eOstroleka.pl
,

Parlamentarzyści PiS znów w Enerdze: „Sprawa rezygnacji z budowy ostrołęckiej elektrowni to wierzchołek góry lodowej”

REKLAMA
fot. energa.pl fot. energa.pl
REKLAMA

We wtorek sześcioro parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości - senator Robert Mamątow oraz posłowie Iwona Arent, Jolanta Szczypińska, Janusz Śniadek, Andrzej Jaworski i Arkadiusz Czartoryski - złożyło w gdańskiej siedzibie Energi szereg pytań do zarządu spółki.

- Okazało się, że sprawa rezygnacji z budowy ostrołęckiej elektrowni to tylko wierzchołek góry lodowej. W Enerdze powołano kilkadziesiąt spółek córek do różnych inwestycji i wiele z nich nie zostało zrealizowanych, tak jak w Ostrołęce właśnie - mówi Arkadiusz Czartoryski. - Pytania oczywiście złożyliśmy, ale ani prezes spółki, ani nikt z zarządu nie spotkał się z nami. Wyznaczono nam spotkanie w piątek na godz. 16:30. Prosiliśmy, aby przesunąć je na późniejszą albo wcześniejszą godzinę lub inny dzień, bo akurat w tym dniu o tej porze mamy głosowania w Sejmie, niestety, możliwy był tylko najbliższy piątek o godz. 16:30. Zwrócimy się w takim razie do marszałek Kopacz o zwolnienie z głosowań - dodaje Czartoryski.

Publikujemy wszystkie pytania parlamentarzystów PiS skierowane do Energi:  

1. Pytanie odnośnie spółki córki Energa SA - Energa Invest z Gdańska. Której historia ma już kilka lat.

Na stronie internetowej tej spółki czytamy: „ENERGA Invest SA jest spółką realizującą przedsięwzięcia mające na celu budowę nowych źródeł wytwarzania energii. Jako podmiot grupy ENERGA, spółka została wyznaczona na lidera programu ENERGA ProGaz. Zgodnie z przyjętą strategią grupy, ENERGA Invest jest odpowiedzialna za powstanie nowych źródeł wytwórczych energii, dla których podstawowym paliwem będzie gaz ziemny.”

Ile elektrowni gazowych pobudowała ta spółka? Ile pieniędzy zostało wydanych na funkcjonowanie spółki w ramach Energa SA. Dlaczego Rada Nadzorcza nie informuje opinii publicznej o tym, że spółka Energa Invest nie zbudowała dotąd żadnej elektrowni gazowej?

„Gdańska grupa energetyczna Energa i ESB International, czyli spółka irlandzkiej grupy energetycznej ESB, w październiku 2009 roku podpisały umowę konsorcjum, która przewidywała budowę elektrowni gazowej o mocy około 800 MW  za ok 4 mld zł.

Elektrownia miała powstać w Grudziądzu. Według nieoficjalnych informacji drogi Energi i ESB International jednak rozchodzą się. Energa nie chce komentować relacji z ESB International.

- Energa jest zdecydowana realizować inwestycję w Grudziądzu - powiedział jedynie Mirosław Bieliński, prezes zarządu Energi.

W grupie Energa za inwestycję w Grudziądzu odpowiada Energa Invest. Projekt nie ma jeszcze umów przyłączeniowych ani z PSE Operator ani z Gaz-System. Energa Invest zakłada, że podpisze te umowy najpóźniej do końca pierwszej połowy przyszłego roku. Spółka poinformowała ponadto, że jest na końcowym etapie prac nad raportem środowiskowym i że na początku przyszłego roku rozpocznie prace nad projektem budowlanym.

Źródło http://energetyka.wnp.pl/energa-nie-zbuduje-elektrowni-z-esb-international,156608_1_0_0.html

Ile wydała i co osiągnęła spółka ENERGA Invest we współpracy ze strategicznym inwestorem irlandzkim ESB?

