2020-05-29T17:40:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Pomoc dla przedsiębiorców. Urząd Miasta prezentuje szczegóły. WNIOSKI, SZCZEGÓŁY

REKLAMA
REKLAMA
1
1
1

Urząd Miasta Ostrołęki poinformował na swojej stronie internetowej o programie pomocowym dla lokalnym przedsiębiorców, zakładającym m.in. odroczenie lub umorzenie płatności podatków - od nieruchomości i od środków transportu. Oto szczegóły i odnośniki do wniosków. 

Pomoc dla przedsiębiorców

O pomoc dla ostrołęckich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa upominał się niedawno radny Jacek Łuba. W swojej interpelacji radny zadał prezydentowi dwa pytania: Czy w sytuacji trwającej epidemii Miasto Ostrołęka planuje jakiekolwiek formy wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców? Czy w związku z utratą dochodów w większości branż planowane są np. zwolnienia z podatków lokalnych, w tym podatków od nieruchomości i środków transportu? Zadeklarował również gotowość klubu radnych Bezpartyjne Miasto do pomocy przy opracowaniu działań, mających na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców.

Jestem skłonny rozważyć możliwość udzielania ulg w spłacie wszelkiego rodzaju zobowiązań zarówno o charakterze podatkowym jak też cywilnoprawnym, które przedsiębiorcy są zobowiązani ponosić na rzecz miasta Ostrołęki i miejskich jednostek organizacyjnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

- odpowiedział prezydent Ostrołęki.

Teraz przyszedł czas na konkrety. Urząd Miasta Ostrołęki ogłosił właśnie program pomocowy dla przedsiębiorców. 

Podatek od nieruchomości

Podstawą wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych jest decyzja, a dla osób prawnych – deklaracja. Wiele osób i firm nie opłaciło podatków w wymaganych terminach, w związku z powyższym Urząd Miasta Ostrołęki jest zobowiązany do przesłania upomnienia. Mając na uwadze, iż terminy płatności pierwszych rat już minęły, oprócz należności głównej podmioty zostaną obciążone odsetkami z tytułu nieterminowej płatności.

Chcąc wesprzeć przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej, Urząd Miasta Ostrołęki zachęca do złożenia wniosków o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości wraz z wnioskiem o umorzenie odsetek i kosztów upomnienia.

Zaproponowano wskazanie nowego terminu płatności:

  • dla osób fizycznych – 15 września 2020 r.
  • dla osób prawnych – 31 sierpnia 2020 r.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odroczenie terminu płatności jest dołączenie dwóch dokumentów. Pierwszym jest „formularz informacji”, drugim jest dokument przedstawiający strukturę przychodów i kosztów za pierwsze 4 miesiące 2019 i 2020 r. (są one niezbędne do udokumentowania pogorszenia sytuacji ekonomicznej).

Gdyby sytuacja do czasu odroczenia zaległości podatkowej uległa dalszemu pogorszeniu, zaproponowano złożenie kolejnego wniosku o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za część 2020 roku.

Taki wniosek będzie można złożyć najwcześniej:

  • dla osób fizycznych – 15 września 2020 r.
  • dla osób prawnych – 31 sierpnia 2020 r.

Dlaczego? Ponieważ dopiero w momencie powstania zaległości podatkowej wniosek o jej umorzenie może być rozpatrywany.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o umorzenie odroczonej zaległości podatkowej jest dołączenie jednego dokumentu przedstawiającego strukturę przychodów i kosztów za pierwsze 7 miesięcy 2019 i 2020 r. (są one niezbędne do udokumentowania pogorszenia sytuacji ekonomicznej).

Urząd Miasta zwrócił się również do tych, którzy złożyli deklaracje i opłacili raty podatku w wymaganym terminie. Gdyby sytuacja ekonomiczna również uległa pogorszeniu, zaproponowano złożenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za część 2020 roku. Taki wniosek będzie można złożyć najwcześniej dzień po terminie płatności kolejnej raty, ponieważ dopiero w momencie powstania zaległości podatkowej, wniosek o jej umorzenie może być rozpatrywany.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowej jest dołączenie dwóch dokumentów. Pierwszy to formularz informacji, a drugi to dokument przedstawiający strukturę przychodów i kosztów za okres 5 pełnych miesięcy 2020 r. poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, oraz analogiczny okres roku 2019 (są one niezbędne do udokumentowania pogorszenia sytuacji ekonomicznej).

