eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2013 roku

REKLAMA
zdjecie 3514
fot. powiatostrolecki.plfot. powiatostrolecki.pl
REKLAMA
zdjecie 3514

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce ogłosiło konkurs ofert na organizację zadań publicznych dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Konkurs dla organizacji pozarządowych został ogłoszony w wyniku podjętej 8 stycznia uchwały zarządu powiatu. Oferty w konkursie można składać do 6 lutego do Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 5, II piętro p. 35 bądź przekazać pocztą na adres starostwa.

Na realizację zadań przewidziano łącznie w budżecie starostwa na 2013 rok kwotę 100 tys. zł. Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2013 w zakresie następujących zadań własnych powiatu:

1.KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY.

Priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące:
- ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów i Mazowsza,
- edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- promocji osiągnięć lokalnych twórców, w tym działalność wydawnicza, wystawiennicza i reklamowa,
- rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego na terenie powiatu,
- rozwój imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu.

Zadanie, może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
1)organizacja lub uczestnictwo w przeglądach, koncertach, festiwalach, imprezach plenerowych, sesjach i konferencjach popularno-naukowych, itp.;
2)organizacja lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycje narodowe oraz ludowe, pielęgnowanie i rozwój tradycji kurpiowskich lub innych kultur funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrołęckiego;
3)organizacja warsztatów artystycznych zespołów i wykonawców amatorskiego ruchu artystycznego w celu doskonalenia poziomu artystycznego i repertuarowego;
4)wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych o tematyce dotyczącej dziedzictwa kulturowego i historycznego Powiatu Ostrołęckiego.

2.KULTURA FIZYCZNA.

Priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące:
- rozwoju imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych,
- rozwoju zawodów sportowo-rekreacyjnych, w tym rozwoju systemu rozgrywek szkolnych na zasadach współzawodnictwa sportowego poprzez organizację zawodów sportowych dla szkól, w tym powiatowych,
- rozwój szkoleń kadry kultury fizycznej,
- rozwoju różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,
- propagowania i utrwalania masowej kultury fizycznej i rekreacji ruchowej, w tym dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych,
- rozwój sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

Zadanie, może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
1)organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych, w szczególności dla dzieci
i młodzieży;
2)organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych, w szczególności realizacja systemu rozgrywek na zasadach współzawodnictwa sportowego szkół czy klubów sportowych, w tym powiatowych;
3)przygotowanie do udziału w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach sportowo-rekreacyjnych, wynikających z systemu współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży.

Ogłoszenie konkursu

Kalendarz imprez
lipiec 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
 8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
 22 dk23 dk24 dk25  26  27 dk28
 29  30 dk31  1  2  3  4
×