2. Na stronie internetowej Energa SA możemy przeczytać, że kilka lat temu Energa SA powołała do życia spółkę, której cele zostały określone następująco - cytat z strony Energa SA:

„Wśród podmiotów szczególnie aktywnych na rynku biogazowym w Polsce z pewnością można wyróżnić Grupę Kapitałową ENERGA S.A. Dążeniem jej jest osiągnięcie przodującej pozycji w zakresie budowy rozproszonych, a w szczególności odnawialnych źródeł wytwarzania energii. W ramach Grupy powołano spółkę pod nazwą ENERGA BIO, której zadaniem jest budowa biogazowni. Jej aktywność jest już w wielu miejscach zauważalna oraz pozytywnie oceniana”.

Dlaczego spółka Energa BIO nie zbudowała żadnej biogazowni? Ile wydała przez kilka ostatnich lat istnienia spółka ENERGA BIO na koszty Zarządu, Rady Nadzorczej, podróże służbowe, dokumenty strategiczne, siedzibę spółki i inne usługi. Pytam dlaczego nie zbudowano żadnej, żadnej biogazowni za przyczyną spółki Energa Bio?  

3. Kilka lat temu powołana została spółka córka Energa SA - Energa Wind. Celem utworzonej spółki jest budowa elektrowni wiatrowych. Dlaczego pomimo wysokich kosztów Zarządu, Rady Nadzorczej całej obsługi pracowniczej spółka nie zbudowała ani jednego wiatraka? Imponująca wręcz zabawkowa strona internetowa spółki Energa Wind podaje: „W styczniu 2011 roku powstała Spółka ENERGA ELEKTROWNIE Wiatrowe Sp. z o.o. skupiająca kompetencje niezbędne do sprawnego prowadzenia procesów inwestycyjnych z obszaru energetyki wiatrowej.”

Ile do tej pory środków finansowych wydała spółka ENERGA Wind utworzona do budowy elektrowni wiatrowych, która nie wybudowała ani jednego wiatraka? Jakie są koszty Zarządu, wynajmu lokalu, dokumentów strategicznych itp.?

4. Grupa ENERGA SA i Union Investment TFI utworzyły fundusz inwestycyjny ENERGA Trading SFIO. Jego podstawowym celem jest zarządzanie płynnością i nadwyżkami finansowymi spółek wchodzących w skład Grupy ENERGA. Polityka inwestycyjna funduszu pozwala także na osiąganie konkurencyjnej stopy zwrotu w stosunku do lokat bankowych. Partner Energa SA to Union Investment TFI SA , który jest częścią Grupy Union Investment, funkcjonującej od 1956 roku. Właścicielem 100 proc. firmy jest spółka inwestycyjna Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.
Uczestnikami ENERGA Trading SFIO mogą być tylko podmioty wchodzące w skład Grupy ENERGA. To pierwszy taki fundusz w Polsce stworzony dla spółek jednej grupy. Taka konstrukcja pozwala na efektywne zarządzanie płynnością i monitorowanie nadwyżek finansowych spółek wchodzących w skład Grupy. ENERGA Trading SFIO jest funduszem parasolowym, w skład którego wchodzi subfundusz ENERGA Trading 1.

Mam pytanie dlaczego spółka Energa SA, która daje komunikaty prasowe, że nie ma pieniędzy na inwestycje w Polsce - inwestuje pieniądze w zamkniętym funduszu, którego partner zarejestrowany jest we Niemczech we Frankfurcie nad Menem. Ile środków finansowych wypracowanych w całej grupie Energa SA zostało przelanych do tego funduszu? Ile zarobił od czasu powstania fundusz dla grupy Energa i gdzie zarobione pieniądze zostały zainwestowane? Czy Minister Skarbu Państwa w tym celu utworzył spółkę Energa SA?

