2019-09-18T09:47:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Przed nami XVII sesja Rady Miasta. W programie trudne i ważne dla mieszkańców uchwały

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
1
4
16

Likwidacja Straży Miejskiej, ustalenie stawek podatku od nieruchomości, przyjęcie programu „Ostrołęcka Karta Seniora” skargi na działalność prezydenta, dyrektorów szkół i OCK oraz istotne zmiany w strukturach organizacyjnych placówek oświatowych – to projekty uchwał, które w czwartek, 26 września staną pod obrady podczas XVII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

 
Najbliższa sesja będzie jedną z trudniejszych w obecnej kadencji ostrołęckiego samorządu. Radni podejmą m.in. decyzję w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. Przypomnijmy, prezydent miasta Łukasz Kulik złożył projekt uchwały zakładający likwidację formacji z końcem bieżącego roku. Temat ten poruszaliśmy na łamach naszego serwisu.
 
Prezydent chce zlikwidować straż miejską. Mimo sprzeciwu komendanta policji!
 
Ponadto w programie znalazło się jeszcze kilka istotnych dla mieszkańców uchwał. M.in. radni zajmą się ustaleniem stawek podatku od nieruchomości, przyjęciem programu „Ostrołęckiej Karty Seniora”, rozpatrzą skargi na działalność prezydenta, dyrektorów dwóch szkół i Ostrołęckiego Centrum Kultury.
 
Na łamach naszego serwisu przybliżymy Czytelnikom najistotniejsze uchwały, które trafią pod obrady podczas XVII sesji Rady Miasta zaplanowanej na czwartek, 26 września.
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Przyjęcie protokołu z XIII, XIV, XV i XVI sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powstających na terenie miasta Ostrołęki,
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej oświatowym miejskim jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych,
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego działającego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce w Centrum Kształcenia Zawodowego działające przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce,
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrołęce w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrołęce,
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia programu „Ostrołęcka Karta Seniora”,
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki,
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wydania przepisów porządkowych,
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozwiązania straży miejskiej,
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Korczaka” w Ostrołęce,
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Rolna” w Ostrołęce,
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „5 Pułku Ułanów” w Ostrołęce,
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki,
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zaliczenia drogi łączącej aleję ks. Antoniego Pęksy ze stacją segregacji odpadów komunalnych (SSOK) zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zaliczenia ulicy Krańcowej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi – ulicy gen. Tomasza Turskiego zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki na skutek wyłączenia jej z użytkowania,
20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ostrołęckiego Centrum Kultury,
21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrołęki (dot. skargi pana J.SZ.),
23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Bema,
24. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrołęki (dot. skargi pani M.G.),
25. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrołęki,
26. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036,
27. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
28. Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 297/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 298/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku,
29. Rozpatrzenie Informacji z realizacji uchwały Nr 501/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2018 – 2022, za rok 2018,
30. Rozpatrzenie Informacji z realizacji zadań z Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2016  -2018 za rok 2018,
31. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku.
32. Oświadczenia radnych.
33. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
34. Zakończenie obrad XVII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
 
 

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~podatnik, 10:31 18-09-2019,   39%
Radni likwidować straż miejską.

https://www.youtube.com/watch?v=qweN70lpa7M
odpowiedz   •   oceń :  
~NEO, 15:00 18-09-2019,   42%
Komendant już zwiał. Bohater. Kapitan schodzi ze statku ostatni.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:18 18-09-2019,   60%
@~NEO Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść niepokonanym.
odpowiedz   •   oceń :  
~Alek, 20:02 18-09-2019,   60%
@~NEO komendant postąpił w myśl zasady -"nigdy nie kłóć się z głupcami bo inni mogą nie dostrzec różnicy" - Straż miejska nie zostanie rozwiązana zapewniam
odpowiedz   •   oceń :  
~Toomy, 16:45 18-09-2019,   91%
No i chcą zlikwidować ksiegksięgowości w szkołach i zrobić  jeden moloch do ich rozliczania.
Nie sądzę by to było dobre bo w jednym molochu zniknie racjonalne spojżenie na wydatki danej szkoły.
No i masa ludzi poleci do zwolnienia.

A czy likwidować straż miejską ?
Raczej zweryfikowałbym jej zakres obowiązków i wysłał w miasto .
odpowiedz   •   oceń :  
~do Toomy, 20:06 18-09-2019,   25%
@~Toomy Zakres obowiązków weryfikują przepisy a nie twoje widzimisie
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:23 18-09-2019,   80%
SLD
zwalniać, wywalać, zwalniać
każdy zwolniony to kasa zaoszczędzona.
nic się nie opłaca
zwalniać zwalniać zwalniać
GŁOSUJ NA SLD
LISTA NR 3
odpowiedz   •   oceń :  
~o nie, 19:01 18-09-2019,   100%
Po spółgłosce "j" piszemy "rz". Ludzie piszcie bezbłędnie! spojrzenie!
odpowiedz   •   oceń :  
~Stano, 19:03 18-09-2019,   78%
Czy panie pracujące w księgowości były już z kwiatami i bombonierką u Pana Chorowicza? Przecież o takie władze wojował...
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:21 18-09-2019,   75%
@~Stano Zabrakło nauczyciela katechety oraz Rosaka i z oświatą jest coraz gorzej. Co nauczyciele osiągnęliście?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 06:43 19-09-2019,   50%
Wszysto
odpowiedz   •   oceń :  
~julila, 19:54 18-09-2019,   82%
Przewodniczący Rady Miasta, który pracuje w szkole powinien wiedzieć jak wygląda praca działów księgowości, i jak ważne jest, aby były one na miejscu i mialy bezpośredni kontakt z dyrektorami. Ciekawe jak zagłosuje.
odpowiedz   •   oceń :  
~mops, 20:41 18-09-2019,   20%
Bardzo dobrze,że zlikwidują w szkołach księgowość, bo jest  w nich pozatrudniane po 2 -3 osoby,które nic a nic nie robią oprócz tego że biorą wysokie pensje , a no koniec roku podwyższają sobie pobory z pieniędzy pozostałych po zwolnieniach lekarskich.
Także powinny być zlikwidowane kadrowe bo te mają tylko dużo pracy na początku roku szkolnego, a potem laba na całego.
odpowiedz   •   oceń :  
~Kol, 22:22 18-09-2019,   50%
Szkoda naszego miasta.
odpowiedz   •   oceń :  
~Zzz, 04:21 19-09-2019,   67%
Proponuję jeszcze zlikwidować dział finansów w OCK na basenie w MZOSTIiIT w wszystkich spółkach miejskich i Urzędzie Miasta.. Powołać jeden wydział dla Wszystkich jednostek. Będzie sprawiedliwie........
odpowiedz   •   oceń :  
~lenie, 17:41 19-09-2019,   100%
zapraszam osoby które twierdzą,że administracja w szkołach tzn, księgowość i kadry z płacami nie mają co robić , niech się starają po nas objąć w molochu stołki , zobaczymy co wtedy powiedzą . ile kasy dostaną i jakie obowiązki im przydzielą , życzymy bezstresowej pracy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pa, pa
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30  31  1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22 dk23  24
 25  26  27  28  29  30  31
Dzisiaj:
Brak wydarzeń