2019-02-13T11:09:17+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Ostrołęka: Ruszył konkurs ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego

REKLAMA
REKLAMA
0
0
2

Łącznie 53 000 złotych z miejskiego budżetu przeznaczone zostanie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego. Właśnie ruszył konkurs ofert, który wyłoni podmioty odpowiedzialne m.in. za promocję zdrowego stylu życia i edukację prozdrowotną dzieci i młodzieży

Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Ostrołęki obejmującego edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę chorób w mieście Ostrołęka w 2019 r. Będzie on realizowany w ramach "Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki na lata 2009 - 2020 w Mieście Ostrołęka.”


I.    Postanowienia ogólne

1.    Postępowanie konkursowe odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492) oraz niniejszego ogłoszenia konkursu ofert.
2.    Zlecenie realizacji zadań publicznych przez Miasto Ostrołęka nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadań wraz z przekazaniem środków finansowych na ich realizację.
3.    W realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ww. ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.).


II.    Zadania będące przedmiotem konkursu ofert

1.    Edukacja zdrowotna w zakresie wczesnej wykrywalności raka piersi oraz zdrowego stylu życia.
2.    Edukacja zdrowotna  na temat  p/działania HIV, AIDS, HCV, narkomanii.
3.    Realizacja działań w zakresie ograniczenia chorób serca.
4.    Propagowanie zdrowego stylu życia, zasad udzielania I pomocy przedmedycznej i medycznej.
5.    Edukacja kobiet w ciąży oraz ich rodzin w zakresie opieki nad przyszłą matką i dzieckiem.

III.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2019 r.

Zadanie  1    -   9.000,00 zł
Zadanie  2    - 11.000,00 zł
Zadanie  3    - 13.000,00 zł
Zadanie  4    - 10.000,00 zł
Zadanie  5    - 10.000,00 zł

IV.    Terminy i warunki realizacji zadania

1.    Realizacja zadań obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem terminów obchodów akcji prozdrowotnych.
2.    Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami.
3.    Wysokość przyznanych środków może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent  zobligowany jest przedłożyć aktualny, dostosowany do przyznanych środków         kosztorys finansowy i zakres rzeczowy  realizacji  zadania, lub może wycofać ofertę.
4.    Zleceniobiorca zadania zobowiązany jest do:
a)    korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania środków finansowych w wysokości innej niż wnioskowana,
b)    wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.
5.    W trakcie realizacji zadania, zleceniobiorca powinien zwrócić szczególną uwagę na:
a)    zgodne z zawartą umową realizowanie zadań merytorycznych i prawidłowe wykorzystanie przyznanych środków finansowych,
b)    prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.
6.    Podmioty, które będą składać oferty na realizację zadań powinny posiadać niezbędne doświadczenie oraz zasoby  kadrowe, rzeczowe i finansowe zapewniające wysoką jakość wykonania         zadania.
7.      Miejscem realizacji zadań jest Ostrołęka, a odbiorcami mieszkańcy Ostrołęki.
8.      Podmiot ubiegający się o środki musi samodzielnie zrealizować zadanie bez możliwości dalszego zlecania zadania.
9.      Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Ostrołęki a wyłonionym oferentem.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Gość, 15:06 13-02-2019,   -
murzyn będzie badał?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:12 13-02-2019,   0%
Kaszaniarz
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
wrzesień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  1  2  3  4