2017-11-29T19:15:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Ostrołęka: Radni burzliwie debatowali o obligacjach [ZDJĘCIA]

REKLAMA
Radny Adam Kurpiewski (fot. eOstroleka.pl)
REKLAMA
1
1
11

Ostrołęccy radni spotkali się na nadzwyczajnej sesji, by zająć się trudnym tematem: emisją obligacji. Mimo długiej dyskusji, wynik głosowania był praktycznie przesądzony i radni przyjęli zmiany w uchwale dotyczącej obligacji.

Wicedyrektor przeciw wicedyrektorom

- Sytuację finansową mamy fatalną. To nie jest sposób na zarządzanie miastem. Zostawia pan miasto w fatalnej kondycji - grzmiał radny Maciej Kleczkowski, zwracając uwagę m.in. na liczbę wicedyrektorów w Szkole Podstawowej nr 10. Kleczkowski zaproponował by ciąć wydatki właśnie na takich osobach, choć sam również od wielu lat zasiada na sowicie opłacanym stanowisku wicedyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Zauważył to również prezydent miasta. - Rozwiązania typu wywalanie wicedyrektorów, to jeżeli chodzi o ilość wicedyrektorów to nie jest moje "widzimisię", jest taki przelicznik ile dana szkoła może mieć wicedyrektorów. Nie musi, ale nie mam przesłanek odmówić dyrektorowi jeżeli zgłasza taką potrzebę. W pana firmie być może też bez wicedyrektora by się obyło, ale jednak jest ten wicedyrektor - ripostował Kotowski, zauważając również, że radny Kleczkowski "żyje w wirtualnej rzeczywistości" - to nawiązanie do internetowej aktywności radnego, słynącego głównie z pozyskiwania elektoratu na kolejne wybory facebookowymi wpisami krytykującymi władzę i transmisjami własnych spacerów po mieście.

Dyskusję zakończył przewodniczący rady miasta Jerzy Grabowski. - Kiedyś pytałem "co Was boli?". To było pytanie do "totalnej opozycji". Już teraz wiem, że boli Was 85 milionów na inwestycje, to co zostało wykonane, to co zostało zrobione. To jest Wasz problem i z tym problemem musicie zostać panowie sami. Nasze miasto i nasza Ojczyzna rozwija się wspaniale - mówił Grabowski. Później było już tylko głosowanie: 15 radnych było za emisją obligacji, 5 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się.

Spłata zobowiązań i inwestycje

Uchwała podjęta przez radę miasta nie zakłada emisji nowych obligacji, ale jest to uchwała zmieniająca uchwałę z 29 grudnia 2016 roku. Na mocy zmian ustalono, że obligacje wyemitowane zostaną w 11 seriach w 2017 i 2018 roku: pierwsza transza na kwotę 10 milionów złotych, druga transza na 20 milionów.

Kluczowe są cele emisji obligacji. Jest to pozyskanie środków w latach 2017-18 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek, a także sfinansowanie zadań inwestycyjnych takich jak budowa infrastruktury technicznej, przebudowa ul. Wiejskiej, budowa drogi łączącej ulic Korczaka i Dobrzańskiego, przebudowa ulic Ostrowskiej, Słowackiego, Witosa, przebudowa i wyposażenie hotelu przy Witosa, doposażenie MZK poprzez zakup taboru pasażerskiego, budowa ścieżek rowerowych, remont ul. Blachnickiego i innych. Wykup obligacji ma nastąpić od 10 do 18 lat od daty emisji obligacji.

Najwięcej kontrowersji budzi oczywiście punkt dotyczący spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pożyczek emisją kolejnych obligacji. Padają pytania o zasadność takiego rozwiązania i czy nie jest to branie kredytu by spłacić poprzedni kredyt. Radni większych wątpliwości jednak nie mieli. Uchwały bronili swoim głosem m.in. Ewa Żebrowska-Rosak, Edward Górecki czy Andrzej Rykowski.

