2023-01-04T18:05:33+01:00 eOstroleka.pl
Region, NASZ NEWS

Ostrołęcka firma kontra powiat ciechanowski. Sąd w Łodzi rozstrzygnął spór

REKLAMA
Autorstwa Rakoon - Praca własna, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83254986Autorstwa Rakoon - Praca własna, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83254986
REKLAMA

Znana ostrołęcka firma Ostrada procesowała się z powiatem ciechanowskim przed łódzkim sądem. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zapadł wyrok korzystny dla firmy, zasądzający kwotę ponad 1,9 mln zł plus odsetki dla przedsiębiorstwa z Ostrołęki. Orzeczenie jest nieprawomocne.

W pozwie z 16 września 2020 roku Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Mostowych „Ostrada” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zażądała od Powiatu Ciechanowskiego zapłaty kwoty 1.916.926,77 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych. Pozew miał związek z umową zawartą w dniu 29 marca 2018 roku, w ramach której firma Ostrada miała wykonać roboty budowlane, wynikające z przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka na odcinku od km 0+004,00 do km 6+500,00”.

W odpowiedzi na pozew z dnia 20 listopada 2020 roku Powiat Ciechanowski domagał się oddalenia powództwa w całości. Chodziło o zapłatę za wykonane prace: powiat ciechanowski naliczył kary umowne Ostradzie i potrącił je z wynagrodzenia, firma uznała, że było to niesłuszne działanie.

- Jak napisano, w ocenie strony pozwanej powództwo jest w całości nieuzasadnione, gdyż strona pozwana w całości wykonała obowiązek zapłaty wynikający z zawartej miedzy stronami umowy, zawarte w umowie zapisy dotyczące możliwości naliczenia kar umownych zostały zastrzeżone w sposób prawnie skuteczny, zaistniały podstawy faktyczne do naliczenia kar umownych, strona dokonała naliczenia kar umownych oraz skutecznie potrąciła je z należnym stronie powodowej wynagrodzeniem, w związku z czym nie istnieje – zdaniem strony pozwanej - wierzytelność dochodzona pozwem - poinformowała nas sędzia Monika Pawłowska-Radzimierska, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Łodzi.

Sprawa trafiła do sądu w Łodzi. Dlaczego tam? Zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową. "Wydział ten rozpoznaje w I instancji sprawy gospodarcze oraz sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w: Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu" - informuje sędzia Pawłowska-Radzimierska.

Wyrok: 1,9 mln zł plus odsetki dla Ostrady

Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy zasądził od pozwanego Powiatu Ciechanowskiego na rzecz powódki Przedsiębiorstwa Robót Drogowo–Mostowych „Ostrada” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce kwotę 1.916.926,77 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych:

  • od kwoty 284.410,50 zł od dnia 22 stycznia 2019 roku do dnia zapłaty;
  • od kwoty 1.632.516,27 zł od dnia 5 grudnia 2019 roku do dnia zapłaty.

Tym samym łódzki sąd uznał, że Ostrada wygrała proces w całości.

- Wyrok sądu pierwszej instancji nie jest prawomocny. Na chwilę obecną nie zostało sporządzone jego uzasadnienie - wskazuje rzeczniczka prasowa łódzkiego sądu.

W ocenie powiatu ciechanowskiego, jeżeli orzeczenie się uprawomocni, będzie to kosztowało samorząd około 2,7 mln zł.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
czerwiec 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11
 12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18
 19  20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25
 26 dk27  28 dk29  30  1  2
×