta Ryszarda Gocłowskiego oraz Radzie Gminy Czerwin.

To będzie bardzo ważne głosowanie. Każdy głos się liczy! Pomóżcie innym dotrzeć do lokali wyborczych. To wszystko w imię naszego wspólnego dobra – naszej Małej Ojczyzny Ziemi Czerwińskiej.

Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą dowodu osobistego!

Inicjator Referendum
Zobacz również
Kalnedarz imprez
luty 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 1 2
 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  1