2018-08-13T20:32:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Ostrołęcka oświata z dofinansowaniem i z wizją rozwoju

REKLAMA
Zdjęcie główne
REKLAMA
2
1
1

Miasto Ostrołęka we współpracy z warszawską firmą Gamma otrzymało dofinansowanie na trzy duże projekty w ostrołęckiej oświacie. Dziś zostały one zatwierdzone przez radnych i mają zostać wprowadzone w ciągu kilku najbliższych lat.

Rozwój przedszkoli

Projekt pod nazwą Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki został złożony przez Miasto Ostrołęka w partnerstwie z podmiotem Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski sp. j. w ramach konkursu Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki zakłada zwiększenie liczby miejsc w ostrołęckich przedszkolach poprzez remont budynków. Dzięki temu do przedszkoli będzie można przyjąć 90 dzieci więcej.

-  Przedszkole Miejskie nr 7 w szczycie budynku ma dodatkowe pomieszczenie, które zostanie zaadaptowane dla potrzeb 20-osobowego oddziału przedszkolnego. Taka sama sytuacja ma miejsce w Przedszkolu Miejskim nr 8, a także nadbudowa Przedszkola Miejskiego nr 18 z wymianą dachu, tam jest jeszcze dach azbestowy. Tam będą stworzone dwa 25-osobowe oddziały - wyjaśnił podczas dzisiejszej sesji rady miasta Mirosław Rosak, dyrektor Wydziału Oświaty UM w Ostrołęce.

Wartość projektu „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki” to 3 143 153,70 zł. Miasto otrzymało na jego realizację dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 80% kosztów, co daje 2 514 123,45 zł. Pozostałe 20% sumy to wkład finansowy samorządu.  

Szkolenie kompetencji...

Projekt pod nazwą Ostrołęckie Szkoły Kompetencji został złożony przez Miasto Ostrołęka w partnerstwie z podmiotem Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski sp. j. w ramach konkursu Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dzięki przyznanym środkom powstaną 3 pracownie matematyczne, 6 informatycznych i 9 przyrodniczych. Do ich wyposażenia zakupione zostaną narzędzia dydaktyczne, w tym pomoce z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych.  We wszystkich szkołach prowadzone będą także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, z których będzie mogło skorzystać niemal tysiąc uczniów, oraz zajęcia w języku angielskim z programowania – robotyki. Poza tym, we wszystkich szkołach przeprowadzone zostaną warsztaty umiejętności uniwersalnych ukierunkowane na rozwój umiejętności interpersonalnych w obszarze rozwiązywania problemów uczenia się, kreatywności, innowacyjności i pracy w grupie. Dzieci będą mogły uczestniczyć również w serii zajęć dodatkowych z zakresu informatyki, przedmiotów przyrodniczych, fizycznych, biologicznych i chemicznych.

Projekt realizowany będzie przez niemal dwa lata i rozpocznie się w sierpniu tego roku. Jego wartość to 2 688 537,05 zł, w tym: kwota z dotacji 2 531 337,05 zł, kwota wkładu własnego niepieniężnego w postaci sal 157 200,00 zł.  

... także tych kluczowych

Projekt pod nazwą Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych został złożony przez Miasto Ostrołęka w partnerstwie z podmiotem Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski sp. j. w ramach konkursu Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Po ocenie formalnej i merytorycznej projekt został skierowany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 1 944 780,00 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 1 840 092,00 zł. Wkład własny w wysokości 104 688,00 zł wniesie Miasto Ostrołęka wyłącznie w formie niefinansowej poprzez udostępnienie pracowni dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych oraz kursów kierowanych do uczniów i nauczycieli.

Największe nakłady finansowe zostaną skierowane na stworzenie i wyposażenie 11 pracowni matematycznych, informatycznych i językowych. W I i II Liceum Ogólnokształcącym wdrożona zostanie również infrastruktura sieciowo-usługowa. Uczniowie będą mogli skorzystać z szeregu aktywności dodatkowych: lekcji wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego, warsztatów, które pomogą rozwinąć umiejętności uczenia się, kreatywności, innowacyjności czy pracy w grupie, zajęć z programowania w języku angielskim, zajęć z informatyki. Swoje kompetencje podniosą także nauczyciele, którzy skorzystają z kursów informatycznych i szkoleń specjalistycznych w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz innowacyjnych metod dydaktycznych w procesie nauczania.

źródło: ostroleka.pl/BIP

REKLAMA
Więcej o: Ostrołęka, oświata

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
maj 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  1  2
dk3  4  5 dk6  7  8  9
 10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×