2019-02-13T11:09:17+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Ostrołęka: Ruszył konkurs ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego

REKLAMA
REKLAMA
0
0
2

Łącznie 53 000 złotych z miejskiego budżetu przeznaczone zostanie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego. Właśnie ruszył konkurs ofert, który wyłoni podmioty odpowiedzialne m.in. za promocję zdrowego stylu życia i edukację prozdrowotną dzieci i młodzieży

Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Ostrołęki obejmującego edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę chorób w mieście Ostrołęka w 2019 r. Będzie on realizowany w ramach "Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki na lata 2009 - 2020 w Mieście Ostrołęka.”


I.    Postanowienia ogólne

1.    Postępowanie konkursowe odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492) oraz niniejszego ogłoszenia konkursu ofert.
2.    Zlecenie realizacji zadań publicznych przez Miasto Ostrołęka nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadań wraz z przekazaniem środków finansowych na ich realizację.
3.    W realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ww. ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.).


II.    Zadania będące przedmiotem konkursu ofert

1.    Edukacja zdrowotna w zakresie wczesnej wykrywalności raka piersi oraz zdrowego stylu życia.
2.    Edukacja zdrowotna  na temat  p/działania HIV, AIDS, HCV, narkomanii.
3.    Realizacja działań w zakresie ograniczenia chorób serca.
4.    Propagowanie zdrowego stylu życia, zasad udzielania I pomocy przedmedycznej i medycznej.
5.    Edukacja kobiet w ciąży oraz ich rodzin w zakresie opieki nad przyszłą matką i dzieckiem.

III.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2019 r.

Zadanie  1    -   9.000,00 zł
Zadanie  2    - 11.000,00 zł
Zadanie  3    - 13.000,00 zł
Zadanie  4    - 10.000,00 zł
Zadanie  5    - 10.000,00 zł

IV.    Terminy i warunki realizacji zadania

1.    Realizacja zadań obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem terminów obchodów akcji prozdrowotnych.
2.    Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami.
3.    Wysokość przyznanych środków może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent  zobligowany jest przedłożyć aktualny, dostosowany do przyznanych środków         kosztorys finansowy i zakres rzeczowy  realizacji  zadania, lub może wycofać ofertę.
4.    Zleceniobiorca zadania zobowiązany jest do:
a)    korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania środków finansowych w wysokości innej niż wnioskowana,
b)    wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.
5.    W trakcie realizacji zadania, zleceniobiorca powinien zwrócić szczególną uwagę na:
a)    zgodne z zawartą umową realizowanie zadań merytorycznych i prawidłowe wykorzystanie przyznanych środków finansowych,
b)    prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.
6.    Podmioty, które będą składać oferty na realizację zadań powinny posiadać niezbędne doświadczenie oraz zasoby  kadrowe, rzeczowe i finansowe zapewniające wysoką jakość wykonania         zadania.
7.      Miejscem realizacji zadań jest Ostrołęka, a odbiorcami mieszkańcy Ostrołęki.
8.      Podmiot ubiegający się o środki musi samodzielnie zrealizować zadanie bez możliwości dalszego zlecania zadania.
9.      Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Ostrołęki a wyłonionym oferentem.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
maj 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  1  2
dk3  4  5 dk6  7  8  9
 10  11  12 dk13  14 dk15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28 dk29 dk30
 31  1  2  3  4  5  6
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×