W czwartek kolejna sesja

Od ostrołęckich polityków długo nie odpoczniemy, gdyż dziś mieliśmy sesję nadzwyczajną, a jutro sesję zwyczajną. Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Miasta Ostrołęki przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski zwołał LVI sesję Rady Miasta Ostrołęki. Posiedzenie samorządu odbędzie się 30 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Przyjęcie protokołu LIII, LIV i LV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Ostrołęki
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja.
e) podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Ostrołęki,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) opinia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 października do 31 października 2017 roku.
13. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.
14. Oświadczenia radnych.
15. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
16. Zakończenie obrad LVI sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~gość, 19:39 29-11-2017,   78%
jeszcze wiecej urzędników dyrektorów od niczego, menadzerów i będziemy potrzebowai wiecej obligacji, może jeszcze jakieś muzeum?!
odpowiedz   •   oceń :  
~Ole, 20:08 29-11-2017,   40%
Ale durniów z dostępem do internetu mamy za to pod dostatkiem:)
odpowiedz   •   oceń :  
~Kociogrodzianin, 20:51 29-11-2017,   67%
A z czego spłacimy te długi jak już teraz pieniędzy nie starcza?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:52 29-11-2017,   75%
Klekot kabaret
odpowiedz   •   oceń :  
~Kurp, 02:43 30-11-2017,   75%
Szkoda tego miasta. Cóż jednak począć. Młodzi wyjechali, a starzy myślą o niebie, które przybliży im katecheta.Oj będzie zdziwienie. Przepraszam, nie będzie. Ten system tak działa, że nikt tego nie sprawdzi. Przecież ci ludzie (wiekowi co nieco) spłacać tych obligacji nie będą. Może to miasto, tak znienawidzone na północnym Mazowszu pogrąży sie w długach i upadnie. I żadne modlitwy nie pomogą, Ekonomia i matematyka. Panie, które Kościół zna doskonale, rzucą ostatnią grudkę ziemi na to miasto. A św. Janusz z reklamówką pełną  kasy pojedzie szukać frajerów gdzieś dalej. Żegnaj piękny, stary grodzie nad Narwią. I tylko Kurpiów śpiew będzie wspominał śmierdzące miasto. Wczoraj śmierdziało celulozą, dzisiaj ciemnotą i zacofaniem. Oj szkoda.
odpowiedz   •   oceń :  
~eeee, 07:33 30-11-2017,   86%
Mamy dużo przykładów ludzi którzy zapętlili się w kredytach, i nic dobrego z tego nie wynikło. Z własnego doświadczenia wiem że lepiej oszczędzać.

"ile dana szkoła może mieć wicedyrektorów. Nie musi, ale nie mam przesłanek odmówić dyrektorowi jeżeli zgłasza taką potrzebę."

Czyli jeśli nie mam pieniędzy, a dziecko zażyczy sobie drugi telefon, albo i trzeci to mam się na to zgodzić ? Czy to jest wychowawcze ?

Pan jest włodarzem i może Pan odmówić jeśli w kasie nie ma PIENIĘDZY, a dyrektor powinien to zrozumieć w końcu nie jest dziecko !
odpowiedz   •   oceń :  
~xyz, 08:25 30-11-2017,   100%
Prezydent Wrocławia, też brał obligacje na pożyczki by móc skorzystać z funduszy unijnych i dzięki temu dziś jest potęgą w rejonie. Tak samo krzyczano, że zadłuża.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:51 30-11-2017,   100%
@~xyz Wrocław jest w czołówce najbardziej zadłużonych miast w Polsce.
A to że się rozwija to wynik Sektora Prywatnego, a nie z Urzędu.
odpowiedz   •   oceń :  
~Kamila, 18:35 30-11-2017,   100%
Z liczbą tych dyrektorów to już przegięcie. Dzieci mniej a liczba dyrektorów rośnie
odpowiedz   •   oceń :  
~Lena, 19:55 30-11-2017,   100%
Po kilku dyrektorów w kazdej szkole
odpowiedz   •   oceń :  
~gosc, 21:08 30-11-2017,   100%
a my jeszcze 20 lat będziemy spłacać bo władza namnożyła etatów dla rodzin i znajomych
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
wrzesień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  1  2  3  4