2014-09-27T13:24:00+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Olszewo-Borki: Zakup i montaż czterech zestawów urządzeń do ćwiczeń

REKLAMA
zdjęcie ilustracyjne, fot. eOstroleka.plzdjęcie ilustracyjne, fot. eOstroleka.pl
REKLAMA

Gmina Olszewo-Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej poniżej kwoty 30.000,00 euro. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i montaż czterech zestawów urządzeń do ćwiczeń w ramach projektu „Ścieżki zdrowia w gminie Olszewo-Borki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013.

Szczegółowy opis warunków zamówienia w załączeniu do ogłoszenia.

Wymagania dotyczące oferty:


1) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu w celu prawidłowego przygotowania oferty.
2) Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami ogłoszenia pod rygorem jej odrzucenia.
3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz z wymaganymi dokumentami).
4) Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5) Wykonawca poda na formularzu oferty wynagrodzenie brutto, które oczekuje otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia.
6) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Ofertę należy złożyć w języku polskim.
8) Ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 6 października 2014 r. do
godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach ul. Wł. Broniewskiego 13 pok. 2A (biuro podawcze) w następujących formach (każdorazowo decyduje data wpływu do Zamawiającego):
- osobiście do siedziby Zamawiającego adres j.w.,
- przesłać listem tradycyjnym na adres j.w.,
- przesłać elektronicznie (jeden plik PDF) na mail sekretariat@olszewo-borki.pl.
9) Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone wykonawcom.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż czterech zestawów urządzeń do ćwiczeń (tzw. trenażery,
siłownia zewnętrzna) w ramach projektu pn.: „Ścieżki zdrowia w gminie Olszewo-Borki”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” objętego PROW 2007-2013.
2. Realizacja w/w zadania obejmuje zakup i montaż czterech zestawów urządzeń sportowych, tj.: Nowa Wieś – 1
zestaw, Olszewo-Borki – 2 zestawy i Przystań – 1 zestaw. Każdy zestaw obejmuje sześć stanowisk
ćwiczeniowych:
1) biegacz wolnostojący – kategoria urządzenia: koordynacja, krążenie krwi, budowa mięśni; wymiary:
157 x 143 cm,
2) orbitrek wolnostojący – kategoria urządzenia: koordynacja, krążenie krwi, budowa mięśni; wymiary: 205 x
139 cm,
3) drabinka – kategoria urządzenia: budowa mięśni, wymiary: 170 x 80 cm; w konfiguracji z pylonem
i podciągiem nóg kategoria urządzenia: efektywne wzmocnienie dolnych partii brzucha; wymiary: 143 x
105 cm,
4) twister – kategoria urządzenia: budowa mięśni, koordynacja; wymiary: 178 x 84 cm w konfiguracji z
wahadłem – kategoria urządzenia: budowa mięśni, koordynacja; wymiary: 178 x 103 cm.
Dokładna lokalizacja montażu urządzeń zostanie wskazana przez Zamawiającego po wyłonieniu Wykonawcy.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - Opis urządzeń do ćwiczeń wchodzących w skład zestawu
(siłownia zewnętrzna):
1) Urządzenia treningowe modułowe do ćwiczeń, przeznaczone do instalacji i użytkowania na zewnątrz.
2) Pylon – nogi i konstrukcja nośna wykonana z dwóch stalowych rur o przekorju Ø 90mm, grubość 3,6mm.
Między nogami znajdują się dwie blachy grubości 7mm do mocowania urządzeń po obu stronach oraz
blachy grubości 2 mm, na których znajduje się czytelna instrukcja obsługi urządzenia i dane producenta.
3) Urządzenia – konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju Ø 90mm i grubości 3,6mm.
4) Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze stalowych rur Ø 40mm, grubość 2mm. Rury
zakończone plastikowymi zatyczkami.
5) Siedziska, i pedały wykonane ze stalowej blachy grubości 2mm z otworami. Siedziska, pedały i oparcia
mogą być wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).Strona 4
6) Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym do ramy
urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane i zabezpieczone przed
odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
7) W urządzeniach, w których następuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi ćwiczącego,
zastosowane sprężyny gazowe zwalniające (amortyzatory).
8) Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniające ochronę antykorozyjną.
9) Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30cm pod powierzchnią gruntu. Siedziska, pedały
i oparcia mogą być wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).
10) Urządzenia przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorosłych i seniorów w podeszłym wieku. Dopuszczalna
waga ćwiczącego to 120kg.

Dodatkowe informacje, tel. 29 761 31 07 lub mail: sekretariat@olszewo-borki.pl.

REKLAMA
Kalendarz imprez
styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×