2013-08-19T17:45:26+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Komisarz Wyborczy podjął decyzję. Będzie referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Czerwin

REKLAMA
fot. sxc.hu
REKLAMA

18 lipca br. do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce złożony został wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania wójta gminy Czerwin - Ryszarda Gocłowskiego oraz rady gminy w Czerwinie. Dziś Komisarz Wyborczy podjął decyzję.

19 sierpnia, Komisarz Wyborczy wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Czerwin oraz Rady Gminy przed upływem kadencji. Datę referendum ustalono na niedzielę, 6 października.

Przypomnijmy, że decyzję o złożeniu wniosku o odwołanie wójta podjął Komitet Protestacyjny, który wystąpił przeciwko budowie farm wiatrowych na terenie gminy Czerwin, po tym jak Rada Gminy w dniu 19 kwietnia 2013 r. na XXVIII Sesji Rady po raz drugi nie przychyliła się do woli mieszkańców, którzy kategorycznie sprzeciwiali się takiemu rozwiązaniu i domagali się w tej sprawie referendum.

2 lipca 2013 r. minie rok, jak mieszkańcy gminy Czerwin starają się powstrzymać budowę elektrowni wiatrowych na terenie swojej gminy. Bardzo wiele próśb kierowanych w tym czasie na ręce Pana Wójta i do Rady Gminy nic nie dało. Zarówno Pan Wójt i Pan Przewodniczący w jednym ze swoich pism stanowczo stwierdzili, że nie zrezygnują z rozpoczętego przedsięwzięcia. Postanowiono więc wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie budowy wiatraków.

Pod wnioskiem podpisało się 460 osób. 20 lutego 2013 r. na XXV Sesji Rada Gminy wniosek odrzuciła. Komitet Protestacyjny złożył ponownie wniosek o referendum, który tym razem podpisało 610 osób. Niestety, mimo braku zastrzeżeń merytorycznych do wniosku –  Rada Gminy  19 kwietnia 2013 r. na XXVIII Sesji,  ponownie nie podjęła decyzji o przeprowadzeniu referendum.

- Nie można pozwolić aby nierozważna decyzja naszych Władz Samorządowych, której skutki będziemy ponosić przez dziesiątki lat, zniszczyła naszą Gminę i spokojne życie jej mieszkańców. Na terenie gminy Czerwin uznaniowo przyjęto minimalną odległość wiatraka od zabudowań ludzkich 500 m. Stanowczo sprzeciwiamy się tak bliskiej lokalizacji wiatraków. Obecnie w Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt Ustawy, w którym ta odległość nie może być mniejsza niż 3 km - mówił Zbigniew Gołąbek, członek komitetu protestacyjnego.W skład komitetu protestacyjnego, który złożył wniosek o odwołanie wójta weszli: Michał Młodzianowski, Grażyna Wrzosek Junkrowska, Ryszard Stanisław Płóciennik, Anna Klec, oraz Zbigniew Gołąbek.


Inicjator referendum we wniosku określił pytania referendalne w brzmieniu:
1.Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Wójta Gminy Czerwin Ryszarda Gocłowskiego przed upływem kadencji?
2.Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy w Czerwinie – in gremio [w całości] przed upływem kadencji?


W uzasadnieniu podano:

Podmioty, względem których złożono wniosek mieszkańców o przeprowadzenie gminnego referendum w sprawie ich odwołania przed upływem kadencji, utraciły społeczne zaufanie znaczącej części wyborców Gminy Czerwin,
sprzeniewierzyły się przedwyborczym obietnicom, składanemu ślubowaniu oraz powinnościom zapisanym w Statucie Gminy Czerwin jak i Ustawie z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (art. 1, 2, 7 ust. 1 pkt.: 5, 8, 17, 19; art. 23 ust. 1, art. 23a ust. 1), zaniechaniem lub złą wolą tłumiły oddolne inicjatywy lokalnej Wspólnoty, działały w sposób zaprzeczający budowaniu społecznego zaufania obywateli do organów administracji publicznej (dotyczy szczególnie planowanej lokalizacji na obszarze gminy Czerwin tzw. farmy/parku wiatrowego oraz odmowy mieszkańcom prawa do referendum zagwarantowanego obywatelom w art. 170 Konstytucji RP), prowadziły złą politykę finansową, która doprowadziła Gminę na skraj bankructwa rozbijały wspólnotowe więzi poprzez podsycanie środowiskowych antagonizmów, działały metodami sprzyjającymi tworzeniu się lokalnych koterii.

- Do wniosku dołączono 58 kart poparcia z 537 podpisami. Wymagana liczba podpisów to 420. Zebranie tak dużej liczby podpisów poparcia to sukces referendum i wydarzenie historyczne. Mieszkańcy udowodnili, że chcą w naszej gminie normalności, żeby władza lokalna była dla nich, a nie na odwrót. W tym miejscu Inicjatorzy referendum w składzie: Michał Młodzianowski, Grażyna Wrzosek Junkrowska, Ryszard Stanisław Płóciennik, Anna Klec oraz Zbigniew Gołąbek pragną serdecznie podziękować mieszkańcom naszej gminy za poparcie, za życzliwość, a przede wszystkim za odwagę cywilną. Dodatkowe podziękowanie kieruje do tych osób, które czynnie pomogły w zbieraniu podpisów. Jednocześnie Inicjator referendum przeprasza tych mieszkańców, do których nie udało się dotrzeć podczas zbierania podpisów. Złożenie wniosku jest ogromnym sukcesem mieszkańców - piszą inicjatorzy referendum w gminie Czerwin.


Referendum w Gminie Czerwin odbędzie się 6 października, w godzinach 7 -21.

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
czerwiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 1  2  3  4  5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30  1  2  3  4  5