zdjecie 2516
zdjecie 2516
2017-08-18T21:26:13+02:00 eOstroleka.pl
Polska,

Prokuratura umorzyła śledztwo ws. sejmowych awantur

REKLAMA
Zdjęcie główne
REKLAMA
2
3
0

Prokuratura Okręgowa w Warszawie postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2017 r. umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełniania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych w związku z przygotowaniem i przebiegiem 33 posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r. tj. o czyny z art. 231 § 1 kk i art. 271 § 1 kk.

W toku przedmiotowego postępowania analizie podano m.in. takie zachowania jak: wykluczenie posła na Sejm RP Michała Szczerby z udziału w posiedzeniu Sejmu; zorganizowanie i kontynuowanie posiedzenia Sejmu w Sali im. Kazimierza Pużaka; niewpuszczanie na teren Sali Kolumnowej posłów opozycji; zarządzenie głosowania poprawek do projektu Ustawy Budżetowej na 2017 r. w formie zbiorczej; uniemożliwienie widowni i przedstawicielom prasy wstępu na kontynuację 33 posiedzenia Sejmu RP odbywającego się w Sali im. Kazimierza Pużaka, a także poświadczenia nieprawdy poprzez złożenie przez posłów podpisów na liście obecności na 33 posiedzeniu Sejmu RP już po zakończeniu obrad.

Podstawą umorzenia śledztwa w przedmiotowej sprawie było stwierdzenie, iż zachowania będące przedmiotem zawiadomień nie wypełniają znamion czynów zabronionych bądź też, że nie doszło do popełniania czynów (w zakresie niewpuszczenia na teren Sali Kolumnowej posłów opozycji).

Zawiadomienie w przedmiotowej sprawie złożyli posłowie opozycji, Fundacja Akcja Demokracja, Stowarzyszenie „My Naród”, a także osoby prywatne.

W toku śledztwa wykonano szereg czynności procesowych ukierunkowanych na rekonstrukcję zdarzeń związanych z organizacją i przebiegiem 33 posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r. na Sali Kolumnowej: przesłuchano kilkuset świadków, w tym posłów na Sejm RP, uzyskano niezbędną dokumentację dotyczącą w/w posiedzenia, a także dokonano oględzin nagrań monitoringu z Sejmu.

Analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego nie wykazała, by w związku z organizacją i przebiegiem 33 posiedzenia Sejmu RP doszło do popełniania czynów zabronionych będących przedmiotem śledztwa.

Z ustaleń śledztwa wynika, że wykluczenie z udziału w posiedzeniu posła Michała Szczerby leżało w obowiązkach Marszałka Sejmu i było zgodne z Regulaminem Sejmu. Podstawą decyzji było nieregulaminowe zachowanie posła oraz brak reakcji na wezwania i pouczenia Marszałka Sejmu. Decyzję o wykluczeniu – po pozytywnej opinii sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych – potwierdziło Prezydium Sejmu w czasie przerwy w obradach.

Ponadto, Marszałek Sejmu w sytuacji jaka miała miejsce na Sali Plenarnej, był uprawniony do przeniesienia obrad do Sali Kolumnowej. Wynikało to z braku możliwości prowadzenia obrad w sali plenarnej z uwagi na zachowanie niektórych posłów opozycji, w tym blokowanie mównicy sejmowej. Ewentualne wezwanie Straży Marszałkowskiej, w celu usunięcia protestujących posłów mogłoby doprowadzić do eskalacji protestu.

Ustalono też, że posłowie mieli możliwość wzięcia udziału w posiedzeniu Sejmu kontynuowanym w Sali Kolumnowej. Zostali też należycie poinformowani o przeniesieniu obrad, w tym poprzez wiadomości sms i komunikat na tablicy na Sali plenarnej. Dodać należy, iż przed wznowieniem obrad, w Sali Kolumnowej miało miejsce posiedzenie Klubu Parlamentarnego PiS i tylko w trakcie tego posiedzenia w/w Sala nie była dostępna dla  przedstawiciele innych klubów. Po wznowieniu posiedzenia Sejmu, takie przeszkody nie wystąpiły o czym świadczy obecność na Sali posłów opozycji m.in. Joanny Muchy, Sławomira Nitrasa, Agnieszki Pomaski, Cezarego Tomczyka i wielu innych. Powyższe potwierdza analiza nagrań sejmowego monitoringu oraz protokoły z posiedzenia (m.in. zaprotokołowano wypowiedź posła Sławomira Nitrasa próbującego zgłosić wniosek formalny).

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika również, iż w głosowaniach na Sali Kolumnowej, w tym nad Ustawą budżetową na 2017 r. wzięła udział wystarczają liczba posłów, a tym samym zapewnione zostało tzw. kworum. Świadczą o tym protokoły głosowań oraz zeznania świadków – posłów, którzy wzięli w nich udział. Powyższe zostało także potwierdzone nagraniami z monitoringu sejmowego.

Podjęta przez posłów decyzja o łącznym głosowaniu nad wszystkimi poprawkami i wnioskami mniejszości do Ustawy budżetowej i innych ustaw była zgodna z Regulaminem Sejmu i wcześniejszą praktyką sejmową (analogiczne zasady głosowania zastosowano m.in. w przypadku budżetu na 2013 r., kiedy to Sejm w jednym głosowaniu odrzucił 5899 zgłoszonych do projektu poprawek, a także ustawy dotyczącej wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, kiedy w identyczny sposób odrzucono 1018 poprawek).

Nie stwierdzono również, by na listę obecności na posiedzeniu Sejmu wpisały się osoby, które nie brały w nim udziału. Nie doszło zatem do naruszeń w zakresie zachowania kilku posłów, którzy złożyli podpisy na liście bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej, kiedy z niej wychodzili. W tym przypadku Regulamin Sejmu określa wyłączenie czas wyłożenia listy, nie nakładając na posłów obowiązku, by złożyli na niej podpisy w tym terminie. Sam zaś wpis na liście nie jest wyłącznym dowodem na udział posła w obradach. Jest nim również udział w głosowaniach na co wskazuje art. 7 ust 5 Regulaminu Sejmu. Ponadto, dowodami świadczącymi o udziale w posiedzeniu posłów, którzy złożyli podpisy po jego zakończeniu są zapisy monitoringu i zeznania świadków.

Ustalono też, iż Marszałek i Kancelaria Sejmu podjęli starania, by zapewnić dziennikarzom prowadzenie bezpośrednich obrad z Sejmu, mimo organizacyjnych i technicznych utrudnień spowodowanych przeniesieniem posiedzenia do Sali Kolumnowej. W warunkach jakich prowadzone było posiedzenie Sejmu, nie było możliwości wpuszczenia wszystkich dziennikarzy na Salę Kolumnową, która z trudem mieściła posłów i obsługę techniczną. W tej sytuacji dziennikarze mieli możliwość nagrywania przez szeroko otwarte drzwi Sali Kolumnowej, bądź posiłkować się transmisją obrad z kamer Kancelarii Sejmu.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia dotyczące organizacji i przebiegu 33 posiedzenia Sejmu RP, nie można uznać by na dalszych etapach procesu legislacyjnego, w tym w Senacie doszło do zachowań o znamionach przekroczenia uprawnień lub niedopełniania obowiązków służbowych.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Warszawie
REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
czerwiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×