5. Jak Skarb Państwa jako właściciel ocenia nadzór ENERGA nad ponad 50-cioma utworzonymi spółkami córkami w których grupa Energa ma akcje lub udziały? Czy w ocenie Skarbu Państwa jest on prowadzony kompetentnie i skutecznie? Czy w ogóle przedstawiciele ENERGI w Radach Nadzorczych tych spółek mają uprawnienia do pełnienia funkcji w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa? Dlaczego pomimo że jak podaje Energa SA, która  ma świetne wyniki finansowe: cytuję za stroną www Energa SA - nie jest w stanie zbudować żadnej elektrowni - ani węglowej, ani gazowej , ani biogazowej , ani wiatrowej? Jak to się ma do milionów złotych wydawanych na zarządy i rady nadzorcze dziesiątek spółek? Jeżeli jest inaczej to proszę o odpowiedź Pana Prezesa Bielińskiego?

Komunikat prasowy

27.09.2012 Grupa ENERGA
Wyniki finansowe Grupy ENERGA po ośmiu miesiącach
Kolejny bardzo dobry miesiąc dla Grupy ENERGA. Mimo trudnego otoczenia rynkowego poprawie uległy kluczowe dla Grupy wskaźniki.

Przychody ze sprzedaży netto Grupy ENERGA wyniosły po ośmiu miesiącach 2012 roku 7 488,8 mln zł, co w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku stanowi wzrost o 714,2 mln zł, czyli 10,5%.

Jeszcze wyraźniej, bo aż o 16,1% wzrósł wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację). Jego wartość po pierwszych ośmiu miesiącach 2012 roku wyniosła 1 320,5 mln zł.

Zysk netto również wzrósł w stosunku do pierwszych ośmiu miesięcy 2011 roku (o 3,9%) i wyniósł 609,6 mln zł.


6. Czy prawdą jest że Prezes ENERGA SA pan Mirosław Bieliński do dnia 11 lutego 2008 r. był członkiem zarządu i jednym z trzech udziałowców spółki TPS sp. z o.o. Obejmując funkcję prezesa w ENERGA SA, zbył swoje udziały pozostałym dwóm wspólnikom. Następnie Pan Mirosław Bieliński już jako Prezes Energa SA podpisał wieloletnie, intratne umowy na wynajem powierzchni biurowych od TPS sp. z o. o. między innymi w Gdańsku dla nieruchomości: 1. Biała Office (Gdańsk, ul. Biała 1 - http://www.bialaoffice.pl/page/contact) 2. Olivia Business Center (Gdańsk, Al. Grunwaldzka, http://www.oliviacentre.pl/contact). Bez wieloletniej umowy i gwarancji najmu bardzo dużej powierzchni w Olivia BC inwestor nie otrzymałby od banku kredytu na wykonanie i dokończenie inwestycji. Kto skorzystał z takiej promesy, ile to kosztuje Energę, Skarb Państwa, klientów, obywateli?

7. Czy prawdą jest że Pan Marcin Szpak - szef Rady Nadzorczej Energa Invest obecnie Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji Energa SA , był wcześniej prezesem Energa Invest do spraw budowy elektrowni gazowej. Spółka Energa Invest żadnej elektrowni nie wybudowała, a Pan M. Szpak jednocześnie w tym samym czasie był wiceprezesem spółki Energa Elektrownia Ostrołęka, która miała zbudować elektrownię węglową. Czy prawdą jest, że Pan M. Szpak był w Zarządzie Energa Progaz, która to spółka również nie zbudowała żadnej elektrowni gazowej? Czy na przykładzie Pana szefa Rady nadzorczej nie należy dokonać sprawdzenia przez Radę Nadzorczą Energa S.A, skuteczności i przydatności umów menadżerskich zawartych z podobnymi osobami.

8. Czy prawdą jest, że Pan Ireneusz Kulka były wiceprezes Energa SA jest obecnie jednocześnie wiceprezesem Zarządu Energa Obrót SA i dyrektorem Biura Marketingu i Komunikacji w Energa SA? Czy według przedstawicieli Rady Nadzorczej  Energa SA i Energa Obrót SA sytuacja taka nie stanowi łamania ustawy kominowej  i jaka jest ocena etyczna postępowania przywołanego menadżera?

REKLAMA
Kalendarz imprez
grudzień 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30 dk1 dk2 dk3
dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10
dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17
dk18 dk19  20 dk21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30 dk31
×