W przypadku złożenia takich wniosków Urząd Miasta Ostrołęki nie będzie pobierał związanej z tym opłaty prolongacyjnej za odroczenie terminu płatności.

Dokumenty:

FORMULARZ INFORMACJI

WNIOSEK O UMORZENIE PŁATNOŚCI

WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

Podatek od środków transportu

Podstawą do naliczenia podatku od środków transportowych jest deklaracja, którą należy składać corocznie w terminie do 15 lutego. Wiele firm z branży transportowej nie złożyło jej w wymaganym terminie. W związku z powyższym Urząd Miasta Ostrołęki jest zobowiązany do przesłania wezwania do złożenia takiej deklaracji.

Na podstawie złożonej deklaracji zostanie dokonany przypis należności oraz wskazane daty uiszczenia należnego podatku. Mając na uwadze, iż termin płatności pierwszej raty już minął, oprócz należności głównej dłużnicy obciążeni odsetkami z tytułu nieterminowej płatności. Dotyczy to również tych podmiotów, które złożyły deklarację w terminie, ale nie opłaciły pierwszej raty.

Chcąc wesprzeć przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej, Urząd Miasta Ostrołęki zachęca do złożenia wniosków o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej z tytułu pierwszej raty podatku, wraz z wnioskiem o umorzenie odsetek i kosztów upomnienia. Zaproponowano wskazanie terminu płatności drugiej raty – czyli 15 września 2020 r. – jako terminu płatności całego należnego podatku za rok 2020.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odroczenie terminu płatności jest dołączenie dwóch dokumentów. Pierwszym jest formularz informacji, drugim jest dokument przedstawiający strukturę przychodów i kosztów za pierwsze 4 miesiące 2019 i 2020 r. (są one niezbędne do udokumentowania pogorszenia sytuacji ekonomicznej).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odroczenie, podmioty będą zobowiązane do uiszczenia całości podatku w terminie do 15 września 2020 r. Gdyby sytuacja do tego czasu uległa dalszemu pogorszeniu, proponuje się złożenie kolejnego wniosku - o umorzenie zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami za 2020 rok, w całości lub części. Taki wniosek będzie można złożyć najwcześniej dzień po 15 września 2020 r., ponieważ dopiero w momencie powstania zaległości podatkowej wniosek o jej umorzenie może być rozpatrywany.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowej jest dołączenie jednego dokumentu przedstawiającego strukturę przychodów i kosztów za pierwsze 8 miesięcy 2019 i 2020 r. (są one niezbędne do udokumentowania pogorszenia sytuacji ekonomicznej).

Co z przedsiębiorcami, którzy złożyli deklarację i opłacili pierwszą ratę podatku w wymaganym terminie? Gdyby ich sytuacja ekonomiczna również uległa pogorszeniu, proponuje się złożenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami za 2020 rok, w całości lub części. Taki wniosek będzie można złożyć najwcześniej dzień po 15 września 2020 r., ponieważ dopiero w momencie powstania zaległości podatkowej wniosek o jej umorzenie może być rozpatrywany.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowej będzie dołączenie dwóch dokumentów. Pierwszy to „formularz informacji”, a drugi to dokument przedstawiający strukturę przychodów i kosztów za pierwsze 8 miesięcy 2019 i 2020 r. (są one niezbędne do udokumentowania pogorszenia sytuacji ekonomicznej).

W przypadku złożenia takich wniosków Urząd Miasta Ostrołęki nie będzie pobierał związanej z tym opłaty prolongacyjnej za odroczenie terminu płatności.

Dokumenty:

FORMULARZ INFORMACJI

WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

WNIOSEK O UMORZENIE PŁATNOŚCI

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~As, 19:46 29-05-2020,   75%
Już dawno powinna byc przedstawiona pomoc dla przedsiębiorców z Ostrołęki i powiatu.  
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalnedarz imprez
lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  1  2