2017-02-27T10:18:56+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Ostrołęka: Jak poważny jest problem przemocy w rodzinie?

REKLAMA
REKLAMA
0
0
1
Najlepszy komentarz
~ktosik , 13:26 27-02-2017,   -
tylko często ta przemoc wygląda tak ze tata da klapsa. wszystko musi mieć równowagę.
odpowiedz   •   oceń :  
Przemoc w rodzinie to zjawisko skrajnie niebezpieczne, które należy potępiać w szczególny sposób. Oprawca swoim działaniem dosięga bowiem najbliższe osoby. Podczas najbliższej sesji rady miasta w Ostrołęce samorządowcy pochylą się nad problemem rodzin borykających się z tym problemem. Jest plan pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie - dane z Ostrołęki

Przemoc w rodzinie to problem, z którym zmagamy się już od pokoleń. Jest to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie naruszające prawa lub dobra osób z rodziny tj. żony czy dzieci. Przemoc przyjmuje różne formy, może być psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, seksualna, ale też przez skrajne zaniedbanie czy nadopiekuńczość. Jak wygląda zjawisko przemocy domowej w Ostrołęce?

W latach 2012-2016 kształtowało się ono na różnych poziomach. W 2012 roku w mieście założono aż 149 "Niebieskich Kart". Od tamtej pory liczba udokumentowanych przypadków przemocy domowej nigdy nie zbliżyła się do tego wskaźnika. To dobra informacja, ale trzeba dodać, że spadki występują na przemian ze wzrostami. W 2013 roku było to 99 kart, w 2014 - 73, w 2015 - 99 i w ostatnim 2016 - 66. W ostatnim roku odnotowaliśmy więc najniższy od lat wskaźnik udokumentowania przemocy domowej w Ostrołęce. "Niebieskie Karty" zakłada zazwyczaj policja, rzadziej jednostki pomocy społecznej, a sporadycznie jednostki oświatowe i ochrony zdrowia.

Przemoc jest zjawiskiem, które dotyka głównie kobiety. W 2016 roku spośród 66 osób zgłoszonych jako doświadczające przemocy aż 58 były to właśnie panie. Przemoc wobec panów to tylko 5 przypadków, a w przypadku osób małoletnich - 3 przypadki. Wśród podejrzanych o stosowanie przemocy było aż 64 mężczyzn, w tym 62 poniżej 67. roku życia. Przemoc miały stosować również dwie kobiety.

Ofiarom przemocy w rodzinie udziela się pomocy w formie poradnictwa socjalnego, psychologicznego i prawnego oraz poprzez udzielanie schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce, jako jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, realizującej zadania własne powiatu określone ustawą o pomocy społecznej i ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jedną z takich form pomocy jest program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy. Ma na celu dostarczenie wiedzy, nabycie umiejętności oraz modeluje konstruktywne zachowania u sprawców w celu zaprzestania stosowania przemocy. Niestety, nie jest zbyt popularny - w 2016 roku skorzystały z niego tylko 2 osoby, rekordowa liczba uczestników - 10 - to dane sprzed trzech lat.

W ramach działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej udzielane jest schronienie osobom, które doznają przemocy. Mogą one skorzystać z czasowego schronienia w celu izolacji od sprawcy. Osoby te mają zapewnione bezpieczeństwo i wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Czas pobytu w schronieniu wynosi do 3 miesięcy. W 2016 roku ze schronienia skorzystały dwie kobiety i ośmioro dzieci, ale jeszcze rok wcześniej było to pięć kobiet i dziewięcioro dzieci. Oby tendencja spadkowa się utrzymała.

Jak zapobiegać przemocy w rodzinie?

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrołęce na lata 2017 - 2023 zostanie przedstawiony ostrołęckim radnym podczas najbliższej sesji. Jego główne cele strategiczne opierają się na czterech obszarach: profilaktyka i edukacja społeczna, ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą, oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie oraz podniesienie kwalifikacji kadr i doskonalenie współpracy.

Koordynatorem Programu jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce. Realizatorami Programu są: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce, Komenda Miejska Policji w Ostrołęce, Sąd Rejonowy w Ostrołęce, Placówka Pieczy Zastępczej “Korczakówka” w Ostrołęce, Zespół Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Ostrołęka, Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce, Straż Miejska w Ostrołęce, placówki ochrony zdrowia, placówki oświatowe oraz inne jednostki mające w swych zadaniach przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W realizacji Programu mogą uczestniczyć partnerzy zewnętrzni w szczególności: Kościoły, organizacje pozarządowe i inni.

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wobec osób doznających przemocy w rodzinie oraz stosujących przemoc w rodzinie. Kontynuowany ma być system współpracy między różnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Ostrołęce, który ma zagwarantować kompleksowość i efektywność podejmowanych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ostrołęce. Proponowane w programie działania mają charakter długofalowy. Wprowadzenie programu zależy teraz już tylko od radnych, decyzja w tej sprawie będzie podjęta podczas najbliższej sesji, czyli 2 marca.

Podane wyżej dane pochodzą ze sprawozdań sporządzanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujący przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~ktosik , 13:26 27-02-2017,   -
tylko często ta przemoc wygląda tak ze tata da klapsa. wszystko musi mieć równowagę.
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
luty 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 1 2
 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  1