zdjecie 4844
zdjecie 4844
zdjecie 4844
zdjecie 4844
2019-02-11T15:34:27+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Odprawa roczna u ostrołęckich strażaków [ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. KM PSP Ostrołękafot. KM PSP Ostrołęka
REKLAMA
1
0
1

W piątek, 8 lutego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce odbyła się odprawa roczna, podczas której podsumowano minione 365 dni pod względem bezpieczeństwa i występujących zagrożeń na terenie miasta i powiatu.

Spotkanie zostało poprowadzone w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy z nich, dotyczący charakterystyki powiatów ostrołęckich i występujących na ich terenie zagrożeń, został przedstawiony przez st. bryg. Jarosława Wilgę - Komendanta Miejskiego PSP w Ostrołęce.

Dużo uwagi poświęcono zagrożeniom pożarowym w lasach, wskazując na dużą poprawę jakości pojazdów i ich wyposażenia do zwalczania ognia w lesie. W roku minionym do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej trafił nowy, doskonale wyposażony średni samochód ratowniczo - gaśniczy. Był to jeden z trzech nowych samochodów, jakie zostały pozyskane w roku 2018 do KM PSP w Ostrołęce.

Wskazano, iż bardzo ważnym, a czasami wręcz decydującym czynnikiem rzutującym na skuteczność podejmowanych działań ratowniczo - gaśniczych była kontynuacja budowy systemu łączności radiowej CONSEL, w oparciu o moduł zlokalizowany na północy, a od ubiegłego roku również na południu powiatu ostrołęckiego. Dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Ostrołęckiego, Miasta Ostrołęki oraz gminy Myszyniec, Kadzidło i Goworowo rozwiązano problem, który od wielu lat nastręczał problemów z łącznością pomiędzy jednostkami straży pożarnej uczestniczącymi w akcjach ratunkowych.

Drugi blok tematyczny, dotyczący działań operacyjnych Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - został przedstawiony przez bryg. Grzegorza Pragacza - Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Ostrołęce, który odnosząc się do liczby 1241 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, przedstawił je w zestawieniu z rokiem poprzednim oraz na tle całej ubiegłej dekady. Wśród interwencji strażackich dominowały miejscowe zagrożenia w liczbie 788, odnotowano 362 pożary, w 91 przypadkach zarejestrowano alarmy fałszywe. Ubiegłoroczna statystyka ilości wyjazdów jednostek PSP i OSP na terenie powiatu ostrołęckiego wyraźnie wskazała trend zwyżkowy, głównie w dynamice ilości powstających pożarów, których w stosunku do roku poprzedniego powstało o 63 % więcej. Wśród najczęstszych przyczyn powstania pożarów wymieniono nieostrożność w posługiwaniu się ogniem otwartym oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych. Do najczęściej występujących przyczyn miejscowych zagrożeń zaliczono niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu oraz silne wiatry.

W czasie wystąpienia zreferowano również drugi, zasadniczy wymiar działań straży pożarnej - prowadzenie czynności kontrolno - rozpoznawczych. W roku ubiegłym w ramach 120 przeprowadzonych kontroli oficerowie KM PSP w Ostrołęce sprawdzili 232 obiekty oraz dokonali 45 czynności związanych z odbiorami.

Podkreślono także jeszcze inny, bardzo ważny aspekt działań ratowniczych prowadzonych przez strażaków - udział w honorowym krwiodawstwie. Podkreślono, że w roku 2018 członkowie klubu HDK działającego przy KM PSP w Ostrołęce oddali łącznie 33750 ml krwi.

Drugi panel tematyczny zakończono, uwypuklając wysokie osiągnięcia sportowe strażaków KM PSP w różnych dziedzinach i konkurencjach oraz wskazując, że szereg działań Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce ma charakter ponad powiatowy, czego przykładem jest chociażby komora dymowa zlokalizowana w naszej jednostce, w której w roku minionym swoje umiejętności ratownicze doskonaliło 1028 strażaków PSP i druhów OSP z całej północnej części Mazowsza.

Na zakończenie narady Komendant wysoko ocenił pracę ostrołęckich strażaków i druhów ochotników oraz podziękował wszystkim tym, którzy aktywnie działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i wspierają ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu ostrołęckiego.

W naradzie rocznej uczestniczyli: st. bryg. Janusz Kryska – Naczelnik Ośrodka Szkolenia PSP w Warszawie Przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie, Maciej Kleczkowski – Zastępca Prezydent Miasta Ostrołęka, Artur Romanik – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, kom. Andrzej Dziadak - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce, Hubert Pawelec – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrołęka, Marek Dzieżyk - Nadleśniczy z Myszyńca, Elżbieta Abramczyk - Burmistrz Myszyńca, Aneta Larent – Wójt Gminy Olszewa Borek, Henryk Toryfter – Wójt Gminy Baranowo, Grzegorz Długokęcki – Wójt Gminy Czerwin, Piotr Kosiorek – Wójt Gminy Goworowo oraz Komendanci Gminni OSP i Naczelnicy jednostek OSP z KSRG.

Źródło: KM PSP Ostrołęka

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
lipiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11
dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18
dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25
dk26 dk27 dk28 dk29 dk30 dk31  1
×