zdjecie 2007
zdjecie 2007
zdjecie 2007
2018-07-05T09:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Przebudowy ulic Witosa i Ostrowskiej z opóźnieniami [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
0
3
15

Terminy zakończenia prac przy przebudowach ulic Witosa i Ostrowskiej są zagrożone. W przypadku pierwszej z ulic opóźnienie wynieść może do dwóch miesięcy a w przypadku drugiej inwestycji o trzy miesiące.

Jak wynika z informacji, do których dotarliśmy, dwie duże inwestycje drogowe realizowane w tym roku będą zakończone później niż pierwotnie zakładano. Oba zadania miały być oddane do użytku wraz z końcem sierpnia. Dziś już wiadomo, że wykonawca – firma Ostrada terminów tych nie dotrzyma. Opóźnienie w przypadku ulicy Witosa wynieść może do dwóch miesięcy a na ulicy Ostrowskiej nawet trzy miesiące.

O powody opóźnień zapytaliśmy rzecznika prasowego ostrołęckiego ratusza. Z otrzymanych informacji dowiedzieliśmy się, że na ulicy Witosa opóźnienia powstały m.in. z powodu:

- wprowadzenia zmiany w trakcie realizacji inwestycji polegającej na rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania tj. wykonanie lewoskrętu z ul. Witosa na teren drogi wewnętrznej (działki o nr ewid. 40602/2; 40602/1; 40607/9; 40607/3; 40607/4; 40607/5; 40607/8; 40607/7) oraz przeprojektowaniu zatoki autobusowa zlokalizowanej na wysokości działki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S. A., tj. wydłużenie zatoki autobusowej z 20,00 m do 80,00 m wraz z przeprojektowaniem wszelkich kolizji infrastruktury technicznej – zmiana decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 69/0/2016 z dnia 5 maja 2016 r. znak: WI-O.7840.2.18.2016.BT na decyzję nr 31/0/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.

- robót dodatkowych związanych z przebudową sieci gazowej,

- robót dodatkowych związanych z rozbiórką nieczynnej komory ciepłowniczej przez gestora sieci, która kolidowała z siecią kanalizacji deszczowej,

- robót dodatkowych związanych z kolizją sieci elektroenergetycznych Sn i Nn, tj. koniecznością obniżenia 3 kabli znajdujących się w rurach osłonowych stalowych, gdyż po demontażu płyt betonowych znajdowały się w projektowanej konstrukcji jezdni - pasa drogowego ul. Witosa.

- Zwrócono  się z prośbą do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o zgodę na przedłużenie terminu zakończenia robót ww. zadania inwestycyjnego z dnia 31 sierpnia 2018 roku na dzień 31 października 2018 roku – mówi Wojciech Dorobiński, rzeczni prasowy UM w Ostrołęce.

Co do ulicy Ostrowskiej powody opóźnienia są następujące:

- konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z kolizją między nieistniejącymi niezinwentaryzowanymi przyłączami wodociągowymi, a trasą nowobudowanej kanalizacji deszczowej,

- brak możliwości zakończenia prac związanych z budową sieci wodociągowej na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Granicznej, z uwagi na niezdemontowane prze MZK wiaty przystankowe. Do chwili demontażu stanowiły czynnik wstrzymujący prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej,

- konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z przebudową sieci gazowej na odcinku ul. Konwaliowej i Astrowej,

- stwierdzenie przez wykonawcę występowania gruntów nieodpowiadających parametrom podłoża gruntowego G1 dodatkowo silnie poprzerastanych bryłą korzeniową na odcinku od km 2+300 do km 2+450 w pasie o szerokości ok. 4 m i na głębokości ok. 1 m oraz zgłoszenie występowania gruntów spoistych i ilastych na odcinku od km 3+450 do km 3+600

- konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z przebudową sieci T-mobilne w rejonie skrzyżowania ul. Ostrowskiej z ul. Graniczną,

- konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z przebudową kolizji sieci kanalizacji deszczowej z istniejącym czynnym rurociągiem tłoczonym firmy Pekpol na odcinku D-34 do D-33,

- konieczność wykonania regulacji wysokościowych zaniżonych studzienek teletechnicznych w ciągu nowobudowanego chodnika,

W tym przypadku również władze miasta zwróciły się z prośbą do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o zgodę na przedłużenie terminu zakończenia robót ww. zadania inwestycyjnego z dnia 30.08.2018 r. na dzień 30.11.2018 r.

REKLAMA
Materiał filmowy 1 :
Materiał filmowy 2 :

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
sierpień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22
dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29
dk30 dk31  1  2  3  4  5
×