2019-06-14T21:15:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Oni wybiorą dyrektorów szkół i przedszkoli

REKLAMA
zdjecie 4270
REKLAMA
0
2
13

Prezydent Ostrołęki powołał komisje, które wybiorą kandydatów na stanowisko dyrektora w ostrołęckich placówkach oświatowych. Zobacz, kto zasiądzie w komisji i będzie oceniał chętnych do zajęcia stanowiska dyrektora.

Komisje pracować będą w następującym składzie:

Przedszkole Miejskie nr 1 "Kraina Uśmiechu"

1) Maciej Kleczkowski Przewodniczący Komisji Konkursowej - przedstawiciel organu prowadzącego
2) Anna Gocłowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
3) Beata Żebrowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
4) Michał Giers - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
5) Anna Wiktorska - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
6) Joanna Godlewska - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
7) Dorota Milewska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
8) Danuta Zakrzewska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
9) Ewelina Surowik - przedstawiciel Rady Rodziców,
10) Mariusz Mierzejewski - przedstawiciel Rady Rodziców,
11) Robert Chorowicz - przedstawiciel ZNP,
12) Elżbieta Olszewska - przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej Nr 1568 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania

Przedszkole Miejskie nr 7 "Tęczowa Kraina"

1) Maciej Kleczkowski Przewodniczący Komisji Konkursowej - przedstawiciel organu prowadzącego.
2) Anna Gocłowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
3) Beata Żebrowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
4) Michał Giers - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
5) Anna Wiktorska - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
6) Joanna Godlewska - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
7) Anna Augustyniak - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
8) Beata Ciecierska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
9) Dorota Ambroziak - przedstawiciel Rady Rodziców,
10) Paweł Lik - przedstawiciel Rady Rodziców,
11) Robert Chorowicz - przedstawiciel ZNP,
12) Elżbieta Olszewska - przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej Nr 1568 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.

Przedszkole Miejskie nr 13 "Kraina Przygód"

1) Maciej Kleczkowski Przewodniczący Komisji Konkursowej - przedstawiciel organu prowadzącego.

2) Anna Gocłowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
3) Beata Żebrowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
4) Michał Giers - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
5) Anna Wiktorska - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
6) Joanna Godlewska - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
7) Anna Sadłowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
8) Katarzyna Bieniek - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
9) Agnieszka Cuper - przedstawiciel Rady Rodziców,
10) Agata Załęska - przedstawiciel Rady Rodziców,
11) Robert Chorowicz - przedstawiciel ZNP,
12) Alina Lenkiewicz - przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej Nr 1568 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.

Przedszkole Miejskie nr 15 "Kraina Marzeń"

1) Maciej Kleczkowski - Przewodniczący Komisji Konkursowej - przedstawiciel organu prowadzącego.
2) Anna Gocłowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
3) Beata Żebrowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
4) Michał Giers - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
5) Anna Wiktorska - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
6) Joanna Godlewska - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
7) Grażyna Mateusiak - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
8) Justyna Obrębska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
9) Anna Marzewska - przedstawiciel Rady Rodziców,
10) Mariusz Jażdżyk - przedstawiciel Rady Rodziców,
11) Robert Chorowicz - przedstawiciel ZNP,
12) Alina Lenkiewicz - przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej Nr 1568 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.

Szkoła Podstawowa nr 1

1) Maciej Kleczkowski - Przewodniczący Komisji Konkursowej przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Anna Gocłowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
3) Beata Żebrowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
4) Michał Giers - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
5) Joanna Godlewska - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
6) Anna Wiktorska - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
7) Iwona Dąbrowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce,
8) Jadwiga Szcześniak - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce,
9) Agnieszka Kowalik - przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce,
10) Olga Pliszka - przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce,
11) Robert Chorowicz - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
12) Aleksander Zawalich - przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej Nr 1568 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania;

I Liceum Ogólnokształcące

1) Maciej Kleczkowski - Przewodniczący Komisji Konkursowej przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Anna Gocłowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
3) Beata Żebrowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
4) Michał Giers - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
5) Agnieszka Czartoryska-Łuba - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
6) Agnieszka Zera-Gwara  - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
7) Magdalena Wójcik - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
8) Anna Markowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
9) Grażyna Duszak - przedstawiciel Rady Rodziców,
10) Joanna Sakowska - przedstawiciel Rady Rodziców,
11) Robert Chorowicz - przedstawiciel ZNP,
12) Aleksander Zawalich - przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej Nr 1568 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.

III Liceum Ogólnokształcące

1) Maciej Kleczkowski - Przewodniczący Komisji Konkursowej przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Anna Gocłowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
3) Beata Żebrowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
4) Michał Giers - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
5) Agnieszka Czartoryska-Łuba  - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
6) Agnieszka Zera-Gwara - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
7) Danuta Bartczuk - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
8) Joanna Chodkowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
9) Dorota Czyż - przedstawiciel Rady Rodziców,
10) Robert Wojdyna - przedstawiciel Rady Rodziców,
11) Robert Chorowicz - przedstawiciel ZNP,
12) Aleksander Zawalich - przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej Nr 1568 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.

Zespół Szkół Zawodowych nr 4

1) Maciej Kleczkowski - Przewodniczący Komisji Konkursowej przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Anna Gocłowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
3) Beata Żebrowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
4) Michał Giers - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
5) Agnieszka Czartoryska-Łuba - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
6) Agnieszka Zera-Gwara - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
7) Małgorzata Święcicka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
8) Ewa Zych - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
9) Mieczysław Kiernozek  - przedstawiciel Rady Rodziców,
10) Anna Kozłowska - przedstawiciel Rady Rodziców,
11) Robert Chorowicz  - przedstawiciel ZNP,
12) Aleksander Zawalich - przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej Nr 1568 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

1) Maciej Kleczkowski - Przewodniczący Komisji Konkursowej przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Anna Gocłowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
3) Beata Żebrowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
4) Michał Giers - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
5) Agnieszka Czartoryska- Łuba - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
6) Agnieszka Zera-Gwara - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
7) Monika Kupis - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
8) Marzena Żochowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
9) Stanisława Dorota Jadczak - przedstawiciel Rady Rodziców,
10) Marta Dąbkowska - przedstawiciel Rady Rodziców,
11) Robert Chorowicz - przedstawiciel ZNP,
12) Barbara Bączek - przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej Nr 1568 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.

Centrum Kształcenia Zawodowego

1) Maciej Kleczkowski - Przewodniczący Komisji Konkursowej przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Anna Gocłowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
3) Beata Żebrowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
4) Michał Giers - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
5) Agnieszka Czartoryska-Łuba - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
6) Agnieszka Zera-Gwara - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,
7) Bogusław Siewierski - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
8) Zenon Buczkowski - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
9) Robert Chorowicz - przedstawiciel ZNP,
10) Benedykt Damięcki - przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej Nr 1568 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
marzec 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30 dk31  1  2
×